Programy krajowe

Środki unijne dla przedsiębiorstwa

Kontakt z doradcą
Produkt dostępny:
Centra Biznesowe MSP

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Zamów rozmowę z doradcą

Krajowe Programy Operacyjne

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  Budżet 27,41 mld euro

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

  POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki.

  Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie 27,41 mld euro. Pod względem budżetu jest to największy program operacyjny realizowany w Polsce w okresie 2014-2020.

  Podział środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia przedstawia się następująco (dane na podstawie wstępnych szacunków):

  • energetyka – 2 800,2 mln euro
  • środowisko - 3 508,2 mln euro
  • transport - 19 811,6 mln euro
  • kultura - 467,3 mln euro
  • zdrowie - 468,3 mln euro
  • pomoc techniczna - 330,0 mln euro

   

  Więcej informacji na:
  http://www.pois.gov.pl/

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Budżet 8,61 mld euro

  Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. PO IR to drugi pod względem budżetu program w ramach nowej perspektywy. Na jego realizację przeznaczono 8,61 mld euro z Funduszy Europejskich. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dofinansuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Jego beneficjenci mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki.

  PO IR ma zapewnić lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony ma na celu pobudzenie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W ramach programu wspierane będzie prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmie także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania.

  Więcej informacji na:
  http://www.poir.gov.pl/

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Budżet 4,69 mld euro

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER) stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

  Więcej informacji na:
  https://www.power.gov.pl/

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia

  Budżet 2 256,6 mld euro

  Polska Wschodnia jest jednym z obszarów strategicznej interwencji państwa, na których będą podejmowane działania współfinansowane przez Fundusze na lata 2014‐2020 w ramach wszystkich krajowych programów operacyjnych, programów regionalnych oraz części programów EWT (Europejska Współpraca Terytorialna) i EISP (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa). Dodatkowe środki na wsparcie rozwoju i pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej przeznaczone będą w ramach niniejszego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014‐2020 (POPW).

  POPW jako dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowany wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko‐mazurskiemu, będzie wzmacniał (efekt synergii) i uzupełniał (zgodnie z zasadą komplementarności interwencji) oddziaływanie wsparcia realizowanego w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których będą finansowane zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

  Więcej informacji na:
  http://www.polskawschodnia.gov.pl/

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa

  Budżet 2,17 mld euro

  Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

  Więcej informacji na:
  http://www.polskacyfrowa.gov.pl/

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

  Budżet 700,1 mln euro

  Celem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania całej architektury inwestowania i obsługi środków unijnych w Polsce w kolejnej perspektywie. Program będzie koncentrować się na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu wdrażania funduszy unijnych a także działaniach edukacyjnych i informacyjnych. Działania programu skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, mediów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Na realizację PO PT przeznaczono 700,1 mln euro z Funduszy Europejskich.

  Więcej informacji na: 
  http://www.popt.gov.pl/

Masz pytania?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata wg taryfy Operatora

Przyjdź 

Centra Biznesowe MSP

Znajdź

 

Zobacz również

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń