Bank zmieniającego się świata
Oferta
iGotówka

Weź online!

Oprocentowanie już od 4,40% w skali roku
(RRSO 12,58% dla reprezentatywnego przykładu)

Weź online
Produkt dostępny:
Online

dlaczego warto wziąć iGotówkę

Kredyt dostępny online, w tym przez system bankowości internetowej Pl@net. Wstępna decyzja kredytowa od razu po wysłaniu wniosku.

Do 22 lipca 2018 r. iGotówka w Promocji "Ostatni rok bez odsetek"1 - III edycja!

Informacje dodatkowe

Do 22 lipca 2018 r. iGotówka w promocji „Ostatni rok bez odsetek1” – III edycja!

RRSO to Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 25 maja 2018 r. dla całkowitej kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 11 277 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 866,20 zł, w tym: prowizja 1 229,19 zł, odsetki 1 388,75 zł, 57 miesięcznych rat: 56 rat po 260,81 zł oraz ostatnia: 28,89 zł. Kredyt gotówkowy jest dostępny dla okresu kredytowania od 6 do 84 miesięcy przy czym kredyt z oprocentowaniem 4,4% jest dostępny z okresem kredytowania do 60 miesięcy.

Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12,58%.

Jak otrzymać igotówkę w 4 prostych krokach

1
Obliczasz ratę w kalkulatorze

Obliczasz ratę w kalkulatorze

Z łatwością dopasujesz warunki kredytu do swoich potrzeb oraz możliwości.

Zobacz koszt kredytu

2
Składasz wniosek o kredyt

Składasz wniosek o kredyt

Wypełniasz wniosek online. Od razu otrzymujesz wstępną decyzję kredytową. Jeśli jest pozytywna, dołączasz zeskanowane dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku. Kredyt udzielany jest w oparciu o ostateczną decyzję kredytową podjętą na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji i dokumentów.

Złóż wniosek

3
Dopełniasz formalności elektronicznie lub w oddziale

Dopełniasz formalności elektronicznie lub w oddziale

Dokonujesz przelewu weryfikacyjnego w przypadku kredytu online. Jeśli wnioskujesz o wyższe kwoty umowę kredytową podpisujesz w oddziale.

4
Otrzymujesz pieniądze na swoje konto

Otrzymujesz pieniądze na swoje konto

Spełniasz marzenia dzięki bezpiecznemu kredytowi online.

Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie warianty oprocentowania występują w ofercie kredytowej iGotówka?
  1. Oprocentowanie stałe od  4,40% do  8,49% w skali roku dla kredytu bez ubezpieczenia, na okres kredytowania od 6 do 84 miesięcy, z prowizją za udzielenie kredytu od 9,90% do 13,90%.
    
  2. Oprocentowanie stałe od  4,40% do 7,49% w skali roku dla kredytu z ubezpieczeniem, na okres kredytowania od 6 do 84 miesięcy, z prowizją za udzielenie kredytu od 2,5% do 11,90%.
    

  RRSO to Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 25 maja 2018 r. dla całkowitej kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 11 277 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 866,20 zł, w tym: prowizja 1 229,19 zł, odsetki 1 388,75 zł, 57 miesięcznych rat: 56 rat po 260,81 zł oraz ostatnia: 28,89 zł. Kredyt gotówkowy jest dostępny dla okresu kredytowania od 6 do 84 miesięcy przy czym kredyt z oprocentowaniem 4,4% jest dostępny z okresem kredytowania do 60 miesięcy.

  Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12,58%.

  Prowizja za udzielenie kredytu liczona jest od całkowitej kwoty kredytu.

 • Czy mogę wykupić ubezpieczenie do kredytu?

  Tak. Wnioskując o kredyt do 120 000 zł, masz możliwość wyboru oferty:

  • bez ubezpieczenia
  • z ubezpieczeniem

  Dla kredytu do 10 000 zł masz możliwość wyboru ubezpieczenia na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz w zależności od źródła dochodu ubezpieczonego czasowej niezdolności do pracy albo utraty pracy lub pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – stawka wynosi 6,99% jest  liczona od miesięcznej raty kredytu.

  Dla kredytu powyżej 10 000 zł masz możliwość wyboru ubezpieczenia na wypadek śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz poważnego zachorowania – stawka 6,99% liczona od miesięcznej raty kredytu.

  Poznaj warunki ubezpieczenia – w tym zasady odstąpienia   ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – iGotówki do 10 000 zł  i powyżej 10 000 zł. Dokumenty z warunkami ubezpieczenia są także dostępne w oddziałach Banku (Znajdź oddział).

 • Jaką kwotę kredytu mogę wziąć w ofercie kredytowej iGotówka?

  Możesz wybrać kwotę kredytu od 1 000 zł do 120 000 zł. Kredyt do 10 tys. zł możesz wziąć w całości online. Dla każdej kwoty kredytu (również powyżej 10 tys. zł), możesz złożyć wniosek o kredyt  online, a podpisanie umowy nastąpi w w najbliższym Oddziale Banku. Ostateczna kwota udzielonego kredytu  jest uzależniona  od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej.
  Masz możliwość rozłożenia spłaty kredytu nawet na 7 lat (minimalny okres kredytowania to 6 miesięcy).

 • Co powinienem zrobić po otrzymaniu wstępnej decyzji kredytowej?

  Zapoznaj się z przesłanymi przez Bank dokumentami kredytowymi, w tym treścią umowy kredytu, formularzem informacyjnym,  kosztami kredytu, oświadczeniem o możliwości odstąpienia od kredytu.
  Podpisz dokumenty kredytowe i przekaż do Banku dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym:


  Elektronicznie
  Zaakceptuj warunki kredytu – podpisz dokumenty kredytowe wpisując numer umowy kredytowej w odpowiednie miejsce na stronie www.
  Przedstaw dokumenty   potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym – dokumenty możesz załączyć na stronie www w formie skanu lub zdjęcia (dostępny format plików: .pdf, .tiff , .jpg, .gif) bądź wysłać na adres e-mail: iGotowka@bgzbnpparibas.pl
  Dokonaj przelewu bankowego ze swojego banku w wysokości 1 zł na wskazany rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - szczegóły dotyczące m.in. przelewu otrzymasz w wiadomości e-mail, wysłanej po złożeniu wniosku kredytowego.  


  W oddziale banku
  Zapoznaj się z dokumentami i podpisz umowę kredytową   – wszystkie dokumenty do podpisu zostaną wydrukowane przez pracownika oddziału.
  Przedstaw w oddziale Banku dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym.
  Wstępna decyzja kredytowa następuje na podstawie danych wskazanych we  wniosku (m. in. dane osobowe, dane o dochodach i źródłach ich pozyskiwania) i nie stanowi gwarancji udzielenia kredytu. Kredyt jest udzielany na podstawie ostatecznej decyzji kredytowej podjętej na podstawie przesłanych przez klienta informacji i dokumentów.

 • Co to jest Całkowity Koszt Kredytu?

  Całkowity Koszt Kredytu to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz  b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

 • Co to jest Całkowita Kwota do Zapłaty przez Konsumenta?

  Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

 • Co to jest RRSO?

  RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO wprowadzono z myślą o kredytobiorcach, aby ułatwić im sprawdzenie kosztu kredytu i porównanie wielu ofert.  

Rozwińzobacz mniej

Dlaczego BGŻ BNP Paribas?

Dokumenty

 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
 
Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - igotówka do 20.000 zł - wnioski złożone od 23.10.2017
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - igotówka powyżej 20 000 zł - wnioski złożone od 23.10.2017
 
Karta Produktu BNPPCASHCPI_3_2.2 2017 - igotówka do 20.000 zł - wnioski złożone od 23.10.2017
 
Karta Produktu BNPPCASHCPI_3_4.2 2017 - igotówka powyżej 20.000 zł - wnioski złożone od 23.10.2017
 
Regulamin promocji kredytów gotówkowych przez Internet „Ostatni rok bez odsetek” obowiązujący od 4.11.2016 do 31.01 2017 r.
 
Regulamin promocji kredytów gotówkowych przez Internet w tym w Systemie Pl@net „Ostatni rok bez odsetek” w Banku BGŻ BNP Paribas S.A – II edycja
 
Regulamin promocji kredytów gotówkowych przez Internet w tym w Systemie Pl@net „Ostatni rok bez odsetek” w Banku BGŻ BNP Paribas S.A – III edycja

Jak wziąć igotówkę

Przez system bankowości internetowej

Wystarczy, że aktywnie korzystasz z systemu Pl@net

Weź online

Przez wniosek na stronie iGotowka.pl

Wstępną decyzję kredytową otrzymasz całkowicie online

Weź online

Zobacz również

1Jeśli spełnione zostaną warunki Promocji określone w Regulamin promocji kredytów gotówkowych przez Internet w tym w Systemie Pl@net „Ostatni rok bez odsetek” w Banku BGŻ BNP Paribas S.A – edycja III („Regulamin”) – dostępnym na stronie www.bgzbnpparibas.pl oraz www.igotowka.pl oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku kredytowego do 22 lipca 2018 r., przystąpienie do Promocji, zawarcie przez Internet umowy kredytu gotówkowego na okres od 24 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl i www.igotowka.pl.

Kredyt jest udzielany na podstawie umowy o kredyt gotówkowy przez Internet oraz w ramach umowy o kredyt gotówkowy przez Internet w Systemie Pl@net.

RRSO to Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 25 maja 2018 r. dla całkowitej kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 11 277 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 866,20 zł, w tym: prowizja 1 229,19 zł, odsetki 1 388,75 zł, 57 miesięcznych rat: 56 rat po 260,81 zł oraz ostatnia: 28,89 zł. Kredyt gotówkowy jest dostępny dla okresu kredytowania od 6 do 84 miesięcy przy czym kredyt z oprocentowaniem 4,4% jest dostępny z okresem kredytowania do 60 miesięcy.

Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12,58%.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń