Bank zmieniającego się świata
Oferta
Ubezpieczenie nieruchomości PZU i Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego

Ochrona tego, co najważniejsze

Kontakt z Doradcą
Produkt dostępny:
Oddziały

Pakiet ubezpieczeń i ubezpieczenie nieruchomości – kredyt hipoteczny

W ramach oferty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej kierowanej do Klientów posiadających produkty hipoteczne w Banku, oferujemy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Do Pakietu ubezpieczeń można przystąpić w każdym momencie i korzystać z niego w całym okresie spłaty kredytu/pożyczki.

Nasz cel to bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz ich najbliższych.

Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego oferujemy we współpracy z:

 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
 • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia.

Informacje o Agencie

Zakres pakietu ubezpieczeń

 • Zgon
 • Jedno z niżej wymienionych ryzyk w zależności od źródła dochodu w chwili zdarzenia:
  • Czasowa niezdolność do pracy – w przypadku, gdy Ubezpieczony osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub ze stosunku pracy na czas określony
  • Utrata pracy - w przypadku, gdy Ubezpieczony osiąga dochody z tytułu stosunku pracy na czas nieokreślony
  • Pobyt w szpitalu – dla osób niepodlegających ochronie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub utraty pracy

Ubezpieczenie nieruchomości

Wariant I

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych

 

Wariant II

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych
 • Ubezpieczenie ruchomości domowe i stałe elementy mieszkania
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Informacje dotyczące Ubezpieczenia nieruchomości

Istnieje również możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia nieruchomości dedykowanego do Klientów posiadających produkty hipoteczne w Banku i obejmującego:

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mieszkania 

 

Ubezpieczenie mieszkania obejmuje ubezpieczenie ruchomości w mieszkaniu, tj. ubezpieczenie m.in:

 • Mebli, dywanów, urządzeń domowych, książek, innych przedmiotów osobistego użytku
 • Zapasów gospodarstwa domowego
 • Sprzętu audiowizualnego, komputerowego
 • Wyrobów ze srebra, złota i platyny, monet, pieniędzy, papierów wartościowych
 • Sprzętu turystycznego i sportowego
 • Obejmuje ochronę psów, kotów i innych zwierząt 

Ruchomości w mieszkaniu są chronione w przypadku m.in.:

 • Kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Zaistnienia zdarzeń losowych np. pożaru, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu 

Odpowiedzialność cywilna występuje w przypadku m.in.:

 • gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) powstaje obowiązek naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej

 

Ww. ubezpieczenia oferujemy we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A.

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia.

 

Informacje o Agencie

Dokumenty do pobrania

Pakiet ubezpieczeń Cardif:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców 
 
Karta produktu
 
Formularz zgłaszania roszczeń 

 

Ubezpieczenie nieruchomości Pewny Dom i Pewny Dom Plus:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych
 
Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych
 
Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań
 
Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych
 
Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance Dom
 
Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków ubezpieczenia Assistance Dom

 

Pakiet ubezpieczeń:

 
Warunki ubezpieczenia na życie
 
Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy oraz śmierci w wyniku NW w środkach komunikacji lądowej

Ubezpieczenie nieruchomości PZU:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych
 
Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań 
 
Informacja o Agencie
 
Karta Produktu - ubezpieczenie mieszkań
 
Karta produktu - ubezpieczenie budynków
 
Karta produktu - ubezpieczenie Assistance Dom
 
Zasady rozpatrywania reklamacji
 
Ustandaryzowany dokument o produkcie ubezpieczeniowym BGŻ BNP Paribas - ubezpieczenie budynków
 
Ustandaryzowany dokument o produkcie ubezpieczeniowym BGŻ BNP Paribas - ubezpieczenie mieszkań
 
Formularz zgłaszania reklamacji
 
Pełnomocnictwo agenta PZU
 
Informacja administratora danych osobowych

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata wg taryfy Operatora

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Zobacz również

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń