Bank zmieniającego się świata
Oferta

Zwyczajne walne zgromadzenie - 18  maja 2018

 
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 18 maja 2018 roku
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 maja 2018 roku
 
Projekty uchwał z 20 kwietnia 2018 roku
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2018 r.
 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku
 
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku
 
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (20 kwietnia 2018 roku)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia

Archiwum Walnych Zgromadzeń

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń