Funkcjonalność Mobile Pl@net

Aplikacja Mobile Pl@net została zaprojektowana dla telefonów z systemem Android oraz iOS i zapewnia dostęp do wybranych produktów posiadanych przez Klienta poprzez smartfona.

I. Ekran Mobile Pl@net - funkcje widoczne dla Klienta niezalogowanego:
Zaloguj – pozwala na rozpoczęcie procesu aktywacji nowo pobranej aplikacji a następnie umożliwia dostęp do pełnej funkcjonalności.
Przelewy zdefiniowane – opcja ta pozwala na bezpośredni dostęp do szablonów; autoryzacja transakcji wymaga podania PIN.
Bankomaty - opcja pozwala na odszukanie najbliższego bankomatu w dowolnym mieście (funkcjonalność wymaga dostępu do geolokalizacji w telefonie użytkownika).
Demo – Klient ma możliwość zapoznania się z demonstracyjną wersją aplikacji Mobile Pl@net , która dostępna jest przed aktywacją aplikacji na urządzeniu mobilnym lub przed zalogowaniem do aplikacji.
Kontakt – zawiera zebrane podstawowe informacje kontaktowe Banku (e-mail, telefony, adres).
Konwerter walut – umożliwia przeliczenie wartości wybranej waluty po tabeli kursów walut BGŻ BNP Paribas. Do obliczeń będą wykorzystywane ostatnio zapamiętane kursy (na ekranie zawsze prezentowana jest data wraz z godziną ostatniej aktualizacji kursu).
Usuń PIN – opcja dostępna jedynie dla użytkowników z aktywnym dostępem mobilnym. Użycie funkcji powoduje dezaktywację aplikacji (aby dokończyć proces usuwania urządzenia mobilnego należy również usunąć je w systemie Bankowości Internetowej Pl@net).
Przelew wewnętrzny – umożliwia szybki transfer środków między rachunkami. Autoryzacja transakcji wymaga podania PIN definiowanego podczas aktywacji aplikacji.
Skanuj i płać – w ramach tej funkcjonalności można, skanując kod QR na fakturach i rachunkach, szybko wykonać przelew ponieważ dane uzupełniają się automatycznie; autoryzacja transakcji wymaga podania PIN
Placówki – opcja pozwala na odszukanie najbliższego oddziału Banku BGŻ BNP Paribas w dowolnym mieście (wymaga dostępu do geolokalizacji w telefonie użytkownika).
Kursy walut – pozwala na sprawdzenie kursów tabelowych dla najpopularniejszych walut: EUR, CHF, USD oraz GBP (kupno, sprzedaż). Na ekranie zawsze prezentowana jest data wraz z godziną ostatniej aktualizacji kursu. Pozostałe kursy widoczne są po wybraniu przycisku „Więcej” i automatycznym połączeniu ze stroną mobilną banku.
Symulator kredytowy – funkcjonalność pozwala na niezobowiązujące, poglądowe wyliczenie:
a) dla kredytu hipotecznego: pierwszej raty kredytu dla rat równych lub malejących (w zależności od wybranego rodzaju rat),
b) dla kredytów gotówkowych i samochodowych: pierwszej raty kredytu (dla rat równych).
Nowości – w ramach funkcjonalności użytkownik ma szybki dostęp do najciekawszych ofert i nowości oferowanych przez Bank.


II. Funkcjonalności Mobile Pl@net dostępne tylko dla Klienta zalogowanego:
Rachunki – w ramach tej funkcjonalności istnieje możliwość sprawdzenia stanu swoich środków w ramach posiadanych rachunków oraz przejścia do modułu transakcyjnego.
Z kontekstu rachunku dostępne są opcje:
 • szczegóły rachunku
 • historia rachunku
 • przelew krajowy
 • przelew wewnętrzny
 • doładowanie telefonu
 • wizytówka umożliwiająca przesłanie za pomocą wiadomości sms bądź e-mail danych posiadacza rachunku takich jak Imię i nazwisko oraz adres, numer rachunku w formacie NRB. Dodatkowo w wiadomości e-mail przesłany zostanie QR kod (kwadratowy kod kreskowy) zawierający powyższe dane.
 • przelew z QR kodu
Karty – daje możliwość sprawdzenia podstawowych informacji na temat kart.
 • kart kredytowych,
 • kart przedpłaconych,
 • kart debetowych.
Kredyty – funkcja pozwala na sprawdzenie podstawowych informacji dotyczących posiadanych przez użytkownika kredytów.
Placówki – opcja pozwala na odszukanie najbliższego oddziału Banku BGŻ BNP Paribas w dowolnym mieście (wymaga dostępu do geolokalizacji w telefonie użytkownika).
Kontakt – zawiera zebrane podstawowe informacje kontaktowe Banku (e-mail, telefony, adres).
Konwerter walut – umożliwia przeliczenie wartości wybranej waluty po tabeli kursów walut BGŻ BNP Paribas. Do obliczeń będą wykorzystywane ostatnio zapamiętane kursy (na ekranie zawsze prezentowana jest data wraz z godziną ostatniej aktualizacji kursu).
Przelewy – w ramach tej funkcji możesz wykonać:
 • przelew krajowy,
 • przelew wewnętrzny,
 • wykonać doładowanie telefonu komórkowego,
 • przelew z QR kodu,
 • wykonać doładowanie telefonu komórkowego,
 • spłacić własną kartę kredytową,
 • wykonać przelew zdefiniowany
w ramach jednorazowego limitu dla transakcji ustalonego przez Bank.
Lokaty – w tej sekcji Klient może sprawdzić informacje na temat posiadanych lokat. Klient ma możliwość założenia nowej lokaty oraz zerwania posiadanej lokaty.
Powiadomienia – funkcja pozwala na odczytanie, ustawionych poprzez system bankowości internetowej Pl@net, powiadomień systemowych przypominających o:
 • terminie spłaty zadłużenia karty kredytowej,
 • zapadnięciu lokaty,
 • odnowieniu lokaty,
 • terminie spłaty kredytu
Bankomaty - opcja pozwala na odszukanie najbliższego bankomatu w dowolnym mieście (funkcjonalność wymaga dostępu do geolokalizacji w telefonie użytkownika).
Nowości – w ramach funkcjonalności użytkownik ma szybki dostęp do najciekawszych ofert i nowości oferowanych przez Bank.
Symulator kredytowy – funkcjonalność będzie pozwalała na niezobowiązujące, poglądowe wyliczenie:
a) dla kredytu hipotecznego: pierwszej raty kredytu dla rat równych lub malejących (w zależności od wybranego rodzaju rat),
b) dla kredytów gotówkowych i samochodowych: pierwszej raty kredytu (dla rat równych).
Konfiguracja salda – ustawienia paska widocznego przed zalogowaniem pozwalającego na podgląd dostępnego salda w formie kwotowej lub procentowej.


< Powrót
Nota prawna © 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.