Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 880 880

Giełda
+48 22 329 43 24

Fundusze
+48 22 329 44 30

(Koszt połączenia wg stawki operatora)

 

Usługi Maklerskie

Formularz kontaktowy

Produkty Strukturyzowane

Możliwość inwestowania w różnorodne aktywa

Znajdź Centrum
Produkt dostępny:
Centra Private Banking

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe złożone z kilku instrumentów prostszych.

Produkty te, za pomocą jednego instrumentu, umożliwiają inwestowanie na rynkach, do których inwestorzy indywidualni nie mają bezpośredniego dostępu lub ten dostęp jest mocno ograniczony (np. rynek pochodnych towarowych, zagraniczne rynki akcji), oraz w bardzo różnorodne aktywa i do tego mają pełną lub częściową (warunkową) gwarancję ochrony kapitału.

Przeznaczone są one dla inwestorów zainteresowanych większą stopą zwrotu niż klasyczne lokaty bankowe, którzy jednocześnie akceptują odpowiednio większe ryzyko inwestycyjne.

 

Przyjmuje się, że instrumenty finansowe powinny spełniać cztery warunki, aby można je było nazwać produktem strukturyzowanym:

  • ochrona kapitału (pełna lub częściowa)
  • ustalony czas trwania inwestycji
  • stopa zwrotu oparta na z góry określonej formule
  • wbudowany instrument pochodny

Dlaczego warto inwestować w produkty strukturyzowane?

Instrument bazowy

Produkty strukturyzowane mogą być oparte na różnych instrumentach bazowych (underlyingach), np.:

  • indeksach giełdowych (lub koszykach indeksów)
  • kursach akcji (lub koszykach akcji)
  • surowcach (ropa naftowa, gaz ziemny, złoto, itp.)
  • kursach walut, stopach procentowych, czy też produktach rolnych

Główne czynniki ryzyka

1. Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

2. Ryzyko braku płynności (ograniczona płynność) – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta

3. Możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału – poszczególne emisje produktów strukturyzowanych mają z góry określone warunki ochrony kapitału, natomiast podczas cyklu funkcjonowania produktu, wartość rynkowa rośnie i maleje w zależności od różnych elementów i w przypadku wcześniejszego wykupu zgłoszonego przez inwestora, może on ponieść częściową lub całkowitą stratę kapitału zainwestowanego na początku

 

Dlaczego BGŻ BNP Paribas?

Jak zainwestować?

Skontaktuj się z Doradcą w Oddziale

Produkty strukturyzowane dystrybuowane są w naszym Banku w formie ofert prywatnych, co oznacza, że zaproszenie do wzięcia udziału w konkretnej subskrypcji mogą otrzymać imiennie wskazani inwestorzy

 

Znajdź oddział

Zobacz także

Zastrzeżenia prawne
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BGŻ BNP Paribas. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BGŻ BNP Paribas zamieszczone są w Warunkach Emisji oraz Warunkach Końcowych dotyczących poszczególnych emisji. W związku z tym, że sprzedaż tych produktów w BGŻ BNP Paribas prowadzona jest w formie ofert prywatnych, dokumenty te mają charakter poufny i przeznaczone są do stosowania wyłącznie przez osoby, którym te dokumenty zostaną dostarczone. Dokumenty dotyczące poszczególnych subskrypcji mogą być przekazane maksymalnie 149 imiennie wskazanym osobom.

Dane identyfikacyjne
Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podsatwie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń