Bank zmieniającego się świata
Oferta
Wniosek Rodzina 500+

Czy złożyłeś już
wniosek Rodzina 500+
na nowy okres świadczeniowy?

Złóż wniosek
Produkt dostępny:
Online

wniosek  Rodzina 500+ w bankowości internetowej

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu bankowości internetowej Pl@net możesz złożyć bezpłatny wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.

W serwisie internetowym Banku dostępny jest

Wniosek Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy trwający od 1.10.2018 do 30.09.2019 r.

 

ZALOGUJ SIĘ

Jak złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ przez Internet?

1
Zaloguj się do systemu Pl@net

Zaloguj się

do systemu bankowości internetowej Pl@net

ZALOGUJ SIĘ

2
PIT-WZ

Kliknij w zakładkę e-Urząd

w lewym menu i wybierz Wniosek Rodzina 500+

3
Podpisujesz umowę elektronicznie lub w oddziale

Wypełnij Wniosek Rodzina 500+,

postępując zgodnie ze wskazówkami w systemie

4
Link do Wniosek 500 plus

W ciągu 24 godzin na adres e-mail

podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

 

Zobacz jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w bankowości internetowej m.in.:

 

 • gdzie znaleźć wniosek w systemie
 • na co zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu
 • jakie dane lub dokumenty warto przygotować
Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Dowiedz się jak złożyć wniosek o 500+ przez Internet.

Dla kogo Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ pozwala pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci. To nieopodatkowane, długofalowe wsparcie dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia:

 • rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu,
 • rodziny z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę mogą otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne – z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 1200 zł netto na osobę w rodzinie

poznaj korzyści złożenia wniosku 500+  online, w systemie pl@net 

Dowiedz się więcej

 • Ważne informacje dotyczące złożenia wniosku Rodzina 500+

  Możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ tylko w systemie bankowości internetowej Pl@net.

  Wniosek Rodzina 500+ dostępny wyłącznie dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale.

  Informacja o dokumentach i oświadczeniach

  Instrukcja złożenia wniosku w BGŻ BNP Paribas

  Regulamin składania Wniosków o „Rodzina 500 plus”

 • O programie Rodzina 500+

  Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

  Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Pl@net.

  Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku!

  SPRAWDŹ WIDEO

   

  Rola Banku BGŻ BNP Paribas

  Bank BGŻ BNP Paribas umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej Pl@net . 
  Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

  Wniosek oraz załączniki są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu informatycznego emp@tia.

  Zachęcamy też do zapoznania się z instrukcją składania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Banku BGŻ BNP Paribas.

  Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego)

  Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego): na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.
  • Wiadomość e-mail z UPO ma tytuł „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>”
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez bank w bankowości internetowej, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  Proces otrzymania świadczenia

  W bankowości internetowej Pl@net wypełniasz online Wniosek Rodzina 500+.

  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego)

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona analizy wniosku.

  Po rozpatrzeniu wniosku przez Organ prowadzący w gminie i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+.

  Informacje o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS

  Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.

  Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego. 
  Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

  Weryfikacja tożsamości

  Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej dostępna jest tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez bank podczas ich fizycznej obecności w oddziale Banku.

  Jeśli Twój rachunek został założony w procesie zdalnym (poprzez potwierdzenie umowy przelewem z innego banku (przelew weryfikacyjny) i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Pl@net , w pierwszej kolejności zapraszamy do oddziału w celu potwierdzenia tożsamości - wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.

  W przypadku braku potwierdzenia tożsamości w oddziale, nie będziesz mieć możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej Pl@net.

 • Wniosek Rodzina 500+ w Pl@net

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do Pl@net , w lewym menu bocznym w zakładce „e-Urząd".

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Pl@net. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy bankowości internetowej Pl@net , z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w BGŻ BNP Paribas za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego.

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  UWAGA! Wniosek i wydruk złożonego wniosku otwierają się w nowym oknie. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku upewnij się, że ustawienia przeglądarki pozwalają systemom BGŻ BNP Paribas (domeny: https://planet.bgzbnpparibas.pl/hades/do/Login i https://w500plus.bgzbnpparibas.pl na otwieranie wyskakujących okien.

  • Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Treść -> Wyskakujące okna -> Wyjątki. Wpisz kolejno adresy witryn https://planet.bgzbnpparibas.pl/hades/do/Login oraz https://w500plus.bgzbnpparibas.pl i kliknij Zezwalaj, a następnie Zamknij.
  • Chrome: ikonka hamburgera (trzy poziome linie z prawej strony, u góry) -> Settings -> Show advanced settings -> Content settings -> Pop-ups -> Manage exceptions. Wpisz adres https://w500plus.bgzbnpparibas.pl i kliknij Done. Następnie jeszcze raz wejdź w opcję Manage exceptions i dodaj adres
  • Internet Explorer: Narzędzia > Blokowanie wyskakujących okienek -> Ustawienie blokowania wyskakujących okienek -> Wpisz kolejno adresy witryn https://planet.bgzbnpparibas.pl/hades/do/Login oraz https://w500plus.bgzbnpparibas.pl i kliknij Dodaj, a następnie Zamknij.

   

  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF maksymalna waga 500 kB).

  Jeżeli wypełniasz wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Wzory tych oświadczeń znajdziesz na stronie: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500
  Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny (oświadczenia wypełnisz bezpośrednio we wniosku on-line). 

  Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

   

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

  • Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

   

  Informacje dotyczące załączników:

  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF maksymalna waga pliku 500 kB.
 • Bezpieczeństwo

  Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

  BGŻ BNP Paribas na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości internetowej Pl@net .
  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do bankowości internetowej, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu SMS z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w bankowości internetowej Pl@net . Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i autoryzacyjnych kodów SMS w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku. 
  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zasady bezpieczeństwa

  Przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, do których należą:

  1. Zachowanie poufności danych do logowania. Nikomu nie należy podawać Loginu oraz hasła PIN. Przekazywanie tych danych osobom trzecim naraża Państwa na ryzyko utraty środków z rachunku bankowego.
  2. Zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e–maili lub SMS–ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków kierujących na stronę internetową banku. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania. Przypominamy, że nie prosimy Państwa o podawanie jakichkolwiek danych w wiadomościach e–mail lub SMS.

  W bankowości internetowej ważne jest:

  1. Sprawdzenie, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane tj. czy adres wyświetlany przez przeglądarkę zaczyna się od https, a na pasku adresowym jest widoczny symbol kłódki i czy po kliknięciu na nią wyświetla się informacja o szyfrowaniu połączenia z serwerem Banku BGŻ BNP Paribas SA
  2. Sprawdzenie ważności i poprawności certyfikatu dostępnego po kliknięciu na symbol kłódki widocznej na pasku adresowym.

  Przypominamy również pozostałe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej i internetowej:

  1. Przed wysłaniem przelewu lub zatwierdzeniem innej dyspozycji należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie dane, a przede wszystkim numer rachunku odbiorcy, są prawidłowe.
  2. Zalecamy posiadanie aktualnego programu antywirusowego i regularne skanowanie za jego pomocą komputera i urządzeń mobilnych.
  3. Nieznane oprogramowanie i aplikacje zawsze mogą okazać się niebezpieczne.
  4. Jeśli otrzymają Państwo SMS–a lub wiadomość e–mail z linkiem do nieznanego nieznanej strony internetowej, oprogramowania lub aplikacji na telefon, bezpieczniej jest od razu go skasować.
  5. Zalecamy korzystanie z bezpiecznego dostępu do Internetu. Nie należy logować się do bankowości internetowej i mobilnej z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci (prywatnych lub publicznych).

  Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej znajdą Państwo na stronach banku www.bgzbnpparibas.pl/bezpieczenstwo

 • Reklamacje dotyczące obsługi Wniosku

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w BGŻ BNP Paribas – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pl@net, etapu rejestracji wniosku w systemie Pl@net oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

W bankowości internetowej Pl@net w każdej chwili możesz sprawdzić status swojego wypełnionego wniosku Rodzina 500+.

Statusy prezentowane w potwierdzeniu wysłania wniosku:

Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.

Dostarczony - wniosek 500+ został przesłany do systemu emp@tia.

Błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do systemu
emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 

W ciągu 24 godzin od wypełnienia status wniosku powinien zmienić się na „dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „błąd dostarczenia”, wtedy wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku w banku online.

Pamiętaj by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!

Pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

Szczegółowe informacje dotyczące Wniosku 500+ możesz także znaleźć na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej: Rodzina 500 plus

Pytania i odpowiedzi Rodzina 500+

 • Czy BGŻ BNP Paribas umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BGŻ BNP Paribas dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Pl@net.

 • Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
  • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania

  2. Zaloguj się do serwisu internetowego Pl@net.

  3. Wejdź w lewym menu do zakładki „e-Urząd” > kliknij „Wniosek Rodzina 500+”.

  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

  5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

  6. Zatwierdź i zakończ wniosek.

  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail:upo@mrpips.gov.pl.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?

  Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania także danych pierwszego dziecka (tj., najstarszego dziecka w wieku do ukończenia 18 r. życia) oraz innych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.

 • Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  Wniosek możesz złożyć przez internet:

  - w bankowości internetowej Pl@net (dotyczy klientów BGŻ BNP Paribas z dostępem do serwisu Pl@net)

  - przez platformę ePUAP

  - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u

  - w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  - w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w Organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

 • Czy muszę być klientem BGŻ BNP Paribas, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BGŻ BNP Paribas jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej Pl@net.

 • Jestem klientem BGŻ BNP Paribas i mam dostęp do bankowości internetowej Pl@net. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

  Jeśli otworzyłeś konto w BGŻ BNP Paribas potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową Pl@net. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale BGŻ BNP Paribas, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Pl@net. 
  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

  Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

 • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w Pl@net, możesz wskazać konto w BGŻ BNP Paribas lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym wniosek w Twojej gminie.

 • Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. 
  Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto w BGŻ BNP Paribas dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

 • Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową Pl@net będzie można go modyfikować?

  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 • Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.
   

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj., co do zasady 250 zł miesięcznie – więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  format załączników to JPG, PNG lub PDF

  maksymalna liczba załączników: 7 sztuk

  maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB

  maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB

  nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

 • Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail:upo@mrpips.gov.pl.

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku. 
   

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej Pl@net. 
   

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący w gminie w której mieszkasz.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w BGŻ BNP Paribas, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

 • Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w BGŻ BNP Paribas. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

  BGŻ BNP Paribas zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

  Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny - więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z bankowości internetowej Pl@net od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w Pl@net po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.

  - dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

  - błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący gminie.

  Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 • Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

  STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia 
  IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku 
  DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku 
  IMIĘ - dane osoby wnioskującej 
  NAZWISKO - dane osoby wnioskującej 
  PESEL - dane osoby wnioskującej 
  NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank 
  NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie 
  KOD DOKUMENTU 
  WERSJA DOKUMENTU

 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w Pl@net. 
  Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w bankowości internetowej w zakładce „wnioski”. 
  W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 • Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej Pl@net. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu prowadzącego w gminie (urząd miasta, gminy/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.
  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu Pl@net, udaj się do organu prowadzącego w gminie (urząd miasta, gminy/MOPS), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania i poproś o kopię wniosku.

 • Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

  Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w Pl@net może mieć następujące statusy:

  - przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.

  - dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

  - błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

 • Dlaczego Bank niechce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  BGŻ BNP Paribas umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z systemu Pl@net do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
  Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym przez Ciebie organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Czy BGŻ BNP Paribas przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  BGŻ BNP Paribas odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie Pl@net możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie. 

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w bankowości internetowej potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. 

  Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/urząd miasta/gminy). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

  BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w Pl@net oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

 • Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. 
  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem systemu Pl@net złożyć wniosek na to dziecko.

 • Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

  BGŻ BNP Paribas weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie Pl@net. Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. 
  Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

  System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.

  Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, urząd miasta/gminy). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

 • Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej. 

 • Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłeś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

 • Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Pl@net, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

  Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

 • Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. po zalogowaniu do serwisu Banku widoczne są dwa Wnioski Rodzina 500+?

  W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku są widoczne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

  - Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)

  - Wniosek na nowy okres od 1.10.2017 do 30.09.2018

  Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

 • Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?

  Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce, deklarowaniu przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oświadczeniach zaniżonych dochodów z takiej działalności.

  Zmiany we wniosku polegały przede wszystkim na maksymalnym uproszczeniu formularza, w tym np. ograniczeniu liczby miejsc, w których konieczne było załączanie dokumentów.

 • Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez serwis Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

  Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

Rozwińzobacz mniej

MATERIAŁY DO POBRANIA

 
Regulamin składania wniosków Rodzina 500+
 
Instrukcja wniosku 500+ w Pl@net

Zobacz również

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, ponieważ Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Dokumenty wygenerowane z systemu Pl@net nie stanowią potwierdzenia złożenia wniosku o świadczenie 500+.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń