I. Zasady „Polityki informacyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, udzielając prawdziwych, jasnych i kompletnych informacji o Banku swoim akcjonariuszom, aktualnym i potencjalnym klientom, inwestorom i analitykom rynku, dziennikarzom i przedstawicielom mediów oraz innym interesariuszom.

Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym wymogów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, ustaw o ofercie publicznej oraz obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności Bank przestrzega zasad zachowania tajemnicy bankowej i zawodowej oraz zasad zapobiegania wykorzystywaniu i ujawnianiu informacji poufnych.

Bank jako spółka publiczna zapewnia uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności spółki, podejmowanych działań przez nią działań czy jej wyników finansowych, wypełniając obowiązki informacyjne w sposób umożliwiający dokonywanie rzetelnej wyceny akcji Banku.

II. Realizacja „Polityki informacyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”

Za kształtowanie i realizację polityki informacyjnej Banku odpowiada Zarząd oraz Departament Public Relations i Komunikacji Wewnętrznej.

Za współpracę i reprezentowanie Banku w kontaktach z mediami oraz środowiskami opiniotwórczymi odpowiadają Rzecznik Prasowy oraz pracownicy Zespołu Relacji z Mediami   Poza członkami Zarządu, tylko Rzecznik Prasowy oraz pracownicy Zespołu Relacji z Mediami są upoważnieni do oficjalnego prezentowania stanowiska Banku w mediach.

Za relacje z akcjonariuszami, inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego odpowiada Zespół Relacji Inwestorskich.

Do zadań Zespołu Relacji Inwestorskich należy zapewnienie należytego i terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych Banku jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

„Polityka informacyjna Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” nie reguluje kwestii obowiązków ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Banku. Dokumentem regulującym tę tematykę są „Zasady ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.” zamieszczone na stronie internetowej Banku w serwisie Relacji Inwestorskich, w sekcji  Informacje o adekwatności kapitałowej.

III. Tryb uchwalania polityki informacyjnej oraz dokonywanie zmian

Niniejsza Polityka informacyjna jest wprowadzana i zmieniana uchwałą Zarządu Banku.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń