BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Produkty exBNP

OPROCENTOWANIE
rozwiń sprawdź

Produkty Depozytowe

Aktualne oprocentowanie rachunków depozytowych dla Klientów indywidualnych
Prezentujemy tabele aktualnego oprocentowania środków pieniężnych w złotówkach i walutach obcych, gromadzonych na rachunkach depozytowych w Banku BGŻ BNP Paribas

Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa

Produkty Kredytowe

Aktualne oprocentowanie kart kredytowych i kredytów w złotówkach

Prezentujemy tabele aktualnego oprocentowania kredytów w złotówkach, udzielanych przez Bank BGŻ Klientom indywidualnym. Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa

Produkty w obsłudze

Aktualne oprocentowanie rachunków depozytowych dla Klientów indywidualnych

OPŁATY I PROWIZJE
rozwiń sprawdź

Sprawdź aktualną taryfę opłat i prowizji dot. rachunków i produktów kredytowych dla Klientów indywidualnych

W tym miejscu znajdziesz tabele, zawierające aktualne opłaty i prowizje dot. rachunków i produktów kredytowych dla Klientów indywidualnych:  

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.