Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawdź

Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BGŻ BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
UniAkcje Biopharma
7.89%
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
3.76%
6Wysokie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
3.37%
3Średnie
Investor Nowych Technologii
2.89%
5Średnie
Investor Obligacji
2.80%
3Średnie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
117.492018-12-13
-6.99%
3.63%
16.38%
6Wysokie
Aviva Investors Depozytowy
105.472018-12-13
1.83%
5.09%
-
3Średnie
Aviva Investors Depozyt Plus
181.082018-12-13
1.02%
3.78%
6.33%
2Niskie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
131.712018-12-13
0.56%
7.82%
14.41%
2Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
73.002018-12-13
-17.72%
-12.70%
-36.33%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
109.512018-12-13
-8.98%
2.51%
3.19%
5Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
125.412018-12-13
-22.14%
-17.75%
-27.31%
5Średnie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
130.152018-12-13
-14.84%
-5.59%
-6.74%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
143.082018-12-13
-15.26%
-7.05%
-15.40%
5Średnie
Aviva Investors Obligacji
235.972018-12-13
2.35%
5.41%
12.05%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
151.252018-12-13
2.25%
9.34%
23.71%
3Średnie
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
164.492018-12-13
-6.47%
-2.21%
-1.61%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
93.962018-12-13
-12.75%
-14.10%
-26.24%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
445.262018-12-13
-10.50%
14.12%
-2.31%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
267.652018-12-13
-3.98%
2.92%
0.78%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
121.132018-12-13
-5.65%
6.67%
-1.28%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
102.842018-12-13
-0.47%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
113.942018-12-13
-9.16%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
112.502018-12-13
-8.60%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
101.432018-12-13
-4.72%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
105.872018-12-13
1.81%
-
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
107.022018-12-13
3.37%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
109.182018-12-13
-0.76%
-
-
4Średnie
BGŻ Konserwatywny
108.132018-12-13
-0.58%
4.52%
-
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
118.722018-12-13
2.17%
22.61%
-
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
89.952018-12-13
-18.33%
-10.07%
-
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
105.232018-12-13
-6.30%
4.25%
-
4Średnie
BNP Paribas Akcji
144.062018-12-13
-8.59%
21.88%
9.70%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
129.942018-12-13
2.28%
6.44%
15.43%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
144.802018-12-13
-2.41%
8.24%
8.13%
4Średnie
GAMMA
257.762018-12-12
1.64%
9.06%
16.84%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
83.642018-12-12
-8.14%
6.81%
3.26%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
90.982018-12-12
-7.00%
16.60%
3.21%
5Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
139.582018-12-12
1.89%
8.11%
22.43%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
241.402018-12-12
1.50%
6.70%
19.95%
3Średnie
GAMMA Pieniężny
192.422018-12-12
1.49%
7.74%
14.00%
2Niskie
GAMMA Stabilny
256.312018-12-12
-0.89%
9.27%
12.32%
4Średnie
Investor Akcji
263.772018-12-13
-12.19%
28.66%
33.50%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
80.212018-12-13
-8.66%
9.49%
-
6Wysokie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
426.622018-12-13
-1.94%
31.70%
12.30%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
115.002018-12-13
-8.00%
27.11%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
161.992018-12-13
3.76%
33.47%
11.07%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
97.792018-12-13
1.98%
9.43%
-
2Niskie
Investor BRIC
78.942018-12-13
-3.40%
27.53%
29.56%
6Wysokie
Investor Gold Otwarty
132.122018-12-13
-5.20%
3.51%
-1.37%
6Wysokie
Investor Gotówkowy
135.442018-12-13
1.33%
5.20%
8.14%
2Niskie
Investor Indie i Chiny
223.982018-12-13
-5.33%
12.67%
34.35%
6Wysokie
Investor Niemcy
190.422018-12-13
-18.92%
2.11%
7.11%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
117.062018-12-13
2.89%
59.77%
75.82%
5Średnie
Investor Obligacji
336.072018-12-13
2.80%
9.72%
17.34%
3Średnie
Investor Obligacji Korporacyjnych
102.172018-12-13
0.06%
3.07%
-
3Średnie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
96.742018-12-13
-2.30%
-0.25%
-
3Średnie
Investor Płynna Lokata
253.302018-12-13
2.06%
8.15%
12.78%
1Niskie
Investor Rosja
136.792018-12-13
0.38%
27.79%
-4.06%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
78.772018-12-13
1.78%
5.89%
40.09%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
256.182018-12-13
-11.11%
17.42%
0.45%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
51.082018-12-13
-5.23%
17.13%
-1.71%
5Średnie
Investor Turcja
106.212018-12-13
-35.02%
-32.74%
-42.03%
6Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
34.402018-12-13
1.87%
25.09%
33.75%
4Średnie
Investor Zrównoważony
567.892018-12-13
0.83%
37.79%
51.28%
4Średnie
Ipopema Akcji B
117.542018-12-13
-6.53%
14.81%
-5.32%
5Średnie
Ipopema Gotówkowy B
115.072018-12-13
2.03%
6.66%
11.43%
1Niskie
Ipopema Makro Alokacji B
112.582018-12-13
-2.45%
0.34%
-2.55%
4Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
149.312018-12-13
-14.99%
17.97%
17.64%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
131.802018-12-13
2.37%
8.13%
14.82%
3Średnie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
145.122018-12-13
-3.27%
4.19%
-1.06%
5Średnie
Ipopema Short Equity B
74.222018-12-13
-1.36%
-36.86%
-22.08%
6Wysokie
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
128.842018-12-13
-6.56%
29.54%
29.60%
6Wysokie
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
117.742018-12-13
-1.27%
17.74%
17.79%
4Średnie
NN Akcji
308.962018-12-13
-10.38%
20.23%
9.15%
5Średnie
NN Akcji Środkowoeuropejskich
143.752018-12-13
-18.49%
-1.45%
-2.83%
6Wysokie
NN Gotówkowy
268.372018-12-13
1.16%
4.02%
7.70%
2Niskie
NN (L) Ameryki Łacińskiej
60.122018-12-13
-8.76%
24.39%
-20.48%
6Wysokie
NN (L) Depozytowy
117.182018-12-13
1.16%
3.98%
7.43%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
153.742018-12-13
-6.15%
0.79%
25.83%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
154.442018-12-13
-9.10%
1.71%
12.61%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
174.212018-12-13
-2.11%
18.46%
12.96%
3Średnie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
218.132018-12-13
-4.45%
13.48%
40.72%
5Średnie
NN (L) Japonia
189.352018-12-13
-11.72%
-0.75%
25.81%
6Wysokie
NN (L) Lokacyjny Aktywny
101.772018-12-13
-3.61%
-3.85%
2.43%
3Średnie
NN (L) Nowej Azji
122.262018-12-13
-8.45%
18.83%
14.05%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
84.792018-12-13
-10.44%
6.98%
-16.62%
5Średnie
NN Lokacyjny Plus
129.142018-12-13
0.95%
7.66%
14.96%
2Niskie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
111.542018-12-13
-3.78%
26.92%
23.14%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
196.662018-12-13
-4.80%
24.22%
26.56%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
118.472018-12-13
-2.14%
5.29%
-
4Średnie
NN Obligacji
309.012018-12-13
2.77%
10.41%
17.72%
3Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
188.892018-12-13
-14.98%
11.31%
12.51%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
266.792018-12-13
-2.81%
9.86%
7.86%
4Średnie
NN Zrównoważony
315.622018-12-13
-5.59%
13.33%
10.67%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
47.582018-12-13
-12.70%
12.19%
-24.05%
5Średnie
Noble Fund Akcji
116.992018-12-13
-19.38%
4.72%
-11.28%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
88.282018-12-13
-20.65%
-0.96%
-6.54%
5Średnie
Noble Fund Global Return
108.092018-12-13
-16.74%
-6.77%
-3.33%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
134.922018-12-13
-13.61%
-5.47%
-10.22%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
110.662018-12-13
1.73%
4.65%
-
3Średnie
Noble Fund Pieniężny
144.422018-12-13
1.67%
6.79%
10.84%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
137.582018-12-13
-10.41%
-1.31%
2.37%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
139.992018-12-13
-15.44%
2.32%
-3.07%
5Średnie
QUERCUS Agresywny
139.792018-12-13
-26.35%
-9.64%
-20.50%
5Średnie
QUERCUS Europa
74.792018-12-13
-29.70%
-17.63%
-29.89%
7Wysokie
QUERCUS Gold
47.782018-12-13
-5.76%
1.66%
-15.60%
6Wysokie
QUERCUS lev
75.482018-12-13
-11.53%
58.41%
-23.48%
7Wysokie
QUERCUS Ochrony Kapitału
149.352018-12-13
2.15%
7.17%
13.28%
1Niskie
QUERCUS Rosja
76.592018-12-13
-12.44%
36.50%
-16.37%
6Wysokie
QUERCUS Selektywny
128.692018-12-13
-18.61%
-9.71%
-8.65%
3Średnie
QUERCUS short
65.132018-12-13
-1.35%
-36.47%
-21.18%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
101.782018-12-13
-13.30%
-9.40%
-0.49%
3Średnie
Rockbridge Akcji
268.722018-12-13
-12.44%
5.39%
-11.84%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
178.162018-12-13
-11.48%
6.86%
26.08%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
47.282018-12-13
-15.33%
-0.98%
-6.58%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
57.742018-12-13
-5.48%
7.82%
3.18%
5Średnie
Rockbridge Lokata Plus
109.322018-12-13
1.47%
6.01%
-
1Niskie
Rockbridge Obligacji
289.122018-12-13
0.25%
3.53%
9.29%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3457.942018-12-13
0.30%
4.12%
13.31%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.522018-12-13
0.62%
6.45%
13.88%
3Średnie
Rockbridge Rynków Surowcowych
90.792018-12-13
-8.13%
5.48%
-34.14%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
141.212018-12-13
-10.92%
-2.61%
-1.16%
4Średnie
Rockbridge Skarbowy
35.752018-12-13
0.22%
3.59%
6.88%
2Niskie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
16.132018-12-13
-7.78%
-0.37%
-3.87%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
1.972018-12-13
-10.05%
-0.51%
-10.86%
4Średnie
Skarbiec Akcja
305.572018-12-13
-11.61%
25.64%
0.43%
6Wysokie
Skarbiec Depozytowy DPW
35.752018-12-13
0.79%
6.30%
13.56%
2Niskie
Skarbiec Global Bond Opportunities
106.392018-12-13
-2.61%
3.26%
6.24%
3Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
180.452018-12-13
-7.00%
29.73%
27.73%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
116.792018-12-13
-8.80%
13.03%
18.07%
5Średnie
Skarbiec III Filar
165.292018-12-13
-3.46%
13.12%
12.80%
4Średnie
Skarbiec Kasa Pieniężny
351.752018-12-13
1.74%
6.19%
9.97%
1Niskie
Skarbiec Lokacyjny
135.222018-12-13
-2.12%
7.33%
10.92%
3Średnie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
86.822018-12-13
-8.54%
28.00%
17.90%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
132.822018-12-13
0.27%
0.83%
11.56%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
166.612018-12-13
-8.96%
18.87%
25.25%
4Średnie
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
319.372018-12-13
2.20%
8.17%
18.11%
3Średnie
Skarbiec Obligacji Globalnych
107.772018-12-13
1.40%
7.77%
-
1Niskie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
112.702018-12-13
-5.16%
16.05%
27.49%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
49.282018-12-13
-5.32%
-4.14%
-44.40%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
7.692018-12-13
-8.89%
8.31%
-6.67%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
101.932018-12-13
-0.19%
45.74%
56.67%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
166.952018-12-13
-2.19%
35.67%
43.07%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
155.312018-12-13
-7.75%
18.71%
3.96%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
179.852018-12-13
-3.26%
11.65%
8.61%
4Średnie
Skarbiec Waga Zrównoważony
301.362018-12-13
-6.22%
11.69%
4.56%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
115.342018-12-14
7.89%
11.11%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
105.442018-12-14
-9.23%
13.19%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
120.322018-12-14
-8.47%
13.07%
11.35%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
88.932018-12-14
-17.97%
3.27%
-8.02%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
119.322018-12-14
-9.98%
21.94%
27.97%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
111.022018-12-14
-0.85%
9.13%
-
4Średnie
UniAkcje: Turcja
43.332018-12-14
-34.76%
-30.03%
-41.24%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
102.612018-12-14
-10.84%
21.66%
9.77%
5Średnie
UniAktywny Pieniężny
109.492018-12-14
2.18%
-
-
1Niskie
UniKorona Akcje
209.552018-12-14
-10.95%
22.03%
4.04%
5Średnie
UniKorona Obligacje
351.242018-12-14
1.55%
5.89%
13.10%
3Średnie
UniKorona Pieniężny
220.232018-12-14
1.78%
8.59%
14.99%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
320.242018-12-14
-4.62%
15.46%
5.56%
4Średnie
UniLokata
122.912018-12-14
2.31%
6.62%
12.39%
1Niskie
UniObligacje Aktywny
155.562018-12-14
-0.44%
5.58%
17.96%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
181.052018-12-14
-7.74%
-8.30%
3.25%
4Średnie
UniStabilny Wzrost
178.122018-12-14
-1.44%
13.31%
9.50%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
UniWIBID Plus
1781.342018-12-14
2.43%
6.96%
13.44%
3Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń