Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawdź

Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BGŻ BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
17.89%
5Średnie
UniAkcje Biopharma
15.60%
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
8.81%
6Wysokie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
8.43%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
8.16%
5Średnie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
120.362019-03-22
-1.73%
7.89%
15.13%
6Wysokie
Aviva Investors Depozytowy
106.372019-03-22
1.88%
7.17%
-
3Średnie
Aviva Investors Depozyt Plus
181.192019-03-22
0.72%
3.17%
5.72%
2Niskie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
133.582019-03-22
1.48%
8.99%
14.06%
2Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
76.432019-03-22
-13.44%
-12.07%
-18.31%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
115.272019-03-22
-1.90%
5.36%
12.62%
5Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
134.832019-03-22
-15.17%
-13.05%
-17.81%
5Średnie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
137.832019-03-22
-8.53%
-0.02%
0.14%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
147.672019-03-22
-11.90%
-4.86%
-9.56%
5Średnie
Aviva Investors Obligacji
236.942019-03-22
1.70%
4.04%
11.74%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
153.162019-03-22
2.86%
7.72%
22.52%
3Średnie
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
167.682019-03-22
-3.94%
-1.87%
1.17%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
98.132019-03-22
-5.56%
-9.23%
-21.50%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
458.692019-03-22
-3.65%
12.15%
5.85%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
270.142019-03-22
-1.74%
1.45%
3.18%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
123.372019-03-22
-1.85%
5.63%
3.09%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
104.302019-03-22
0.65%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
116.142019-03-22
-2.88%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
118.052019-03-22
-2.85%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
104.802019-03-22
-0.29%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
106.522019-03-22
1.56%
-
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
108.542019-03-22
3.40%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
110.722019-03-22
1.59%
-
-
4Średnie
BGŻ Konserwatywny
108.962019-03-22
-0.07%
4.12%
-
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
119.422019-03-22
1.96%
22.85%
-
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
99.032019-03-22
-9.60%
-2.12%
-
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
106.872019-03-22
-4.30%
5.04%
-
4Średnie
BNP Paribas Akcji
146.852019-03-22
-2.53%
17.02%
13.73%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
130.712019-03-22
1.88%
4.85%
15.10%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
146.112019-03-22
-0.28%
5.74%
9.31%
4Średnie
GAMMA
258.172019-03-22
1.04%
8.64%
16.02%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
88.192019-03-22
-2.37%
14.52%
10.68%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
92.722019-03-22
-1.71%
16.56%
6.04%
5Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
141.262019-03-22
2.91%
8.74%
23.03%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
242.742019-03-22
1.18%
6.27%
19.05%
3Średnie
GAMMA Pieniężny
192.602019-03-22
0.70%
7.27%
13.15%
2Niskie
GAMMA Stabilny
258.892019-03-22
0.74%
9.92%
13.12%
4Średnie
Investor Akcji
280.182019-03-22
-6.86%
37.05%
38.39%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
85.252019-03-22
-4.74%
8.32%
-
6Wysokie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
449.672019-03-22
-0.91%
33.67%
19.84%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
123.332019-03-22
-2.90%
40.23%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
178.552019-03-22
8.81%
36.26%
26.80%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
98.362019-03-22
1.51%
11.73%
-
2Niskie
Investor BRIC
85.212019-03-22
0.88%
38.69%
47.50%
6Wysokie
Investor Gold Otwarty
138.212019-03-22
-4.74%
-5.30%
-5.24%
6Wysokie
Investor Gotówkowy
135.262019-03-22
0.45%
4.40%
7.53%
2Niskie
Investor Indie i Chiny
240.342019-03-22
3.26%
28.44%
45.54%
6Wysokie
Investor Niemcy
201.652019-03-22
-10.33%
11.69%
8.71%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
130.892019-03-22
8.16%
77.84%
83.65%
5Średnie
Investor Obligacji
339.142019-03-22
2.40%
8.74%
17.50%
3Średnie
Investor Obligacji Korporacyjnych
103.062019-03-22
0.98%
3.81%
-
3Średnie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
97.802019-03-22
-1.50%
-0.62%
-
3Średnie
Investor Płynna Lokata
254.572019-03-22
1.73%
7.95%
12.52%
1Niskie
Investor Rosja
147.822019-03-22
4.32%
31.01%
28.19%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
84.432019-03-22
17.89%
11.53%
47.27%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
274.382019-03-22
-1.30%
24.17%
8.48%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
53.512019-03-22
-1.38%
15.67%
10.15%
5Średnie
Investor Turcja
111.302019-03-22
-31.85%
-36.77%
-24.77%
6Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
35.782019-03-22
3.50%
29.08%
36.98%
4Średnie
Investor Zrównoważony
604.092019-03-22
3.89%
46.60%
56.38%
4Średnie
Ipopema Akcji B
119.772019-03-22
-0.03%
9.57%
2.26%
5Średnie
Ipopema Gotówkowy B
115.362019-03-22
1.64%
6.40%
10.88%
1Niskie
Ipopema Makro Alokacji B
114.302019-03-22
0.03%
2.22%
-0.07%
4Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
153.172019-03-22
-10.04%
17.43%
20.80%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
132.732019-03-22
2.23%
6.94%
13.13%
3Średnie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
146.472019-03-22
-1.78%
3.86%
2.68%
5Średnie
Ipopema Short Equity B
73.082019-03-22
-6.55%
-30.91%
-24.42%
6Wysokie
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
140.502019-03-22
1.01%
42.80%
50.04%
6Wysokie
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
121.052019-03-22
2.95%
18.41%
17.48%
4Średnie
NN Akcji
309.432019-03-22
-4.19%
12.37%
14.19%
5Średnie
NN Akcji Środkowoeuropejskich
148.492019-03-22
-14.31%
-4.44%
9.64%
6Wysokie
NN Gotówkowy
268.252019-03-22
0.74%
3.23%
7.00%
2Niskie
NN (L) Ameryki Łacińskiej
65.402019-03-22
-7.60%
19.21%
-10.18%
6Wysokie
NN (L) Depozytowy
117.142019-03-22
0.74%
3.21%
6.77%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
155.442019-03-22
-2.31%
4.91%
21.59%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
164.632019-03-22
2.66%
14.00%
13.98%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
180.452019-03-22
2.39%
18.63%
14.01%
3Średnie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
228.862019-03-22
8.43%
20.22%
41.47%
5Średnie
NN (L) Japonia
188.242019-03-22
-7.56%
16.43%
34.77%
6Wysokie
NN (L) Lokacyjny Aktywny
102.442019-03-22
-3.58%
-4.43%
0.76%
3Średnie
NN (L) Nowej Azji
130.332019-03-22
-4.40%
23.73%
26.22%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
88.142019-03-22
-11.70%
1.65%
-11.93%
5Średnie
NN Lokacyjny Plus
130.132019-03-22
1.18%
7.12%
13.80%
2Niskie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
118.802019-03-22
2.81%
29.77%
35.15%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
206.312019-03-22
2.83%
25.80%
27.19%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
119.862019-03-22
0.82%
6.17%
-
4Średnie
NN Obligacji
312.842019-03-22
3.06%
8.53%
18.18%
3Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
198.052019-03-22
-7.66%
12.54%
21.83%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
268.662019-03-22
-0.66%
6.97%
9.88%
4Średnie
NN Zrównoważony
317.022019-03-22
-2.10%
8.45%
13.43%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
50.862019-03-22
-11.04%
12.55%
-18.32%
5Średnie
Noble Fund Akcji
120.332019-03-22
-13.31%
5.24%
-6.18%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
92.952019-03-22
-15.01%
5.65%
0.99%
5Średnie
Noble Fund Global Return
107.542019-03-22
-19.44%
-5.49%
-8.90%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
138.572019-03-22
-10.33%
-1.95%
-4.36%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
112.302019-03-22
2.32%
4.45%
-
3Średnie
Noble Fund Pieniężny
145.032019-03-22
1.29%
6.64%
10.67%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
139.582019-03-22
-10.34%
-1.42%
2.77%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
140.512019-03-22
-18.07%
-0.21%
2.81%
5Średnie
QUERCUS Agresywny
148.042019-03-22
-19.56%
-9.98%
-12.09%
5Średnie
QUERCUS Europa
71.642019-03-22
-31.29%
-27.95%
-12.79%
7Wysokie
QUERCUS Gold
49.912019-03-22
-5.78%
-7.61%
-17.69%
6Wysokie
QUERCUS lev
75.372019-03-22
2.17%
30.04%
-16.32%
7Wysokie
QUERCUS Ochrony Kapitału
150.252019-03-22
2.10%
7.13%
13.05%
1Niskie
QUERCUS Rosja
74.502019-03-22
-17.16%
24.94%
9.29%
6Wysokie
QUERCUS Selektywny
129.312019-03-22
-16.71%
-11.58%
-7.81%
3Średnie
QUERCUS short
64.422019-03-22
-7.24%
-28.87%
-23.50%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
102.902019-03-22
-13.20%
-10.15%
-0.17%
3Średnie
Rockbridge Akcji
278.452019-03-22
-5.70%
-0.28%
-5.14%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
188.792019-03-22
-6.55%
12.24%
32.46%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
51.142019-03-22
-6.71%
3.73%
4.45%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
61.382019-03-22
-0.92%
7.14%
20.76%
5Średnie
Rockbridge Lokata Plus
110.362019-03-22
1.56%
6.30%
-
1Niskie
Rockbridge Obligacji
292.342019-03-22
0.30%
2.99%
9.63%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3498.932019-03-22
0.35%
3.54%
14.15%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.712019-03-22
1.38%
7.14%
13.85%
3Średnie
Rockbridge Rynków Surowcowych
89.802019-03-22
-11.33%
0.90%
-36.39%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
147.462019-03-22
-8.37%
-0.45%
3.21%
4Średnie
Rockbridge Skarbowy
36.022019-03-22
0.45%
3.83%
7.11%
2Niskie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
16.382019-03-22
-4.38%
-2.90%
-1.50%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
2.012019-03-22
-5.19%
-4.29%
-6.94%
4Średnie
Skarbiec Akcja
315.472019-03-22
-4.53%
27.30%
8.95%
6Wysokie
Skarbiec Depozytowy DPW
36.192019-03-22
2.06%
6.54%
13.70%
2Niskie
Skarbiec Global Bond Opportunities
109.522019-03-22
0.22%
5.73%
7.34%
3Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
207.172019-03-22
0.23%
60.00%
63.14%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
122.452019-03-22
-1.75%
17.14%
16.06%
5Średnie
Skarbiec III Filar
167.142019-03-22
-3.33%
13.68%
15.64%
4Średnie
Skarbiec Kasa Pieniężny
352.552019-03-22
1.27%
5.81%
9.60%
1Niskie
Skarbiec Lokacyjny
138.182019-03-22
-0.09%
8.14%
11.18%
3Średnie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
94.602019-03-22
-2.34%
39.32%
35.39%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
136.862019-03-22
-1.89%
11.72%
19.49%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
168.962019-03-22
-9.57%
23.92%
32.05%
4Średnie
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
322.182019-03-22
1.87%
8.05%
16.79%
3Średnie
Skarbiec Obligacji Globalnych
108.782019-03-22
1.67%
7.90%
-
1Niskie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
118.612019-03-22
0.90%
29.30%
30.21%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
45.282019-03-22
-15.98%
-13.02%
-50.54%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
8.162019-02-28
-3.66%
21.25%
2.77%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
121.262019-03-22
5.76%
86.44%
91.53%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
183.242019-03-22
-0.03%
62.23%
58.70%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
163.452019-03-22
-3.47%
23.55%
14.48%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
185.022019-03-22
-1.43%
13.46%
13.14%
4Średnie
Skarbiec Waga Zrównoważony
307.962019-03-22
-2.56%
14.14%
10.95%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
117.092019-03-25
15.60%
21.48%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
113.642019-03-25
-2.35%
19.50%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
126.792019-03-25
-2.04%
11.15%
23.01%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
95.492019-03-25
-9.51%
6.27%
3.18%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
122.692019-03-25
-6.74%
16.48%
52.79%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
117.142019-03-25
7.63%
16.57%
-
4Średnie
UniAkcje: Turcja
44.962019-03-25
-32.47%
-33.65%
-23.64%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
104.202019-03-25
-5.97%
15.92%
15.11%
5Średnie
UniAktywny Pieniężny
110.172019-03-25
1.81%
9.62%
-
1Niskie
UniKorona Akcje
212.402019-03-25
-4.84%
14.86%
8.81%
5Średnie
UniKorona Obligacje
354.102019-03-25
1.39%
5.26%
12.62%
3Średnie
UniKorona Pieniężny
221.832019-03-25
1.63%
8.72%
14.55%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
330.342019-03-25
0.10%
13.59%
9.97%
4Średnie
UniLokata
123.612019-03-25
2.17%
6.73%
12.13%
1Niskie
UniObligacje Aktywny
156.752019-03-25
0.08%
4.25%
14.61%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
185.842019-03-25
-4.10%
-8.32%
8.70%
4Średnie
UniStabilny Wzrost
181.742019-03-25
1.03%
11.57%
12.03%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
UniWIBID Plus
1792.122019-03-25
2.35%
6.97%
13.05%
3Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń