Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawdź

Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BGŻ BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
Investor Ameryka Łacińska
8.13%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
4.81%
5Średnie
NN Obligacji
3.91%
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
3.79%
3Średnie
Investor Obligacji
3.27%
3Średnie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
116.802019-01-15
-8.84%
8.31%
11.87%
6Wysokie
Aviva Investors Depozytowy
105.722019-01-14
2.16%
6.94%
-
3Średnie
Aviva Investors Depozyt Plus
181.372019-01-14
1.16%
3.26%
6.15%
2Niskie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
131.772019-01-15
0.22%
8.23%
13.55%
2Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
72.692019-01-14
-19.89%
-11.88%
-32.22%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
108.382019-01-14
-11.00%
3.55%
2.97%
5Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
125.242019-01-15
-25.28%
-16.12%
-26.27%
5Średnie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
131.992019-01-15
-18.03%
-1.18%
-3.81%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
143.382019-01-15
-18.40%
-4.91%
-13.39%
5Średnie
Aviva Investors Obligacji
237.372019-01-15
2.69%
5.13%
12.12%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
152.102019-01-15
2.36%
9.28%
22.88%
3Średnie
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
164.532019-01-14
-7.12%
-2.78%
-0.81%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
94.642019-01-15
-14.30%
-12.62%
-24.08%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
448.942019-01-15
-13.72%
16.89%
0.90%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
268.722019-01-15
-5.21%
3.23%
1.95%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
121.852019-01-15
-7.37%
8.00%
0.69%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
103.262019-01-15
-0.38%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
114.242019-01-15
-12.24%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
111.342019-01-15
-12.31%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
101.532019-01-15
-5.33%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
106.132019-01-15
1.85%
-
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
107.902019-01-15
3.79%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
109.792019-01-15
-1.47%
-
-
4Średnie
BGŻ Konserwatywny
108.342019-01-15
-0.40%
4.24%
-
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
118.982019-01-15
2.19%
24.52%
-
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
90.422019-01-15
-20.54%
-9.04%
-
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
103.802019-01-15
-9.29%
2.83%
-
4Średnie
BNP Paribas Akcji
144.382019-01-15
-11.73%
24.22%
11.43%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
130.582019-01-15
2.55%
5.77%
15.54%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
145.402019-01-15
-3.32%
8.57%
8.94%
4Średnie
GAMMA
257.842019-01-14
1.70%
8.55%
16.41%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
84.662019-01-14
-10.71%
10.16%
7.48%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
92.132019-01-14
-10.33%
19.56%
7.29%
5Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
139.852019-01-14
2.65%
7.93%
21.43%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
242.542019-01-14
1.92%
6.55%
19.52%
3Średnie
GAMMA Pieniężny
192.522019-01-14
1.42%
7.29%
13.56%
2Niskie
GAMMA Stabilny
258.112019-01-14
-1.64%
10.48%
14.05%
4Średnie
Investor Akcji
259.552019-01-15
-18.15%
33.08%
28.92%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
81.382019-01-15
-10.43%
18.13%
-
6Wysokie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
430.222019-01-15
-6.34%
34.33%
11.54%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
113.072019-01-15
-14.49%
34.69%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
176.432019-01-15
8.13%
60.79%
20.50%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
97.972019-01-15
1.80%
17.91%
-
2Niskie
Investor BRIC
80.212019-01-15
-5.82%
44.08%
31.38%
6Wysokie
Investor Gold Otwarty
136.262019-01-15
-8.25%
5.83%
0.28%
6Wysokie
Investor Gotówkowy
135.652019-01-15
1.37%
4.79%
8.13%
2Niskie
Investor Indie i Chiny
222.772019-01-15
-7.53%
19.11%
32.38%
6Wysokie
Investor Niemcy
187.792019-01-15
-22.13%
12.56%
1.02%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
117.092019-01-15
-4.16%
69.62%
68.57%
5Średnie
Investor Obligacji
338.332019-01-15
3.27%
9.41%
17.67%
3Średnie
Investor Obligacji Korporacyjnych
102.412019-01-15
0.24%
3.51%
-
3Średnie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
97.672019-01-15
-1.89%
0.55%
-
3Średnie
Investor Płynna Lokata
253.862019-01-15
2.10%
7.94%
12.73%
1Niskie
Investor Rosja
140.102019-01-15
-0.15%
49.90%
-2.76%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
77.372019-01-15
4.81%
6.19%
34.30%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
253.342019-01-15
-16.57%
17.92%
-0.06%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
50.302019-01-15
-11.40%
16.06%
-1.70%
5Średnie
Investor Turcja
107.282019-01-15
-34.89%
-32.04%
-32.96%
6Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
34.552019-01-15
-0.49%
27.35%
32.63%
4Średnie
Investor Zrównoważony
569.952019-01-15
-3.38%
42.42%
48.39%
4Średnie
Ipopema Akcji B
118.652019-01-15
-9.40%
17.92%
-1.40%
5Średnie
Ipopema Gotówkowy B
115.132019-01-15
1.89%
6.39%
11.08%
1Niskie
Ipopema Makro Alokacji B
113.472019-01-15
-2.25%
3.15%
-1.50%
4Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
147.112019-01-15
-18.26%
17.44%
17.84%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
132.082019-01-15
2.32%
7.44%
14.17%
3Średnie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
145.322019-01-15
-6.16%
8.40%
2.65%
5Średnie
Ipopema Short Equity B
72.822019-01-15
2.61%
-39.11%
-23.69%
6Wysokie
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
130.152019-01-15
-7.47%
43.70%
31.52%
6Wysokie
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
118.002019-01-15
-1.51%
20.95%
16.74%
4Średnie
NN Akcji
309.152019-01-15
-14.27%
22.07%
12.17%
5Średnie
NN Akcji Środkowoeuropejskich
143.382019-01-15
-21.58%
-0.28%
1.05%
6Wysokie
NN Gotówkowy
268.432019-01-15
1.11%
3.47%
7.40%
2Niskie
NN (L) Ameryki Łacińskiej
59.302019-01-15
-17.65%
37.78%
-21.02%
6Wysokie
NN (L) Depozytowy
117.212019-01-15
1.11%
3.43%
7.14%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
153.222019-01-15
-7.12%
7.92%
18.39%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
152.832019-01-15
-11.67%
8.74%
3.01%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
174.712019-01-15
-2.57%
21.91%
11.90%
3Średnie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
214.712019-01-15
-5.90%
19.40%
31.76%
5Średnie
NN (L) Japonia
183.412019-01-15
-18.46%
7.11%
15.35%
6Wysokie
NN (L) Lokacyjny Aktywny
102.482019-01-15
-3.50%
-0.52%
1.96%
3Średnie
NN (L) Nowej Azji
123.462019-01-15
-11.73%
29.70%
16.32%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
87.602019-01-15
-11.74%
12.16%
-12.41%
5Średnie
NN Lokacyjny Plus
129.502019-01-15
0.99%
7.45%
12.79%
2Niskie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
112.722019-01-15
-5.53%
41.41%
23.26%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
194.022019-01-15
-9.19%
31.89%
21.97%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
118.452019-01-15
-2.67%
7.16%
-
4Średnie
NN Obligacji
312.992019-01-15
3.91%
10.57%
18.45%
3Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
187.942019-01-15
-17.81%
11.90%
15.17%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
268.982019-01-15
-3.51%
10.77%
9.33%
4Średnie
NN Zrównoważony
317.272019-01-15
-7.43%
14.48%
12.63%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
47.822019-01-15
-17.31%
22.24%
-26.82%
5Średnie
Noble Fund Akcji
117.242019-01-15
-23.32%
7.13%
-10.52%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
88.132019-01-15
-23.47%
2.51%
-4.84%
5Średnie
Noble Fund Global Return
108.842019-01-15
-20.28%
-3.52%
-7.75%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
135.132019-01-15
-15.96%
-2.93%
-9.36%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
111.262019-01-15
2.40%
4.28%
-
3Średnie
Noble Fund Pieniężny
144.842019-01-15
1.80%
6.35%
10.79%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
138.932019-01-15
-11.76%
0.16%
2.77%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
140.912019-01-15
-18.78%
3.94%
-0.57%
5Średnie
QUERCUS Agresywny
139.792019-01-15
-28.33%
-8.18%
-19.90%
5Średnie
QUERCUS Europa
71.422019-01-15
-34.10%
-23.06%
-21.84%
7Wysokie
QUERCUS Gold
49.392019-01-15
-8.21%
3.83%
-12.83%
6Wysokie
QUERCUS lev
77.642019-01-15
-18.00%
67.98%
-17.63%
7Wysokie
QUERCUS Ochrony Kapitału
149.672019-01-15
2.24%
7.11%
13.19%
1Niskie
QUERCUS Rosja
74.242019-01-15
-18.88%
53.96%
-19.08%
6Wysokie
QUERCUS Selektywny
127.262019-01-15
-20.47%
-10.37%
-9.60%
3Średnie
QUERCUS short
63.962019-01-15
2.42%
-38.15%
-23.73%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
101.192019-01-15
-12.87%
-9.68%
-0.90%
3Średnie
Rockbridge Akcji
267.882019-01-15
-16.57%
5.01%
-12.21%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
181.932019-01-15
-13.48%
15.31%
25.85%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
47.142019-01-15
-18.47%
-1.69%
-5.57%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
57.062019-01-15
-10.66%
8.21%
4.91%
5Średnie
Rockbridge Lokata Plus
109.742019-01-15
1.43%
5.99%
-
1Niskie
Rockbridge Obligacji
291.082019-01-15
0.58%
3.49%
9.50%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3481.462019-01-15
0.63%
3.93%
13.68%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.582019-01-15
0.83%
6.58%
13.73%
3Średnie
Rockbridge Rynków Surowcowych
88.692019-01-15
-16.33%
9.02%
-35.02%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
138.852019-01-15
-14.13%
-4.36%
-3.04%
4Średnie
Rockbridge Skarbowy
35.872019-01-15
0.17%
3.55%
6.92%
2Niskie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
16.162019-01-15
-8.96%
-0.49%
-3.87%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
1.972019-01-15
-12.05%
-0.51%
-10.86%
4Średnie
Skarbiec Akcja
307.672019-01-15
-13.83%
31.62%
3.78%
6Wysokie
Skarbiec Depozytowy DPW
35.872019-01-15
0.42%
6.12%
13.48%
2Niskie
Skarbiec Global Bond Opportunities
106.822019-01-15
-2.84%
4.45%
5.51%
3Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
184.552019-01-15
-11.64%
44.46%
40.82%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
115.462019-01-15
-13.62%
23.67%
12.68%
5Średnie
Skarbiec III Filar
165.712019-01-15
-5.48%
15.16%
14.04%
4Średnie
Skarbiec Kasa Pieniężny
352.212019-01-15
1.72%
5.98%
9.88%
1Niskie
Skarbiec Lokacyjny
135.462019-01-15
-2.54%
9.24%
10.08%
3Średnie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
87.832019-01-15
-11.63%
33.87%
22.00%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
133.572019-01-15
-2.44%
3.99%
15.17%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
168.852019-01-15
-12.30%
25.32%
27.32%
4Średnie
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
321.402019-01-15
2.40%
8.29%
18.13%
3Średnie
Skarbiec Obligacji Globalnych
108.002019-01-15
1.42%
7.52%
-
1Niskie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
111.602019-01-15
-9.16%
25.73%
20.58%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
45.212019-01-15
-18.22%
-5.06%
-48.46%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
7.782019-01-15
-9.32%
17.35%
-4.31%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
104.282019-01-15
-3.09%
63.76%
63.86%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
166.032019-01-15
-8.32%
51.65%
44.66%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
155.682019-01-15
-11.39%
22.32%
6.27%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
180.492019-01-15
-5.04%
13.85%
9.53%
4Średnie
Skarbiec Waga Zrównoważony
304.082019-01-15
-7.37%
17.25%
7.68%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
110.432019-01-16
3.18%
11.61%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
106.312019-01-16
-11.24%
18.77%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
119.642019-01-16
-12.98%
11.85%
14.13%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
89.242019-01-16
-20.96%
3.28%
-6.15%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
119.202019-01-16
-13.18%
20.04%
36.14%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
107.682019-01-16
-4.20%
9.00%
-
4Średnie
UniAkcje: Turcja
44.202019-01-16
-33.91%
-28.01%
-31.00%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
102.742019-01-16
-13.79%
21.26%
12.10%
5Średnie
UniAktywny Pieniężny
109.762019-01-16
2.17%
9.74%
-
1Niskie
UniKorona Akcje
210.932019-01-16
-14.14%
22.25%
6.89%
5Średnie
UniKorona Obligacje
353.812019-01-16
2.13%
5.40%
13.05%
3Średnie
UniKorona Pieniężny
220.812019-01-16
1.80%
8.47%
14.65%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
323.212019-01-16
-6.37%
15.58%
7.08%
4Średnie
UniLokata
123.132019-01-16
2.27%
6.65%
12.30%
1Niskie
UniObligacje Aktywny
156.992019-01-16
0.42%
5.66%
16.36%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
183.882019-01-16
-5.57%
-8.38%
6.31%
4Średnie
UniStabilny Wzrost
179.752019-01-16
-1.86%
13.19%
10.81%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
UniWIBID Plus
1784.842019-01-16
2.41%
6.97%
13.29%
3Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń