BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global

 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

O nas

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom Bankowości Osobistej dedykuje szeroką ofertę produktową oraz indywidualny serwis świadczony przez Osobistego Doradcę. Dla klientów Bankowości Prywatnej ma kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania oraz sukcesji majątku, a także usługę doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Bank BGŻ BNP Paribas dysponuje szeroką siecią oddziałów zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miastach. Klienci mają do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Dostęp do usług odbywa się poprzez zaawansowane technologie informatyczne - bankowość internetową oraz bankowość mobilną z wykorzystaniem sieci komórkowych.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

 

 Firma spółki, jej siedziba i adres: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru przedsiębiorców KRS 0000011571.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-08-546.

Kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. posiada następujące zezwolenia:

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej udzielone decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 7 sierpnia 2001 r., w tym także zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych udzielone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 września 2010 r.

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych udzielone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza) udzielone decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 14 maja 2002 r.

Nazwa organu nadzoru wydającego zezwolenie:

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego)
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
tel. (+48 22) 332 66 00

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.