BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Dynamiczne stawki oprocentowania

Stawki obowiązują od:

Stawki oprocentowania prezentowane w tej zakładce dotyczą lokat zakładanych w oddziałach Banku BGŻ.


Stawki oprocentowania prezentowane w tej zakładce dotyczą lokat zakładanych za pośrednictwem:

  • systemu bankowości internetowej e-BGŻ Firma,
  • systemu bankowości telefonicznej - IVR (wyłącznie dla terminów: 7, 14 i 21 dni oraz 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy),
  • Home Bankingu.

Zapoznaj się z aktualnymi stawkami oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów Instytucjonalnych

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.