Zgodnie z wymogami regulacyjnymi, Klientowi Banku, który dokonuje lub zamierza dokonywać transakcji na instrumentach finansowych oraz korzystać z usług inwestycyjnych, przyznawana jest jedna z trzech następujących kategorii Klienta według zasad MiFID:

 • Klient Detaliczny, któremu przysługuje najwyższy poziom ochrony ze strony Banku,
 • Klient Profesjonalny, któremu przysługuje poziom ochrony niższy niż w przypadku Klienta Detalicznego, albowiem zgodnie z MiFID Bank zakłada, że Klient Profesjonalny posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka związanego z dokonywanymi decyzjami inwestycyjnymi,
 • Uprawniony Kontrahent, któremu przysługuje najniższy poziom ochrony ze strony Banku, albowiem zgodnie z MiFID Bank zakłada, że Uprawniony Kontrahent posiada rozległą wiedzę na temat działania rynków instrumentów finansowych.
KLIENT DETALICZNY

Kategorię Klient Detaliczny Bank przyznaje każdemu Klientowi, który nie jest klientem profesjonalnym lub uprawnionym kontrahentem. Oznacza to, że co do zasady każda osoba fizyczna jest domyślnie uważana za klienta detalicznego. Małe i średnie przedsiębiorstwa również uważane są za klientów detalicznych.

KLIENT PROFESJONALNY

Kategorię Klient Profesjonalny Bank nadaje podmiotowi, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą. Są to między innymi:

 • instytucje kredytowe,
 • firmy inwestycyjne,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • fundusze emerytalne,
 • inni inwestorzy instytucjonalni,
 • inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym zakresem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe,
 • duże przedsiębiorstwa spełniające co najmniej dwa z poniższych wymogów:
  • suma bilansowa 20 mln EUR
  • obrót netto 40 mln EUR
  • środki własne 2 mln EUR

Na pisemny wniosek Klienta Bank może nadać Klientowi Detalicznemu kategorię Klient Profesjonalny. Zmiana kategorii na kategorię Klienta Profesjonalnego będzie wiązała się z obniżeniem poziomu ochrony Klienta. Może ona nastąpić, jeżeli odpowiednia ocena fachowości, doświadczenia i wiedzy Klienta dokonywana przez firmę inwestycyjną daje uzasadnione gwarancje, w świetle charakteru przewidywanych transakcji lub usług, że Klient jest w stanie podejmować niezależne decyzje inwestycyjne i rozumie ryzyko, jakie się z nimi wiąże.

Oznacza to, że spełnione powinny być poniższe kryteria:

 • w okresie poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał,
 • wielkość pakietu instrumentów finansowych klienta, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR,
 • klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług.
UPRAWNIONY KONTRAHENT

Za Uprawnionego Kontrahenta Bank może uznać firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne i inne podobne im podmioty rynku kapitałowego. Osoba fizyczna nie może być uprawnionym kontrahentem.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń