Bank zmieniającego się świata

1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Ustawę o grach hazardowych

01/12/2017

Szanowni Klienci,

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Ustawę o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm., zwana dalej „Ustawą”). Zgodnie z jej postanowieniami zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych poprzez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie i urządzające gry hazardowe poprzez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia (art. 29a ust. 2 Ustawy).

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dochowuje najwyższych standardów w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, przeprowadzanych transakcji, powierzanych nam środków, a nade wszystko -  działania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym informujemy, że wykorzystywanie kart płatniczych, a także innych usług płatniczych jak na przykład wykonywanie przelewów elektronicznych w związku z nielegalnymi  grami hazardowymi jest zakazane.

W przypadku zidentyfikowania takiej transakcji jesteśmy zobligowani do odmowy realizacji usługi płatniczej. Domeny działające bez wymaganego zezwolenia umieszczone są w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych (https://hazard.mf.gov.pl/).

Jak dotychczas będą realizowane transakcje z  pomiotami prowadzącymi gry w sieci Internet w oparciu o zezwolenie Ministra Rozwoju i Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet).

 

Dear Customers,

Please note that amendments to the Gambling Law (Journal of Laws of 2016, item 471, as amended, hereinafter referred to as “the Law”) became effective on 1 July 2017. Under the amended Law, it is forbidden to take part in gambling organized through the Internet by entities that do not represent the State monopoly in this respect and organize gambling through the Internet without the permission required (Article 29a para. 2 of the Act).

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. maintains the highest standards to ensure security of the economy, transactions executed, funds entrusted to us and primarily, acting pursuant to the applicable law.

In connection with the above we would like to inform you that any use of payment cards, and also other payment services, such as e.g. electronic transfers made in connection with illegal gambling, is forbidden.

Should we identify such a transaction, we are obliged to refuse performance of the payment service. Domains operating without the required permission are listed in the Register of domains used to offer gambling contrary to the Gambling Act (https://hazard.mf.gov.pl/).

We will continue to execute, as so far, any transactions performed with entities that offer games in the Internet on the basis of the permission of the Minister of Development and Finance (http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet).

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń