Profit Plus - Fundusz z Lokatą

Lokata plus szansa na dodatkowy zysk

Zapytaj o produkt
Znajdź oddział
Produkt dostępny:
Oddziały

Profit Plus - atrakcyjne połączenie oszczędzania z inwestowaniem

Okres obowiązywania promocji – od 2 października do 29 grudnia 2017 r.

Zamów rozmowę z doradcą

Jak założyć Lokatę Profit Plus w 3 prostych krokach?

1
Przyjdź do oddziału

Przyjdź do oddziału

i wypełnij ankietę MiFiD

2
Wybierz fundusze

Wybierz fundusze

i określ kwotę inwestycji

3
Załóż lokatę

Złóż i opłać zlecenie oraz załóż lokatę

Ciesz się swoją inwestycją

Profit Plus kierowany jest do osób, które:

Nagłówek elementu
 • są w wieku do 75 lat
 • są skłonne podzielić swoje środki przeznaczone na inwestycje pomiędzy 6 miesięczną lokatę w Banku (z oprocentowaniem wyższym od oprocentowania lokaty standardowej) i nabycie  jednostek uczestnictwa subfunduszu
 • akceptują występujące w subfunduszu ryzyka inwestycyjne
 • otrzymały pozytywny wynik oceny adekwatności dla funduszy stabilnego wzrostu w ramach ankiety MIFID, wykonanej w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie w lokowaniu środków instrumenty finansowe
 • dysponują kwotą min. 3 000 PLN (1 000 PLN – na otwarcie  Lokaty i 2 000 PLN – na inwestycję w subfundusz)
 • rozumieją i akceptują:
  • że uzyskanie zysku z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu może wymagać utrzymania inwestycji przez czas dłuższy 6 miesięcy (zalecany min. okres inwestycji w Subfundusz to 3 i 5 lat),
  • fakt, że z aktywów subfunduszu pobierane są koszty w tym opłata za zarządzanie
  • ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, w szczególności możliwość utraty przynajmniej części zainwestowanych środków

Czynniki ryzyka

Ryzyko płynności

w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu środki są wypłacane w terminie do 7 dni kalendarzowych

Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału
w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu po cenie niższej od wyceny, po której jednostki zostały nabyte

Ryzyko rynkowe
zysk z subfunduszu jest uzależniony od zachowania rynków finansowych i dlatego nie jest z góry znany, w szczególności może być niższy od oczekiwanego lub nie wystąpić wcale, lub może wystąpić strata

Dlaczego BGŻ BNP Paribas?

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin Profit Plus – Fundusz z lokatą
 
Regulamin Subfunduszu z lokatą - 4 kwartał 2017
 
Karta produktu

Zobacz również

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów BGŻ BNP Paribas FIO  udostępnionymi klientowi przy składaniu zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa oraz dostępnych wraz z tabelą opłat na stronie internetowej http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl/ i w oddziałach Banku.

Szczegółowe informacje dotyczące Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz usług inwestycyjnych przez nas świadczonych znajdują się na stronie internetowej www.bgzbnpparibas.pl.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń