Bank zmieniającego się świata
Oferta
IKE BNP Paribas FIO

Sam projektuj swoją przyszłość

Kontakt z doradcą
Produkt dostępny:
Oddziały

Do kogo kierowana jest oferta IKE BNP PARIBAS FIO?

Na IKE może oszczędzać każdy, kto:

 • ukończył 16 lat
 • nie gromadzi oszczędności na IKE prowadzonym przez inną instytucję
 • otrzymał pozytywny wynik oceny adekwatności wybranego funduszu w ramach ankiety MIFID

Co zyskujesz z IKE BNP Paribas FIO?

Zamów rozmowę z doradcą

Rodzaje planów emerytalnych

Ważne informacje

 • Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w prospekcie informacyjnym BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Kluczowych Informacjach dla Inwestora dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.tfi.bnpparibas.pl.
 • Codzienna wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu dostępna jest na powyższej stronie internetowej oraz w oddziałach Banku. Dotychczasowe wyniki subunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
 • Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
 • Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co cechować się dużą zmiennością. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty zainwestowanych środków.
 • Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • W przypadku gdy IKE jest otwierane na rzecz małoletniego, ocenę adekwatności w jego imieniu wypełnia i podpisuje opiekun prawny.
Struktura funduszy

Struktura funduszy

W zależności od sytuacji na rynku, zarządzający IKE BNP Paribas FIO mogą samodzielnie zmieniać strukturę alokacji oszczędności klienta w ramach danego subfunduszu - zgodnie z jego statutem (np. w odniesieniu do subfunduszu akcji - lokować w akcje od 70% do 100% aktyw w subfunduszu w okresie koniunktury)

IKE BNP Paribas FIO jest tzw. funduszem parasolowym, co oznacza, że umożliwia:

 • Nieskomplikowane przenoszenie aktywów w pomiędzy subfunduszami w zależności od sytuacji na rynku
 • Wybór planu emerytalnego (IKE) dopasowanego do potrzeb Klienta - w oparciu o dostępną gamę subfunduszy o różnym profilu ryzyka

Jak założyć IKE BNP Paribas FIO?

Produkt dostępny w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Tabela opłat IKE BNP Paribas FIO
 
Regulamin IKE BNP Paribas FIO
 
Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego BNP Paribas FIO (IKE BNP Paribas FIO)

Zobacz również

Warunki otwarcia IKE są określone w Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego BNP Paribas FIO oraz Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych Indywidualne Konto Emerytalne BNP Paribas FIO. Oferta kierowana jest do osób z pozytywnym wynikiem oceny adekwatności wybranego Subfunduszu w ramach ankiety MIFID. Okres wpłat na IKE niezbędny do otrzymania korzyści podatkowej w postaci zwolnienia osiągniętego zysku z podatku od zysków kapitałowych, w zależności od wieku Oszczędzającego, wynosi minimum 3 lata, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia pozostałych warunków określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty jej zawarcia, Towarzystwo może pobrać opłatę w wysokości 100 zł. Z aktywów Subfunduszu pobierane są koszty, w tym opłata za zarządzanie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej.

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń