Bank zmieniającego się świata
Oferta
Pozostałe polskie fundusze inwestycyjne

Strategia dopasowana do Twoich potrzeb

Zaloguj się do Pl@net
Produkt dostępny:
Online

Pozostałe Polskie Fundusze Inwestycyjne

 • Aviva Investors Poland TFI
  • Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO)
  • Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)

 • Rockbridge TFI
  • Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)
  • Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
 • Investors TFI
  • Investor Akcji (Investor FIO)
  • Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO)
  • Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)
  • Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)
  • Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO)
  • Investor BRIC (Investor SFIO)
  • Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)
  • Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  • Investor Gotówkowy (Investor SFIO)
  • Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)
  • Investor Niemcy (Investor SFIO)
  • Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)
  • Investor Obligacji (Investor FIO)
  • Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO)
  • Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO)
  • Investor Płynna Lokata (Investor FIO)
  • Investor Rosja (Investor SFIO)
  • Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)
  • Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO)
  • Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  • Investor Turcja (Investor SFIO)
  • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)
  • Investor Zrównoważony (Investor FIO)
 • IPOPEMA TFI
  • Ipopema Akcji B (Ipopema SFIO)
  • Ipopema Gotówkowy B (Ipopema SFIO)
  • Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
  • Ipopema Makro Alokacji B (Ipopema SFIO)
  • Ipopema Małych i Średnich Spółek B (Ipopema SFIO)
  • Ipopema Obligacji B (Ipopema SFIO)
  • Ipopema Short Equity B (Ipopema SFIO)
 • KBC TFI
  • KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO)
  • KBC Akcyjny (KBC FIO)
  • KBC Aktywny (KBC FIO)
  • KBC Delta (KBC Biznes SFIO)
  • KBC Gamma (KBC Biznes SFIO)
  • KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO)
  • KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO)
  • KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)
  • KBC Pieniężny (KBC FIO)
  • KBC Stabilny (KBC FIO)
  • KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO)
 • NN Investment Partners TFI
  • NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO)
  • NN (L) Depozytowy (NN SFIO)
  • NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO)
  • NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)
  • NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)
  • NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO)
  • NN (L) Japonia (NN SFIO)
  • NN (L) Nowej Azji (NN SFIO)
  • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO)
  • NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO)
  • NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO)
  • NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)
  • NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)
  • NN Akcji (NN FIO)
  • NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO)
  • NN Gotówkowy (NN FIO)
  • NN Lokacyjny Plus (NN FIO)
  • NN Obligacji (NN FIO)
  • NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)
  • NN Zrównoważony (NN FIO)
  • NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)
 • Noble Funds TFI
  • Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO)
  • Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)
  • Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)
  • Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO)
  • Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO)
  • Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO)
  • Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO)
  • Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO)
  • Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO)
 • QUERCUS TFI
  • QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)
  • QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  • QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)
  • QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  • QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO)
  • QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO)
  • QUERCUS short (Parasolowy SFIO)
  • QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)
  • QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO)
 • Skarbiec TFI
  • Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
  • Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)
  • Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO)
  • JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO)
  • JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO)
  • JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO)
  • JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO)
 • Union Investment TFI
  • UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO)
  • UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO)
  • UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO)
  • UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO)
  • UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)
  • UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO)
  • UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)
  • UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO)
  • UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)
  • UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)
  • UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)
  • UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)
  • UniLokata (UniFundusze FIO)
  • UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO)
  • UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)
  • UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)
  • UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO)
  • UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO)

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie wg cennika Operatora

Za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Pl@net

 

ZALOGUJ SIĘ

 

Zobacz również

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz na stronach internetowych poszczególnych towarzystw.

Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu at. 66 k.c. 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń