Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BGŻ BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
Investor Nowych Technologii
35.54%
5Średnie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
28.57%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
20.37%
6Wysokie
Investor Zrównoważony
20.16%
4Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
19.35%
6Wysokie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
122.802018-08-20
-1.33%
6.68%
26.47%
6Wysokie
Aviva Investors Depozytowy
105.302018-08-20
2.34%
4.60%
-
3Średnie
Aviva Investors Depozyt Plus
180.392018-08-20
1.33%
3.12%
6.63%
2Niskie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
132.302018-08-20
1.78%
8.90%
16.73%
2Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
85.522018-08-20
-7.28%
-3.52%
-26.35%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
119.912018-08-20
2.28%
9.64%
13.22%
5Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
146.332018-08-20
-18.47%
-9.85%
-5.08%
5Średnie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
154.172018-08-20
-4.52%
11.00%
21.30%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
165.872018-08-20
-6.21%
1.50%
9.51%
5Średnie
Aviva Investors Obligacji
233.682018-08-20
2.35%
4.32%
11.33%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
149.232018-08-20
1.79%
8.73%
26.49%
3Średnie
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
169.332018-08-20
-4.77%
-2.16%
3.35%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
97.492018-08-20
-14.99%
-17.65%
-15.41%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
465.072018-08-20
-9.00%
6.92%
9.02%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
272.282018-08-20
-3.18%
0.42%
5.99%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
124.092018-08-20
-5.12%
2.09%
6.91%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
102.842018-08-20
-0.10%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
115.022018-08-20
-8.17%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
121.392018-08-20
4.00%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
104.382018-08-20
-0.22%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
105.532018-08-20
2.76%
-
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
105.282018-08-20
3.03%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
108.282018-08-20
-0.98%
-
-
4Średnie
BGŻ Konserwatywny
108.822018-08-20
1.04%
4.56%
-
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
118.102018-08-20
2.45%
14.03%
-
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
101.612018-08-20
-9.68%
-3.16%
-
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
108.882018-08-20
0.23%
5.20%
-
4Średnie
BNP Paribas Akcji
144.932018-08-20
-7.92%
2.79%
15.39%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
128.762018-08-20
2.52%
4.50%
15.11%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
144.452018-08-20
-2.21%
0.81%
9.76%
4Średnie
GAMMA
256.872018-08-17
3.36%
9.00%
17.33%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
88.832018-08-17
-7.08%
0.78%
16.71%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
92.962018-08-17
-5.34%
2.73%
7.70%
5Średnie
GAMMA Aktywny
210.302018-08-17
-2.44%
0.60%
5.93%
4Średnie
GAMMA Delta
131.802018-08-17
0.62%
-0.08%
11.99%
3Średnie
GAMMA Globalny Akcyjny
137.022018-08-17
0.43%
2.01%
23.27%
5Średnie
GAMMA Globalny Obligacyjny
99.012018-08-17
-7.03%
-17.84%
-10.79%
4Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
137.332018-08-17
1.62%
6.52%
19.68%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
240.812018-08-17
2.48%
7.36%
19.47%
3Średnie
GAMMA Pieniężny
192.242018-08-17
2.80%
8.22%
14.67%
2Niskie
GAMMA Stabilny
256.782018-08-17
-0.30%
3.70%
14.43%
4Średnie
Investor Akcji
335.322018-08-20
16.17%
49.82%
88.87%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
81.882018-08-20
-3.01%
2.76%
-
6Wysokie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
484.302018-08-20
15.99%
31.52%
31.33%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
140.032018-08-20
18.05%
47.52%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
144.742018-08-20
-6.07%
14.10%
-1.67%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
97.462018-08-20
2.76%
1.51%
-
2Niskie
Investor BRIC
80.212018-08-20
4.82%
26.30%
39.59%
6Wysokie
Investor Gold Otwarty
128.002018-08-20
-12.35%
-6.34%
-18.44%
6Wysokie
Investor Gotówkowy
135.192018-08-20
2.30%
4.96%
8.62%
2Niskie
Investor Indie i Chiny
242.602018-08-20
5.88%
17.15%
56.70%
6Wysokie
Investor Niemcy
230.792018-08-20
5.96%
10.61%
31.44%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
142.822018-08-20
35.54%
84.09%
149.42%
5Średnie
Investor Obligacji
333.682018-08-20
3.25%
8.74%
17.01%
3Średnie
Investor Obligacji Korporacyjnych
102.482018-08-20
0.62%
2.89%
-
3Średnie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
96.392018-08-20
-2.81%
-1.34%
-
3Średnie
Investor Płynna Lokata
252.372018-08-20
2.75%
7.86%
13.38%
1Niskie
Investor Rosja
133.012018-08-20
2.56%
26.53%
-4.68%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
80.362018-08-20
7.06%
10.61%
38.22%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
294.912018-08-20
2.52%
20.71%
32.81%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
60.632018-08-20
14.12%
29.03%
27.59%
5Średnie
Investor Turcja
93.502018-08-20
-48.31%
-41.73%
-51.46%
6Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
36.722018-08-20
11.99%
29.66%
49.94%
4Średnie
Investor Zrównoważony
645.072018-08-20
20.16%
49.41%
85.64%
4Średnie
Ipopema Akcji B
118.382018-08-20
-9.54%
0.32%
-1.54%
5Średnie
Ipopema Gotówkowy B
114.512018-08-20
2.69%
6.34%
12.03%
1Niskie
Ipopema Makro Alokacji B
111.992018-08-20
-3.95%
-1.97%
-0.65%
4Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
156.832018-08-20
-12.91%
9.82%
29.73%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
129.692018-08-20
2.01%
7.03%
15.59%
3Średnie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
146.402018-08-20
-7.53%
-1.53%
8.02%
5Średnie
Ipopema Short Equity B
77.352018-08-20
-0.66%
-21.58%
-23.05%
6Wysokie
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
132.822018-08-20
1.40%
34.20%
-
6Wysokie
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
119.902018-08-20
2.30%
14.64%
-
4Średnie
NN Akcji
310.242018-08-20
-10.24%
4.57%
13.98%
5Średnie
NN Akcji Środkowoeuropejskich
133.922018-08-20
-28.02%
-13.71%
-11.22%
6Wysokie
NN Gotówkowy
267.252018-08-20
1.27%
3.64%
7.91%
2Niskie
NN (L) Ameryki Łacińskiej
57.882018-08-20
-15.65%
6.87%
-22.07%
6Wysokie
NN (L) Depozytowy
116.712018-08-20
1.28%
3.61%
7.49%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
159.582018-08-20
1.05%
1.84%
33.14%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
169.672018-08-20
3.54%
3.04%
27.83%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
178.742018-08-20
1.73%
15.56%
21.08%
3Średnie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
231.312018-08-20
8.54%
16.25%
52.78%
5Średnie
NN (L) Japonia
199.342018-08-20
7.61%
1.71%
46.80%
6Wysokie
NN (L) Nowej Azji
126.682018-08-20
-1.01%
20.92%
22.43%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
84.622018-08-20
-11.72%
-0.70%
-15.96%
5Średnie
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji
101.712018-08-20
-7.15%
-4.07%
5.90%
3Średnie
NN Lokacyjny Plus
129.042018-08-20
2.15%
7.14%
16.42%
2Niskie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
112.852018-08-20
-0.54%
20.01%
29.02%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
215.722018-08-20
14.79%
34.75%
40.94%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
121.052018-08-20
2.13%
5.77%
-
4Średnie
NN Obligacji
306.622018-08-20
2.57%
8.68%
18.14%
3Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
200.002018-08-20
-12.18%
7.37%
30.06%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
268.022018-08-20
-2.62%
4.59%
10.18%
4Średnie
NN Zrównoważony
318.002018-08-20
-5.25%
5.48%
14.03%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
49.532018-08-20
-7.70%
5.38%
-22.20%
5Średnie
Noble Fund Akcji
129.422018-08-20
-9.60%
1.79%
2.83%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
99.872018-08-20
-11.96%
4.80%
15.34%
5Średnie
Noble Fund Global Return
122.922018-08-20
-2.16%
2.84%
10.61%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
146.822018-08-20
-5.23%
-0.94%
2.15%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
109.872018-08-20
1.13%
3.73%
-
3Średnie
Noble Fund Pieniężny
144.302018-08-20
2.79%
6.46%
11.12%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
147.712018-08-20
-3.22%
3.25%
17.65%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
159.062018-08-20
-1.77%
10.45%
11.63%
5Średnie
QUERCUS Agresywny
157.642018-08-20
-19.78%
-8.54%
-4.60%
5Średnie
QUERCUS Europa
95.892018-08-20
-15.04%
14.78%
-14.32%
7Wysokie
QUERCUS Gold
46.312018-08-20
-12.06%
-8.64%
-30.51%
6Wysokie
QUERCUS lev
71.312018-08-20
-13.93%
-6.12%
-24.74%
7Wysokie
QUERCUS Ochrony Kapitału
148.412018-08-20
2.31%
7.13%
13.72%
1Niskie
QUERCUS Rosja
80.982018-08-20
3.28%
45.46%
-7.78%
6Wysokie
QUERCUS Selektywny
143.122018-08-20
-10.76%
-3.96%
5.03%
3Średnie
QUERCUS short
68.472018-08-20
0.28%
-19.25%
-21.07%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
112.892018-08-20
-5.21%
-3.64%
-
3Średnie
Rockbridge Akcji
281.242018-08-20
-12.26%
-5.09%
-2.87%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
208.652018-08-20
8.57%
24.34%
49.20%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
51.572018-08-20
-11.68%
-2.83%
8.45%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
60.682018-08-20
1.17%
6.44%
3.43%
5Średnie
Rockbridge Lokata Plus
108.142018-08-20
1.64%
5.11%
-
1Niskie
Rockbridge Obligacji
284.892018-08-20
0.14%
1.76%
8.92%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3406.762018-08-20
0.26%
2.02%
13.25%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.422018-08-20
1.12%
6.19%
14.26%
3Średnie
Rockbridge Rynków Surowcowych
94.162018-08-20
-3.54%
-2.04%
-32.32%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
153.742018-08-20
-4.40%
4.10%
12.53%
4Średnie
Rockbridge Skarbowy
35.512018-08-20
0.68%
2.84%
6.67%
2Niskie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
16.382018-08-20
-7.25%
-4.21%
0.00%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
2.022018-08-20
-9.82%
-6.91%
-5.61%
4Średnie
Skarbiec Akcja
322.112018-08-20
-3.55%
13.02%
9.40%
6Wysokie
Skarbiec Depozytowy DPW
35.642018-08-20
1.63%
5.69%
13.54%
2Niskie
Skarbiec Global Bond Opportunities
107.802018-08-20
-0.59%
3.68%
-
3Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
213.252018-08-20
19.35%
55.44%
53.56%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
127.242018-08-20
9.00%
12.70%
-
5Średnie
Skarbiec III Filar
177.902018-08-20
5.17%
13.99%
24.04%
4Średnie
Skarbiec Kasa Pieniężny
350.402018-08-20
2.49%
6.17%
10.27%
1Niskie
Skarbiec Lokacyjny
137.172018-08-20
0.18%
7.45%
16.22%
3Średnie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
101.802018-08-20
6.81%
39.61%
49.99%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
142.102018-08-20
10.88%
11.27%
18.21%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
181.732018-08-20
-1.03%
26.07%
36.95%
4Średnie
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
317.222018-08-20
3.31%
6.87%
17.75%
3Średnie
Skarbiec Obligacji Globalnych
107.352018-08-20
1.93%
-
-
1Niskie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
123.142018-08-20
12.19%
22.36%
46.56%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
50.892018-08-20
-1.11%
-12.50%
-45.78%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
8.092018-08-20
-1.46%
12.36%
2.67%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
121.142018-08-20
28.57%
64.88%
97.72%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
193.782018-08-20
20.37%
56.69%
70.28%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
167.432018-08-20
-0.33%
12.63%
16.80%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
186.762018-08-20
0.34%
10.29%
16.53%
4Średnie
Skarbiec Waga Zrównoważony
315.152018-08-20
0.09%
8.65%
11.28%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
117.322018-08-21
9.25%
17.32%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
110.042018-08-21
-1.22%
16.00%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
133.442018-08-21
0.26%
16.79%
31.57%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
104.602018-08-21
-5.35%
6.63%
18.47%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
122.682018-08-21
-7.15%
17.77%
32.23%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
117.292018-08-21
9.90%
17.29%
-
4Średnie
UniAkcje: Turcja
39.972018-08-21
-44.93%
-35.69%
-48.59%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
110.582018-08-21
-3.58%
17.29%
25.32%
5Średnie
UniAktywny Pieniężny
108.512018-08-21
2.78%
-
-
1Niskie
UniKorona Akcje
222.092018-08-21
-4.98%
10.42%
13.93%
5Średnie
UniKorona Obligacje
345.592018-08-21
0.98%
3.77%
11.75%
3Średnie
UniKorona Pieniężny
218.192018-08-21
2.11%
7.71%
15.22%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
330.562018-08-21
-1.35%
8.92%
11.55%
4Średnie
UniLokata
122.112018-08-21
2.42%
6.48%
12.67%
1Niskie
UniObligacje Aktywny
150.782018-08-21
-2.43%
1.97%
17.16%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
167.822018-08-21
-17.07%
-12.62%
-4.51%
4Średnie
UniStabilny Wzrost
179.092018-08-21
0.39%
6.89%
11.82%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
UniWIBID Plus
1769.222018-08-21
2.51%
6.98%
14.01%
3Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń