Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawdź

Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BGŻ BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
UniAkcje Biopharma
10.43%
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
6.21%
6Wysokie
QUERCUS short
5.85%
6Wysokie
Ipopema Short Equity B
4.81%
6Wysokie
UniAkcje Selektywny Globalny
3.82%
4Średnie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
119.002018-11-19
-5.00%
1.40%
16.39%
6Wysokie
Aviva Investors Depozytowy
105.432018-11-19
1.15%
3.56%
-
3Średnie
Aviva Investors Depozyt Plus
180.482018-11-19
0.79%
3.26%
6.05%
2Niskie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
131.932018-11-19
0.86%
7.81%
14.76%
2Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
74.642018-11-19
-15.16%
-17.79%
-36.57%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
112.502018-11-19
-5.11%
-0.23%
2.50%
5Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
123.342018-11-19
-24.18%
-22.29%
-29.67%
5Średnie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
128.872018-11-19
-14.79%
-9.82%
-7.89%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
141.702018-11-19
-16.16%
-12.05%
-16.93%
5Średnie
Aviva Investors Obligacji
233.772018-11-19
1.96%
3.96%
11.01%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
150.052018-11-19
2.18%
7.95%
23.76%
3Średnie
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
163.382018-11-19
-6.88%
-4.49%
-3.25%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
92.042018-11-19
-14.95%
-20.83%
-26.50%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
426.132018-11-19
-14.83%
1.30%
-9.29%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
263.382018-11-19
-5.57%
-1.85%
-1.94%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
118.002018-11-19
-8.42%
-0.82%
-5.41%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
102.212018-11-19
-0.60%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
108.572018-11-19
-13.93%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
114.402018-11-19
-6.11%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
101.642018-11-19
-4.19%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
105.602018-11-19
1.81%
-
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
106.132018-11-19
3.13%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
106.982018-11-19
-2.65%
-
-
4Średnie
BGŻ Konserwatywny
107.692018-11-19
-0.78%
3.50%
-
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
118.532018-11-19
2.20%
19.25%
-
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
87.042018-11-19
-20.41%
-14.83%
-
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
106.532018-11-19
-4.75%
4.20%
-
4Średnie
BNP Paribas Akcji
137.242018-11-19
-13.25%
5.90%
-1.27%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
128.912018-11-19
1.78%
4.19%
14.52%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
141.832018-11-19
-4.39%
1.81%
3.60%
4Średnie
GAMMA
257.302018-11-16
1.97%
8.77%
16.77%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
80.742018-11-16
-10.61%
-0.90%
-3.90%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
88.512018-11-16
-9.12%
5.66%
-3.23%
5Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
137.072018-11-16
0.29%
6.05%
18.44%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
240.002018-11-16
1.36%
5.66%
19.22%
3Średnie
GAMMA Pieniężny
192.142018-11-16
1.58%
7.39%
13.93%
2Niskie
GAMMA Stabilny
252.292018-11-16
-1.86%
4.69%
8.78%
4Średnie
Investor Akcji
253.132018-11-19
-16.67%
15.60%
27.43%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
79.702018-11-19
-9.40%
-0.75%
-
6Wysokie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
407.382018-11-19
-6.63%
14.65%
2.66%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
108.512018-11-19
-14.09%
14.92%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
163.032018-11-19
6.21%
25.59%
5.79%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
97.512018-11-19
1.96%
4.61%
-
2Niskie
Investor BRIC
78.542018-11-19
-4.28%
17.35%
24.67%
6Wysokie
Investor Gold Otwarty
130.402018-11-19
-9.52%
-0.06%
-7.25%
6Wysokie
Investor Gotówkowy
134.842018-11-19
1.15%
4.61%
7.80%
2Niskie
Investor Indie i Chiny
223.472018-11-19
-6.69%
6.48%
32.72%
6Wysokie
Investor Niemcy
201.232018-11-19
-13.49%
0.45%
7.92%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
110.712018-11-19
-3.75%
45.12%
67.79%
5Średnie
Investor Obligacji
333.432018-11-19
2.43%
7.97%
16.53%
3Średnie
Investor Obligacji Korporacyjnych
102.102018-11-19
0.07%
2.07%
-
3Średnie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
96.182018-11-19
-2.40%
-2.15%
-
3Średnie
Investor Płynna Lokata
252.452018-11-19
1.93%
7.59%
12.65%
1Niskie
Investor Rosja
139.272018-11-19
3.45%
15.14%
-4.41%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
78.612018-11-19
3.12%
4.04%
33.31%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
249.042018-11-19
-12.77%
7.77%
-3.31%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
50.432018-11-19
-6.84%
4.65%
-4.99%
5Średnie
Investor Turcja
110.502018-11-19
-30.06%
-39.91%
-41.46%
6Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
33.722018-11-19
-0.38%
19.45%
31.51%
4Średnie
Investor Zrównoważony
550.972018-11-19
-2.88%
28.65%
47.50%
4Średnie
Ipopema Akcji B
110.962018-11-16
-11.33%
0.36%
-13.54%
5Średnie
Ipopema Gotówkowy B
114.652018-11-16
1.88%
6.35%
11.17%
1Niskie
Ipopema Makro Alokacji B
107.822018-11-16
-5.83%
-5.05%
-6.84%
4Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
139.632018-11-16
-20.18%
4.11%
7.34%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
131.282018-11-16
2.47%
7.47%
14.33%
3Średnie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
144.342018-11-16
-1.42%
0.31%
-4.38%
5Średnie
Ipopema Short Equity B
78.862018-11-16
4.81%
-26.65%
-13.06%
6Wysokie
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
130.012018-11-19
-7.31%
21.33%
-
6Wysokie
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
117.462018-11-19
-0.12%
14.99%
-
4Średnie
NN Akcji
297.932018-11-19
-13.71%
6.14%
-0.49%
5Średnie
NN Akcji Środkowoeuropejskich
148.142018-11-19
-16.67%
-9.03%
-4.10%
6Wysokie
NN Gotówkowy
267.612018-11-19
0.94%
3.68%
7.46%
2Niskie
NN (L) Ameryki Łacińskiej
62.452018-11-16
-5.93%
22.09%
-21.09%
6Wysokie
NN (L) Depozytowy
116.842018-11-19
0.94%
3.64%
7.07%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
154.282018-11-19
-4.55%
-4.92%
21.13%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
158.102018-11-19
-4.91%
-3.01%
10.70%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
174.122018-11-19
-1.74%
14.42%
13.59%
3Średnie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
221.002018-11-19
0.10%
6.87%
37.28%
5Średnie
NN (L) Japonia
194.132018-11-19
-7.07%
-2.09%
29.75%
6Wysokie
NN (L) Lokacyjny Aktywny
101.522018-11-19
-3.62%
-5.80%
2.66%
3Średnie
NN (L) Nowej Azji
119.912018-11-19
-11.23%
11.62%
9.24%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
85.262018-11-19
-8.65%
2.14%
-17.41%
5Średnie
NN Lokacyjny Plus
129.172018-11-19
1.33%
7.21%
13.66%
2Niskie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
111.152018-11-19
-4.49%
13.46%
17.64%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
202.442018-11-19
0.64%
23.38%
25.97%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
118.582018-11-19
-1.36%
3.76%
-
4Średnie
NN Obligacji
306.732018-11-19
2.71%
7.99%
16.79%
3Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
181.692018-11-19
-16.58%
1.88%
3.50%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
263.292018-11-19
-3.92%
4.42%
4.54%
4Średnie
NN Zrównoważony
309.282018-11-19
-7.39%
5.43%
5.22%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
48.152018-11-19
-11.70%
7.69%
-24.91%
5Średnie
Noble Fund Akcji
112.632018-11-19
-22.70%
-8.25%
-17.97%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
84.792018-11-19
-23.68%
-8.89%
-12.51%
5Średnie
Noble Fund Global Return
108.952018-11-19
-16.11%
-9.94%
-3.87%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
132.022018-11-19
-14.77%
-10.18%
-14.40%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
109.992018-11-19
1.35%
3.54%
-
3Średnie
Noble Fund Pieniężny
144.162018-11-19
1.68%
6.35%
10.65%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
138.142018-11-19
-9.75%
-4.30%
1.87%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
141.002018-11-19
-15.02%
-3.07%
-5.73%
5Średnie
QUERCUS Agresywny
136.662018-11-19
-26.22%
-17.55%
-24.96%
5Średnie
QUERCUS Europa
78.652018-11-19
-25.17%
-23.69%
-28.98%
7Wysokie
QUERCUS Gold
47.202018-11-19
-10.18%
-0.27%
-19.30%
6Wysokie
QUERCUS lev
67.512018-11-19
-23.57%
6.40%
-40.62%
7Wysokie
QUERCUS Ochrony Kapitału
149.132018-11-19
2.19%
7.10%
13.38%
1Niskie
QUERCUS Rosja
79.382018-11-19
-8.63%
24.56%
-15.87%
6Wysokie
QUERCUS Selektywny
127.732018-11-19
-18.10%
-12.87%
-9.88%
3Średnie
QUERCUS short
68.892018-11-19
5.85%
-23.75%
-10.75%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
104.062018-11-19
-9.50%
-9.13%
2.25%
3Średnie
Rockbridge Akcji
260.042018-11-16
-14.69%
-4.82%
-16.98%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
182.502018-11-16
-7.65%
6.63%
23.75%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
46.272018-11-16
-16.40%
-7.24%
-11.16%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
57.812018-11-16
-4.84%
0.54%
-2.35%
5Średnie
Rockbridge Lokata Plus
108.822018-11-16
1.31%
5.37%
-
1Niskie
Rockbridge Obligacji
287.222018-11-16
0.30%
1.92%
8.54%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3437.132018-11-16
0.40%
2.21%
12.40%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.442018-11-16
0.35%
5.71%
13.34%
3Średnie
Rockbridge Rynków Surowcowych
91.692018-11-16
-8.37%
2.86%
-32.48%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
143.002018-11-16
-8.54%
-2.71%
-0.09%
4Średnie
Rockbridge Skarbowy
35.612018-11-16
0.11%
3.04%
6.43%
2Niskie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
15.912018-11-16
-8.56%
-4.67%
-6.14%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
1.942018-11-16
-11.01%
-6.28%
-13.39%
4Średnie
Skarbiec Akcja
287.302018-11-19
-16.89%
8.65%
-10.62%
6Wysokie
Skarbiec Depozytowy DPW
35.782018-11-19
1.47%
5.89%
13.62%
2Niskie
Skarbiec Global Bond Opportunities
106.442018-11-19
-2.29%
2.78%
-
3Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
177.902018-11-19
-9.47%
25.48%
22.57%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
120.052018-11-19
-2.56%
12.35%
-
5Średnie
Skarbiec III Filar
162.722018-11-19
-5.10%
7.27%
8.44%
4Średnie
Skarbiec Kasa Pieniężny
350.592018-11-19
1.67%
5.98%
9.71%
1Niskie
Skarbiec Lokacyjny
134.752018-11-19
-2.14%
5.56%
11.04%
3Średnie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
84.902018-11-19
-10.56%
18.18%
11.73%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
133.162018-11-19
-2.17%
3.61%
13.89%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
162.872018-11-19
-12.39%
15.95%
21.34%
4Średnie
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
318.172018-11-19
2.54%
7.03%
17.38%
3Średnie
Skarbiec Obligacji Globalnych
107.512018-11-19
1.36%
-
-
1Niskie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
115.272018-11-19
-0.66%
13.41%
27.78%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
50.712018-11-19
-5.92%
-5.41%
-42.17%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
7.722018-11-19
-9.81%
0.65%
-10.02%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
96.152018-11-19
-10.49%
33.41%
45.44%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
164.112018-11-19
-5.17%
31.41%
32.73%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
151.522018-11-19
-10.36%
7.38%
-3.06%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
178.432018-11-19
-4.00%
7.23%
5.65%
4Średnie
Skarbiec Waga Zrównoważony
290.262018-11-19
-9.75%
2.83%
-2.95%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
115.352018-11-20
10.43%
5.90%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
105.892018-11-20
-8.72%
8.85%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
119.492018-11-20
-9.68%
2.36%
6.96%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
85.172018-11-20
-20.02%
-8.14%
-14.22%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
117.822018-11-20
-10.78%
9.68%
20.70%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
113.632018-11-20
3.82%
7.88%
-
4Średnie
UniAkcje: Turcja
45.452018-11-20
-29.11%
-38.06%
-40.91%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
98.452018-11-20
-14.77%
6.46%
1.36%
5Średnie
UniAktywny Pieniężny
108.952018-11-20
2.04%
-
-
1Niskie
UniKorona Akcje
200.102018-11-20
-15.50%
4.42%
-5.05%
5Średnie
UniKorona Obligacje
347.822018-11-20
1.28%
4.12%
12.08%
3Średnie
UniKorona Pieniężny
219.252018-11-20
1.69%
7.85%
14.65%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
310.682018-11-20
-7.93%
5.34%
-0.26%
4Średnie
UniLokata
122.752018-11-20
2.36%
6.59%
12.45%
1Niskie
UniObligacje Aktywny
153.882018-11-20
-0.28%
1.77%
16.86%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
180.952018-11-20
-6.65%
-9.82%
1.59%
4Średnie
UniStabilny Wzrost
173.652018-11-20
-3.87%
5.04%
5.05%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
UniWIBID Plus
1778.812018-11-20
2.46%
6.96%
13.64%
3Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń