Informacje o adekwatności kapitałowej

Informacje o adekwatności kapitałowej oraz polityce wynagradzania
  1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 176, str. 1) zobowiązany jest ogłaszać w sposób ogólnie dostępny informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej z wyłączeniem informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych.

  2. „Zasady Polityki Informacyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dotyczące Adekwatności Kapitałowej” określają zakres, częstotliwość, termin, miejsce i formę podawania do wiadomości publicznej oraz sposób zatwierdzania i weryfikacji publikowanych informacji o adekwatności kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

  3. Obowiązki wynikające z art. 450 Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 są realizowane poprzez publikację na stronach internetowych Banku „Informacji na temat Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”.

  4. Informacje, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3 zostały przyjęte przez Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 30 września 2018 roku (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 marca 2018 roku (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku
 
Informacja na temat Polityki Wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2017
 
Informacje na temat Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2016
 
Informacje na temat Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2015
Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej przed połączeniem prawnym Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska SA w dniu 30 kwietnia 2015 roku
 
Zasady ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej przez Bank BGŻ
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku BGŻ według stanu na 31 grudnia 2013 roku
Archiwum Informacji dotyczących adekwatności kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA
 
Zasady publikowania informacji o adekwatności kapitałowej BNP PAribas Banku Polska SA - obowiązuję do 30.04.2015, tj. do połączenia prawnego z Bankiem BGŻ
Informacje BNP Paribas Banku Polska SA
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31.12.2014 (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31.12.2013 (Filar 3)
 
Informacja na temat Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze i innych osób mających wpływ na profil ryzyka w BNP Paribas Bank Polska SA - 2015

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń