Bank zmieniającego się świata
Oferta

Zamów rozmowę z doradcą

Specjalne okazje

Promocje

Kredyt Gotówkowy

Kredyt Happy EndNowość

Happy End dla Twoich planów! Specjalne warunki kredytu w kwocie od 2 tys. do 30 tys. zł i z okresem kredytowania od 6 m-cy do 5 lat.

 • oprocentowanie stałe tylko 4,40% w skali roku (RRSO 9,67% dla reprezentatywnego przykładu)
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,67% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 15 753 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 915,56 zł, oprocentowanie stałe 4,4% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 162,56 zł (w tym: prowizja 1 559,55 zł, odsetki 1 603,01 zł), 47 miesięcznych rat równych w wysokości 402,46 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17 lutego 2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 • ostatni rok bez odsetek dla kredytów zawieranych na okres od 24 miesięcy, jeśli spłacasz zobowiązanie terminowo oraz spełnisz warunki Promocji
  Jeśli spełnione zostaną warunki promocji określone w Regulaminie Promocji kredytu gotówkowego „Ostatni rok bez odsetek” w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – edycja II („Regulamin”), oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku kredytowego do dnia 14 maja 2017 roku, przystąpienie do promocji, zawarcie w Oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego (w ramach umowy o kredyt gotówkowy i kartę kredytową) na okres od 24 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w Oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.
 • wnioski o kredyt można składać do 14 maja 2017 r.
   

Koszt kredytu/Nota prawna

oprocentowanie stałe 4,40%

w skali roku (RRSO 9,67% dla reprezentatywnego przykładu)

Produkt dostępny:Oddziały
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
iKonto

iKontoPromocja

Samoobsługowe konto przez internet za 0 zł. Z bogatym pakietem korzyści.

 • 3% zwrotu za zakupy kartą debetową przez 5 miesięcy (nie więcej niż 40 zł miesięcznie)1
  Premia naliczana jest w wysokości stanowiącej 3% (trzy procent) wartości kwoty Transakcji bezgotówkowej, jaką zostało obciążone Konto, z zastrzeżeniem że przy ustalaniu wysokości należnej Premii nie są brane pod uwagę Transakcje bezgotówkowe zwrócone (gdy Posiadacz Karty zwrócił zakupiony towar, a środki pieniężne, które uprzednio zapłacił za ten towar, zostały mu zwrócone przy użyciu Karty na Konto). Bank uznaje Konto łączną kwotą naliczonych Premii wynikających z Transakcji bezgotówkowych rozliczonych w danym miesiącu kalendarzowym w kolejnym miesiącu kalendarzowym. (Szczegółowy wykaz transakcji objętych promocją znajduje się w regulaminie) Maksymalna łączna wysokość Premii naliczonych przez Bank w ramach jednego Konta w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 40 (czterdziestu) złotych. Premia naliczana jest przez 5 miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy o konto.
 • 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem wpływu w wysokości min. 1000 zł miesięcznie
 • nowoczesna bankowość internetowa

0 zł

za prowadzenie konta

Produkt dostępny:OnlineTelefon
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Weź kartę i odbierz nagrody!

Weź kartę i odbierz nagrody!Promocje

Tylko teraz zyskujesz podwójnie – zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej za kartę oraz powerbank w prezencie!

 • 5000 punktów na start
 • każda wydana złotówka to dodatkowe punkty, które możesz wymienić na nagrody, bony oraz vouchery w wielu sklepach i punktach usługowych
Produkt dostępny:OnlineOddziały
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Profit Plus

Profit PlusNowość

Wypróbuj połączenie bezpieczeństwa lokaty z możliwością zysku z inwestycji1

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • 4% w skali roku w pierwszym okresie lokacyjnym
 • Niska kwota minimalna: 3 000 PLN (1 000 PLN – dla lokaty i 2 000 PLN – dla funduszu)

4%
w skali roku w I okresie lokacyjnym 

Produkt dostępny:Oddziały
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Konto Dobrze Oszczędnościowe

Konto Dobrze Oszczędnościowe

Zadbaj o swoje oszczędności. Wpłać je na Konto Dobrze Oszczędnościowe!

 • promocyjne1
  Nominalne promocyjne stałe oprocentowanie w skali roku 1,80% dotyczy „nowych środków”, a 0,75% w skali roku dotyczy pozostałych środków na Koncie Dobrze Oszczędnościowym, którego Posiadacz przystąpił do promocji w terminie od dnia 8 lutego 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. i obowiązuje od dnia przystąpienia do dnia 9 maja 2017 r. Po tym okresie środki pieniężne zgromadzone na Koncie Dobrze Oszczędnościowym oprocentowane są według standardowych stawek oprocentowania zmiennego obowiązujących dla tego konta w danym okresie. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów, którzy w momencie przystąpienia do niej nie korzystają z innych promocji w zakresie podwyższenia oprocentowania Konta Dobrze Oszczędnościowego.
  oprocentowanie stałe w skali roku 1,80% w skali roku na nowe środki2
  Nowe środki to środki stanowiące nadwyżkę w stosunku do salda środków zgromadzonych łącznie na wszystkich rachunkach bankowych Klienta, prowadzonych na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu, na dzień 1 lutego 2017 r. (do ustalenia równowartości w złotych środków zgromadzonych przez Klienta na rachunkach prowadzonych w walutach wymienialnych stosuje się kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu 1 lutego 2017 r. ustalony dla danej waluty).
  , 0,75% na pozostałe środki pieniężne
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • kapitalizacja miesięczna

1,80%

w skali roku 

Produkt dostępny:OnlineOddziały
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Lokata Pl@net

Lokata Pl@net

Lokata Pl@net to bezpieczny sposób oszczędzania bez wychodzenia z domu (dla posiadaczy systemu Pl@net).

 • zakładasz przez internet (system Pl@net)
 • kilka okresów lokacyjnych do wyboru: od 7 dni do 6 miesięcy
 • niska kwota minimalna - tylko 1 000 zł

do 1,0%

w skali roku

Produkt dostępny:OnlineTelefon
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Bestsellery

Kredyt Gotówkowy

Kredyt Happy EndNowość

Happy End dla Twoich planów! Specjalne warunki kredytu w kwocie od 2 tys. do 30 tys. zł i z okresem kredytowania od 6 m-cy do 5 lat.

 • oprocentowanie stałe tylko 4,40% w skali roku (RRSO 9,67% dla reprezentatywnego przykładu)
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,67% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 15 753 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 915,56 zł, oprocentowanie stałe 4,4% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 162,56 zł (w tym: prowizja 1 559,55 zł, odsetki 1 603,01 zł), 47 miesięcznych rat równych w wysokości 402,46 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17 lutego 2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 • ostatni rok bez odsetek dla kredytów zawieranych na okres od 24 miesięcy, jeśli spłacasz zobowiązanie terminowo oraz spełnisz warunki Promocji
  Jeśli spełnione zostaną warunki promocji określone w Regulaminie Promocji kredytu gotówkowego „Ostatni rok bez odsetek” w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – edycja II („Regulamin”), oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku kredytowego do dnia 14 maja 2017 roku, przystąpienie do promocji, zawarcie w Oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego (w ramach umowy o kredyt gotówkowy i kartę kredytową) na okres od 24 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w Oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.
 • wnioski o kredyt można składać do 14 maja 2017 r.
   

Koszt kredytu/Nota prawna

oprocentowanie stałe 4,40%

w skali roku (RRSO 9,67% dla reprezentatywnego przykładu)

Produkt dostępny:Oddziały
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
iGotówka

iGotówkaOnline

Wygodny kredyt ze wstępną decyzją online. Kredyt do 10 tys. zł możesz otrzymać w całości bez wychodzenia z domu, powyżej 10 tys. zł (do 120 tys. zł) dopełniasz formalności w oddziale.

 • ostatni rok bez odsetek, jeśli spłacasz kredyt terminowo i spełnisz warunki zawarte w Regulaminie Promocji
  Kredyt jest udzielany na podstawie Umowy kredytu gotówkowego przez Internet. W przypadku gdy kredyt jest udzielany na okres od 24 miesięcy i jeśli spełnione zostaną warunki promocji określone w Regulaminie Promocji kredytu gotówkowego przez Internet "Ostatni rok bez odsetek" - edycja II w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Regulamin"), oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie przez stronę www.igotowka.pl pełnego wniosku kredytowego w terminie od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 14 maja 2017 roku, przystąpienie do promocji i zawarcie przez Internet lub w Oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego na okres od 24 do 84 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są na stronie www.igotowka.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.
 • oprocentowanie już od 4,4% w skali roku (RRSO 10,03% dla reprezentatywnego przykładu)2
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,03%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5400 zł, całkowita kwota do zapłaty 6672,76 zł, oprocentowanie stałe 4,40% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1272,76 (w tym: prowizja 646,60 zł, odsetki 630,16 zł, ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 53 miesięczne równe raty w wysokości po 125,90 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.02.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.
 • do 10 tys. zł możliwość uzyskania kredytu online

opr. od 4,4%

RRSO 10,03% dla reprezentatywnego przykładu

Produkt dostępny:Online
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Mobile Pl@net

Mobile Pl@net

Aplikacja Mobile Pl@net została zaprojektowana dla telefonów z systemem Android oraz iOS. Dzięki niej Klient zyskuje dostęp poprzez telefon komórkowy do wybranych produktów

 • wygodne zarządzanie
 • przejrzystość danych
 • intuicyjność użytkowania
Produkt dostępny:Online
Konto Young

Konto YoungNowość

Konto stworzone z myślą o młodych, którzy skończyli 13 lat, a nie ukończyli 26. roku życia. Korzystasz i nic nie płacisz1.

Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia Konta Osobistego z planem taryfowym Konto Praktyczne (nazwa marketingowa: Konto Young) określa Umowa ramowa rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu. Szczegóły w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl.
 • 0 zł za prowadzenie konta dla osób poniżej 26. roku życia
 • 0 zł za obsługę karty
 • nie wymaga regularnych wpływów

0 zł

za prowadzenie konta

Produkt dostępny:Oddziały
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń