Bank zmieniającego się świata

Do 24 października 2012 r. banki zostały zobligowane do dostosowania swojej działalności w zakresie usług płatniczych do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 873). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych (ang. Payment Services Directive – Dyrektywa PSD) z dnia 13 listopada 2007 r.

Dyrektywa PSD reguluje obowiązki informacyjne, prawa i obowiązki w zakresie korzystania z usług płatniczych oraz zasady wykonywania transakcji płatniczych realizowanych w obrębie danego kraju i pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Transakcje PSD obejmują transakcje realizowane zarówno w euro, jak i walutach obowiązujących w państwach członkowskich, w tym także złotych polskich, a w zakresie wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych – w każdej walucie. Dyrektywa nie obejmuje transakcji walutowych realizowanych pomiędzy krajami, które nie są członkami wymienionych organizacji.

Ustawa o usługach płatniczych przewiduje wiele korzyści zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców, w tym wprowadza szeroki dostęp do informacji dla użytkowników usług płatniczych oraz jednolite zasady dotyczące wykonania usługi płatniczej na terenie rynku europejskiego.

Szczegółowe zmiany i regulacje znajdziecie Państwo poniżej.

Klienci indywidualni

W związku z koniecznością dostosowania oferty Banku do wymogów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 873), jak również w celu zagwarantowania Klientom jednolitych i nowoczesnych zasad funkcjonowania usług płatniczych na rynku europejskim BGŻ BNP Paribas wprowadził m.in. następujące zmiany:

 • ujednolicenie zasad pobierania opłat za realizację transakcji płatniczych krajowych lub w obrocie z państwami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w PLN lub w walutach tych państw – zleceniodawca przelewu pokrywa prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu, a odbiorca przelewu koszty banku odbiorcy;
 • zwiększenie swobody dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie poprzez:
  • wydłużenie godzin, w których bank księguje wszystkie przelewy przychodzące i wychodzące w ciągu danego dnia,
  • przesunięcie terminu realizacji przelewów odroczonych lub zleceń stałych przypadających na dzień wolny na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym. Dotychczas takie przelewy były realizowane w dniu poprzedzającym dzień wolny;
 • usprawnienie procesu komunikacji – Bank będzie informował o odrzuceniu dyspozycji również poprzez wysłanie wiadomości SMS lub korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail;
 • uelastycznienie wewnętrznych procedur bankowych, w tym m.in.:
  • wprowadzenie księgowania przelewów otrzymanych z innego banku w pierwszej kolejności na rachunku Klienta prowadzonym w tej samej walucie co przychodzący przelew, a jeżeli Klient nie posiada rachunku w tej samej walucie – na rachunku wskazanym w przelewie, przy czym istnieje dodatkowa możliwość wskazania rachunku, na którym będą księgowane wszystkie przelewy otrzymane lub przelewy w wybranych walutach,
  • przedłużenie terminu składania przez Klientów dyspozycji zwrotu zrealizowanych poleceń zapłaty z 30 do 56 dni.

Umowy i Regulaminy obecnie obowiązujące:

 

English version

Klienci firmowi

Szanowni Państwo, 

Dyrektywa unijna nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie usług płatniczych (ang. Payment Services Directive – Dyrektywa PSD) reguluje prawa i obowiązki uczestników biorących udział w realizacji usług płatniczych wykonywanych na obszarze danego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, albo pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Transakcje PSD, czyli transakcje płatnicze podlegające przepisom Dyrektywy PSD, obejmują transakcje płatnicze w walucie euro, jak i walutach obowiązujących w państwach członkowskich, w tym również w złotych polskich, a w zakresie wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych w każdej walucie. 

Dyrektywa nie obejmuje transakcji płatniczych realizowanych pomiędzy krajami, które nie należą do wymienionych wspólnot. 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w pełni dostosował swoją działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych do przepisów Dyrektywy PSD, której przepisy implementuje do polskiego porządku prawnego Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 873). Przepisy ustawy o usługach płatniczych obowiązują od 24 października 2012 roku

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz w celu zagwarantowania spójności z zasadami funkcjonowania usług płatniczych obowiązującymi na rynku europejskim, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wprowadził następujące zmiany i innowacje:

 • ujednolicenie zasad pobierania opłat za wysyłane lub otrzymywane transakcje płatnicze w walucie euro - w obrocie płatniczym w euro z państwami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zastosowanie posiada przede wszystkim tzw. reguła proporcjonalności pokrywania opłat i prowizji przez strony transakcji płatniczej, zgodnie z którą zleceniodawca ponosi prowizje i opłaty należne wyłącznie bankowi wysyłającemu, a beneficjent prowizje i opłaty banku odbiorcy,
 • rozszerzenie swobody dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku w ramach:
  • wydłużenia godzin dnia roboczego, w zakresie których Bank realizuje obsługę księgową zleceń płatniczych przychodzących oraz wychodzących,
  • zmiany terminu realizacji przelewów odroczonych lub zleceń stałych przypadających na dzień wolny od pracy i przesunięcie terminu ich realizacji na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu (poprzednio przelewy tego rodzaju były realizowane w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień wolny),
 • usprawnienie komunikacji z Klientami – o odmowie realizacji zlecenia płatniczego Bank informuje Zleceniodawcę również za pośrednictwem korespondencji elektronicznej wysyłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, lub poprzez wysłanie wiadomości komunikatem sms,
 • uelastycznienie wewnętrznych procesów operacyjnych – np.:
  • księgowania przelewów walutowych otrzymanych z innych banków realizowane są poprzez uznanie rachunku Klienta prowadzonego w walucie otrzymanego przelewu, a w przypadku gdy Klient nie posiada rachunku w takiej walucie, księgowanie środków następuje poprzez uznanie rachunku wskazanego w przelewie.

W związku z przedmiotowymi zmianami, zostały również dostosowane, albo zaktualizowane odpowiednie regulacje wewnętrzne dotyczące produktów, tj. regulaminy oraz/lub taryfy prowizji i opłat obowiązujące w poszczególnych segmentach. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie, które dostępne są po kliknięciu na poniższe odnośniki:

 

Korporacje 
 

 
https://www.bgzbnpparibas.pl/files/CTB_Zal_1_Trusteer_Regulamin_f0005.pdf
 
https://www.bgzbnpparibas.pl/files/taryfa_korpo_03082015.pdf


MSP 

http://www.bgzbnpparibas.pl/regulaminy/produkty-exbgz.asp
http://www.bgzbnpparibas.pl/taryfy/produkty-exbgz.asp
http://www.bgzbnpparibas.pl/regulaminy/produkty-exbnp.asp
http://www.bgzbnpparibas.pl/taryfy/produkty-exbnp.asp 


Klienci Mikro 

https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-biznesowi/pakiety-i-rachunki/pakiet-biznes-lider-ekstra.asp

English version

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń