Bank zmieniającego się świata

Podmioty Kościelne

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę dedykowaną dla podmiotów kościelnych, przygotowaną na bazie naszych międzynarodowych i krajowych doświadczeń.

Oferta Specjalna dla instytucji zakonnych

W ramach pakietów oferowanych usług będą Państwo mogli korzystać ze wsparcia zespołu profesjonalistów, posiadających wiedzę na temat aspektów prawnych i organizacyjnych instytucji kościelnych niezbędną do udanej współpracy. Bank BGŻ BNP Paribas posiada w swojej ofercie specjalne warunki rachunków bankowych oraz innych produktów, przygotowane we współpracy z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Korzystając z oferty otrzymują Państwo gwarancję przejrzystych, długofalowych działań, zgodnych z zasadami etyki Banku.

Ufamy, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Zapraszam do rozpoczęcia współpracy!

Oferta specjalna

Oferujemy pakiet usług dostosowany do potrzeb podmiotów kościelnych, m.in.:

  • Specjalne warunki prowadzenia rachunków bieżących:

Pakiet Błękitny – oferta dla podmiotów rzadko korzystających z usług dodatkowych, wykonujących niewiele operacji na kontach.

Pakiet Złoty – oferta dla podmiotów wykonujących dużo operacji na rachunkach, potrzebujących do prowadzenia działalności większej ilości subkont, w tym walutowych.

  • atrakcyjne, specjalne poziomy kursów wymiany walut,
  • kompleksowa i konkurencyjna oferta kredytowa dla instytucji,
  • indywidualny Doradca Klienta,
  • obsługa rachunku przez Internet oraz ogólnopolską sieć oddziałów,
  • szerokie możliwości w bankowości międzynarodowej dzięki obecności Grupy BNP Paribas na wszystkich kontynentach,
  • możliwość korzystnego oprocentowania środków dzięki konsolidacji rachunków bieżących w Banku BGŻ BNP Paribas.

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Marczak

Ekspert ds. obsługi sektora publicznego
i instytucji
Koordynator współpracy z Kościołem Katolickim

Telefon:

+48 22 778 43 22

+48 785 806 648

E-mail: krzysztof.marczak@bgzbnpparibas.pl

 

Jakub Klimczak

Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego i Instytucji

Telefon:

+48 22 778 43 21

+48 608 333 637

E-mail: jakub.klimczak@bgzbnpparibas.pl

 

Oferta specjalna dla osób zakonnych i duchownych

Specjalnie z myślą o osobach zakonnych i duchownych oraz innych osobach związanych z Kościołem Katolickim przygotowaliśmy specjalną propozycję – pakiet produktów na promocyjnych warunkach. Zapraszamy do współpracy!
 

Konta

Konto Premium

 za prowadzenie konta osobistego w PLN przy wpływach min. 5 tys zł1

Sprawdź >>

Konto Optymalne

 za prowadzenie konta            

Sprawdź >>

Konto Maksymalne

 za prowadzenie konta                

Sprawdź >>

Kredyty

Kredyt odnawialny w ROR dla posiadaczy Konta Maksymalnego

 prowizji za udzielenie kredytu (RRSO 10,44%)2

Sprawdź >>

 

Kredyt hipoteczny

Niższe oprocentowanie - standardowa marża Banku obniżona o 0,20 p.p. dla posiadaczy konta osobistego, na które będzie przekazywane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (przy czym końcowa marża nie może być niższa niż 1,70%)3

Sprawdź >>

 

Karta kredytowa - Standard i Gold

  za wydanie karty (RRSO 12,03% dla karty kredytowej Gold i 14,42% dla karty Standard)4

Karta kredytowa Standard: Sprawdź >>

Karta kredytowa Gold: Sprawdź >>

 

Kredyt gotówkowy

Obniżenie oprocentowania do poziomu 0% (RRSO 9,72%)5 w skali roku w ostatnich 12 miesiącach okresu spłaty Kredytu (Kredyt na okres od 24 miesięcy wraz z ubezpieczeniem) - promocja od 23.07 do 31.12.2018r.

Sprawdź >>

Skontaktuj się z nami

Paweł Brzostek

Menadżer Programu Partnerskiego

Telefon:

+48 22 562 10 15

+48 518 013 533

E-mail: pawel.brzostek2@bgzbnpparibas.pl

 

Dorota Czańka-Szymczak

Menadżer Programu Partnerskiego

Telefon:

+48 22 562 10 18

+48 601 740 559

E-mail: dorota.czanka@bgzbnpparibas.pl

 

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 0 zł, jeśli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 5 000 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:
   a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków klientów detalicznych prowadzonych w Banku,
   b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi,
   c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima.

W miesiącach, w których do rachunku nie ma wydanej żadnej niezastrzeżonej karty, miesięczna opłata za prowadzenie konta pobierana jest zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat.

Pozostałe prowizje i opłaty związane z korzystaniem z konta, w tym pozostałe warunki zwolnienia z opłaty za prowadzenie konta, pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat.

RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,44%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 450 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 584,68 zł, oprocentowanie zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 134,68 zł (w tym prowizja w pierwszym roku za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki za cały okres kredytowania 134,68 zł, miesięczna opłata za konto – 0 zł), przy założeniu, że kredyt wypłacany jest w całości i spłacany w dwunastu miesięcznych, równych ratach po 215,39 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23 kwietnia 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulacja została dokonana na dzień 23 kwietnia 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenia kredytu odnawialnego, w tym zabezpieczeń, oprocentowania, opłat i prowizji, są dostępne w Oddziałach Banku. Kredyt odnawialny jest udzielany na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie z Klientem. Dostępność oferty jest uzależniona od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,73%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 280 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 446.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 300.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,60% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,70% wg stanu na dzień 16.08.2018 r. oraz marża 1,90% (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 147.919,74 zł , w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 145.830,14 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.350,00 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 270,60 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie, zmianę i wykreślenie hipoteki 469,00 zł); całkowita kwota do zapłaty 447.919,74 zł, płatna w 274 miesięcznych ratach równych po 1.607,41 zł (po okresie 6-cio miesięcznej karencji i prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 16.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Propozycja skierowana jest do klientów, którzy otworzą lub posiadają konto osobiste w Banku, na które będzie wpływało comiesięczne wynagrodzenie w całym okresie kredytowania. Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, dodatkowa obniżka marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Karty Kredytowej Mastercard Gold wynosi 12,03%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 21 253,42 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu 1 253,42 zł (w tym: odsetki 1 103,42 zł, roczna opłata za kartę 150 zł), 11 miesięcznych rat w wysokości 1 771,20 zł, 12 rata w wysokości 1 770,22 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Karty Kredytowej Mastercard Standard wynosi 14,42%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 282,48 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu 282,48 zł (w tym: odsetki 210,48 zł, opłata roczna za korzystanie z karty 72 zł), 11 miesięcznych rat w wysokości 356,94 zł, 12 rata w wysokości 356,14 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 9,72%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 45 400 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 60 388,23 zł, oprocentowanie stałe 4,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 14988,23 zł (w tym: prowizja 1 504,00 zł, odsetki 8 750,98 zł, ubezpieczenie 4 733,25 zł) 75 miesięczne raty: 74 rat równych po 805,18 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 804,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12 czerwca 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Jeśli spełnione zostaną warunki promocji określone w Regulamin promocji kredytów gotówkowych „Ostatni rok bez odsetek” Banku BGŻ BNP Paribas S.A.- edycja V („Regulamin”), oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku kredytowego do dnia 31 grudnia 2018 roku, przystąpienie do promocji, zawarcie w Oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego (w ramach umowy kredytu) na okres od 24 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Kredyt jest oferowany przez Bank łącznie z kartą kredytową. Szczegółowe informacje o kredycie dostępne są w oddziałach Banku. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz.459, z późn. zm.). Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz mających zastosowanie do danego produktu regulaminach, a także w taryfie prowizji i opłat dostępnej w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń