Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego

Spełnij marzenie
o własnym mieszkaniu

Oprocentowanie zmienne od 3,68% w skali roku
(RRSO 4,37% dla reprezentatywnego przykładu)

Kontakt z doradcą
Znajdź odział
Produkt dostępny:
Oddziały

Co zyskujesz z Kredytem hipotecznym z dofinansowaniem wkładu własnego?

Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu?
Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania wkładu własnego w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych!

Minimalna kwota kredytu 50 000 zł, nie mniej niż 50% ceny nabywanej nieruchomości.

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem?

1
Przyjdź do oddziału Banku

Przyjdź do oddziału Banku

Porozmawiaj z doradcą o warunkach oferty i sprawdź wymagane dokumenty

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

2
Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

3
Podpisz umowę w oddziale

Podpisz umowę w oddziale

4
Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty wraz z wymaganymi dokumentami, a kredyt zostanie niezwłocznie wypłacony

Oprocentowanie

Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy ustalanej jako suma stopy referencyjnej i marży Banku.


Wysokość marży uzależniona jest od:

  • Posiadania dodatkowych produktów – konta osobistego z wpływem wynagrodzenia, ubezpieczenia nieruchomości, pakietu ubezpieczeń: na życie, od utraty pracy albo czasowej niezdolności do pracy albo pobytu w szpitalu
  • Kwoty kredytu
  • Wysokości wkładu własnego

Dokumenty

 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

 

Pełnomocnictwa Banku jako Agenta:

 
Pełnomocnictwo Agenta TUnŻ Cardiff
 
Pełnomocnictwo Agenta Cardif ARD
 
Pełnomocnictwo Agenta PZU

Zobacz również

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,37% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (według stanu na dzień 1.07.2017 r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi  238.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 401.258,18 zł, oprocentowanie zmienne 4,93%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 163.258,18 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 4.760,00 zł, odsetki 158.029,18 zł, koszt podwyższenia marży za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 9 miesięcy 1.597,21 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 270,60 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie, zmianę i wykreślenie hipoteki 469 zł), okres kredytowania 330 miesięcy, rata kredytu 1.318,60 zł, liczba rat 330. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości z istniejącą księgą wieczystą, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 350.000,00 zł, marża kredytu wynosi 2,30 p.p. z uwagi na posiadanie przez konsumenta Konta Maksymalnego pod warunkiem dokonywania na to konto comiesięcznej wpłaty środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego konta będącego/będących kredytobiorcą/(współ)kredytobiorcami, z wyłączeniem wpływów z rachunków bankowych i rachunków członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej prowadzonych na rzecz kredytobiorcy jako konsumenta.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. 

Kwota ustawowa, od której obliczona jest wartość wsparcia jest ustalana zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1304 z późn. zm.) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, i stanowi iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2) albo 50 m2 (w przypadku mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2).

Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego jest równy rzeczywistej powierzchni użytkowej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź wynosi 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65 m2).

Więcej informacji na temat programu Mieszkanie dla Młodych można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń