CZŁONKOSTWA

FORUM DARCZYŃCÓW

Forum Darczyńców zrzesza 22 organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. Forum tworzy przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej w Polsce, buduje standardy działania fundacji i organizacji społecznych. Fundacja BGŻ BNP Paribas działa w Forum od 2009 r. m.in. w ramach prac grup roboczych, przy projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii.

Dowiedz się wiecej

 

PARTNERTWO DLA BEZPIECZEŃTWA DROGOWEGO

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), którzy wspólnie pracują na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundacja BGŻ BNP Paribas, dołączyła do grona partnerów wspierających Stowarzyszenie w 2013 r. biorąc udział w pracach komisji konkursowej Partnerstwa, obchodach tygodnia BRD, piknikach oraz licznych akcjach i kampaniach zwiększających świadomość dotyczącą bezpieczeństwa na drogach.

Dowiedz się wiecej

 

KOALICJA PREZESI – WOLONTARIUSZE

Koalicja „Prezesi – Wolontariusze " zrzesza prezesów największych firm i instytucji finansowych w Polsce, którzy aktywnie popularyzują idee wolontariatu, zaangażowania społecznego oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w swoim otoczeniu. W ramach koalicji menadżerowie wysokiego szczebla organizują akcje wolontariackie i pomagają uzdolnionej młodzieży (wolontariat kompetencyjny). W grudniu 2011 do Koalicji „Prezesi – Wolontariusze 2011” dołączył Jacek Bartkiewicz, ówczesny prezes Banku BGŻ BNP Paribas, inicjując jedną z akcji prezesów – muzyka dla integracji . Obecnie w Koalicji aktywnie działa Magdalena Legęć, wiceprezes zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

 

EDUKACJA

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jedna z najstarszych olimpiad przedmiotowych, której ideą jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Fundacja BGŻ BNP Paribas, w ramach programu stypendialnego „Agrotalenty” funduje stypendia dla 40 laureatów Olimpiady rocznie.

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizuje programy stypendialne kierowane do najlepszych studentów oraz podejmuje inicjatywy na rzecz zwiększania dostępności oraz jakości kształcenia w Polsce . Z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi program Stypendiów Pomostowych dla studentów pochodzących z mniejszych miejscowości. Fundacja BGŻ BNP Paribas od 2013 roku funduje stypendia pomostowe dla 10 najzdolniejszych studentów studiów i kierunków rolniczych po III i IV roku.

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA PROMOCJI I AKREDYTACJI KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych prowadzi działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej. Jedną z jej inicjatyw jest Olimpiada Przedsiębiorczości, jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju, która promuje zachowania i postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży. W latach 2008-2014 Bank BGŻ BNP Paribas uczestniczył w Olimpiadzie jako fundator stypendiów dla 10 laureatów rocznie, a Fundacja BGŻ BNP Paribas była jej partnerem organizacyjnym.

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO

Fundacja powstała w 2009 roku z inicjatywy Krzysztofa Baranowskiego, aby propagować idee wychowania morskiego. Poprzez realizację projektu „Dookoła Świata za Pomocną Dłoń” uczy młodzież pokonywać własne słabości, kształtować charakter i hart ducha oraz promuje wolontariat pomagając tym, którzy pomagają. W ramach wyróżnienia organizuje semestralne rejsy oceaniczne na pokładach żaglowców dla najaktywniejszej młodzieży gimnazjalnej. Fundacja BGŻ BNP Paribas w latach 2011-2013 wspierała finansowo uczestników rejsu.

Dowiedz się więcej

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW PROGRAMU KLASA

Stowarzyszenie zrzesza absolwentów ogólnopolskiego programu stypendialnego Fundacji BGŻ BNP Paribas - Klasa. Do jego zadań należy m.in. promocja idei wyrównywania szans edukacyjnych zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin i środowisk, integracja oraz koordynowanie współpracy absolwentów wszystkich szkół partnerskich. Członkowie stowarzyszenia regularnie wspierają inicjatywy Fundacja BGŻ BNP Paribas oraz sami realizują społecznie użytecznie zadania z dziedziny kultury i edukacji.

Dowiedz się więcej

 

FILHARMONIA NARODOWA

Fundacja i Bank BGŻ BNP Paribas współpracują Filharmonią Narodową od 2003 roku. Od 2011 roku w ramach programu „Spotkania z Muzyką" dają szansę rozwoju kulturalnego najmłodszym uczniom z ponad 230 szkół z mniejszych miejscowości w całej Polsce, umożliwiając im udział w rocznym cyklu zajęć i koncertów prowadzonym przez profesjonalnych muzyków z Filharmonii. Filharmonia i Bank BGŻ BNP Paribas organizują także koncerty pt. "Muzyka dla integracji", podczas których pracownicy Banku występują w roli wolontariuszy niepełnosprawnej młodzieży. Akcja ta została zainicjowana przez byłego prezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Jacka Bartkiewicza w ramach Koalicji Prezesi-Wolontariusze.

Dowiedz się więcej

 

SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA

FUNDACJA SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS działa na rzecz poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin – prowadzi terapie autystów, szkolenia, kampanie społeczne oraz zapewnia profesjonalne doradztwo. Fundacja BGŻ BNP Paribas współpracowała z Fundacją SYNAPSIS przy organizacji rowerowego „Rajdu na Autyzm” w Warszawie, wspiera także realizację programów aktywizacji zawodowej dorosłych autystów, w tym Zatrudnij Asa czy Pracownię Rzeczy Różnych, która bierze udział w kiermaszach świątecznych odbywających się w Centrali BGŻ BNP Paribas oraz że jest stałym podwykonawcą prezentów dla partnerów Fundacji. 

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA "AKOGO?"

Fundacja "Akogo?" została założona w 2002 roku przez Ewę Błaszczyk-Janczarską oraz ks. Wojtka Drozdowicza. Działa na rzecz dzieci po ciężkich urazach mózgu dostarczając systemowych rozwiązań umożliwiających ich skuteczną hospitalizację i rehabilitację. Fundacja BGŻ BNP Paribas wspiera stworzoną przez Fundację Klinikę „Budzik”, pierwszą w Polsce klinikę z pełną infrastrukturą pozwalającą na leczenie dzieci przebywających w śpiączce.

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA INTEGRACJA

Fundacja BGŻ BNP Paribas działa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans i integracji społecznej. Od początku 2013 roku, wspólnie z Integracją, podejmuje działania na rzecz promowania Roku Integracji i praw osób niepełnosprawnych, m.in. tworząc „Finanse bez barier” – pierwszy w Polsce portal edukacyjny adresowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wolontariusze Banku BGŻ wspierają Fundację przy organizacji i w obsłudze Wielkiej Gali Integracji oraz jako e-wolontariusze budują narzędzie Wirtualny Doradca.

Dowiedz się więcej

 

SIGN ME ENGLISH

Sign me English jest pierwszym portalem w Polsce tworzonym przez młodzież niesłyszącą dla osób niesłyszących z całej Polski. To innowacyjne narzędzie do nauki migowego języka angielskiego, powstałe z inicjatywy Bartosza Wilimborka, nauczyciela uczniów warszawskich szkół dla osób niesłyszących: Instytutu Głuchoniemych oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych. Fundacja BGŻ BNP Paribas jest partnerem strategicznym projektu. Dzięki jej wsparciu młodzież miała szansę wyjechać do Wielkiej Brytanii, gdzie przygotowała migowy słownik angielsko-polski. Projekt został już wielokrotnie nagrodzony – ostatnio certyfikatem European Language Label, za wykorzystanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych.

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA DOBRA SIEĆ

W 2012 roku Fundacja Dobra Sieć i Akademia Rozwoju Filantropii, przy wsparciu Fundacji BGŻ BNP Paribas rozpoczęły realizację projektu społeczno-edukacyjnego „Gra Obywatelska” promującego postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia z ponad 450 uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z lubelskich i podkarpackich miejscowości prowadzili przeszkoleni przez Fundację studenci-wolontariusze. W trakcie wakacji zorganizowali spotkania, podczas których zachęcali młodszych kolegów do aktywnego szukania stypendiów oraz różnych form zaangażowania społecznego.

Dowiedz się więcej

 

PARTNERZY LOKALNI

KLASA

W ramach programu stypendialnego Klasa, Fundacja BGŻ BNP Paribas współpracuje z 5 prestiżowymi Liceami Ogólnokształcącymi w największych miastach w Polsce :

  • VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
  • XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
  • III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
  • XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

 

Co rok blisko 60 stypendystów Klasy podejmuje naukę w tych szkołach, mając zagwarantowaną stałą opiekę, wsparcie indywidualnego rozwoju oraz realizacji swoich pasji. Dyrektorzy szkół chętnie wspierają także prace Fundacji, w 2012r. wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Diagnoza roli programów stypendialnych w wyrównywaniu szans edukacyjnych na poziomie lokalnym”.

Dowiedz się więcej

 

JEŻDZĘ Z GŁOWĄ

W ramach edukacyjnego programu społecznego „Jeżdżę z Głową” Fundacja BGŻ BNP Paribas oraz Oddziały Banku współpracowały ze szkołami gimnazjalnymi z całej Polski. W ciągu trzech edycji w Programie wzięło udział ponad 200 gimnazjów.

MOŻESZ NA MNIE POLEGAĆ

W ramach wolontariatu pracowniczego „Możesz na mnie Polegać” pracownicy Banku BGŻ BNP Paribas przy wsparciu Fundacji nawiązują współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z całej Polski.

Dowiedz się więcej

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń