BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Z Bankiem BGŻ BNP Paribas nie musisz liczyć na szczęście, by ochronić swoje plony. Dzięki ubezpieczeniu, Twoje uprawy zyskują solidną ochronę, a polisę podpisujesz w oddziale - szybko i wygodnie.

 • Dofinansowanie składki do 65% z budżetu Państwa
 • Szeroki zakres i stała suma ubezpieczenia
 • Likwidacja szkody na polu lub jego części
 • Sezon wiosenny ubezpieczeń upraw trwa od 15 marca do 31 maja dla owoców i warzyw, a do 30 czerwca dla roślin rolniczych.

UWAGA! Posiadacze aktywnej polisy Concordia Agro lub Życie i Zdrowie mogą otrzymać dodatkową zniżkę na klauzulę szczególną w ubezpieczeniu upraw.

 • Dopłata do składki do 65% w zależności od wysokości stawek taryfowych
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia w oddziale Banku BGŻ BNP Paribas bez oględzin pola
 • Fachowe doradztwo ekspertów z branży AGRO
 • Profesjonalna likwidacja szkody przez wyspecjalizowanych likwidatorów, często rolników 
 • Brak udziału własnego
 • Szeroki zakres ubezpieczenia
 • Stała suma ubezpieczenia przez cały okres umowy - wypłata odszkodowania wg sum określonych na polisie, nawet w przypadku spadku cen płodów rolnych
 • Odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie w określonych przypadkach
 • Wypłata odszkodowania aż do 95% sumy ubezpieczenia w wybranych ryzykach
 • Likwidacja szkody na polu lub jego części

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Ubezpieczenie upraw rolnych ma charakter sezonowy. Jego zawarcie jest możliwe dwa razy w roku w sezonie jesiennym i wiosennym. 

W uprawach jarych, dla których sezon ubezpieczeń trwa do 31 maja dla owoców i warzyw, a do 30 czerwca dla roślin rolniczych, ochroną objęte są:
Uprawy i ryzyka, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w sezonie wiosennym: uprawy tradycyjnych roślin rolniczych oraz wybranych gatunków warzyw i owoców.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń upraw rolnych w sezonie wiosennym zawiera Folder Concordii

Ubezpieczenie w sezonie wiosennym może obejmować ubytki ilościowe w plonie głównym ubezpieczonych roślin, powstałe w wyniku następujących rodzajów ryzyka (pakiety):

 • grad,
 • grad, deszcz nawalny, huragan
 • grad, przymrozki wiosenne
 • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan
 • ogień

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.