Bank zmieniającego się świata

Województwo:
kujawsko-pomorskie

Tytuł prawny:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynki stanowiące odrębną nieruchomość

Nr KW:
BY1I/00024083/3

Nr ewidencyjny działki:
1/4

Powierzchnia działki:
3 210 m2

Powierzchnia użytkowa budynku:
1 856,38 m2

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, oznaczonego numerem ewidencyjnym 1/4,
obręb 0004, Inowrocław Obr. 4, jednostka ewidencyjna 040701_1, Inowrocław – M, o powierzchni 3 210 mkw.,
położone w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 52-54. Działka zabudowana jest zespołem 4 budynków usługowo-biurowych.

PDF do druku

Materiały informacyjne

Zdjęcia

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00024083/3: Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu, oznaczona nr: 1/4, obręb IV, ul. Dworcowa 1, o powierzchni, 3210 HA, zabudowana; Dział I-Sp (spis praw) – działka gruntu pozostająca w użytkowaniu wieczystym oraz stanowiące odrębną własność budynku; okres użytkowania: 2090-09-27;
Dział II (własność) – właściciel: Skarb Państwa Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
Zgodnie z treścią wpisu w dziale I-SP (Spis praw związanych z własnością) Księgi Wieczystej, prawo użytkowania wieczystego Gruntu zostało ustanowione na okres do dnia 27 września 2090 roku. Wskazana data końcowa została obliczona jako upływ okresu 99 lat od daty dokonania wpisu użytkowania wieczystego w Dawnej Księdze Wieczystej. Należy jednakże wskazać, iż zgodnie z przepisami Ustawy Uwłaszczeniowej, nabycie prawa użytkowania wieczystego następowało z mocy prawa od dnia wejścia w życie Ustawy Uwłaszczeniowej, tj. od dnia 5 grudnia 1990 roku. W konsekwencji, prawo użytkowania wieczystego Gruntu zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku. < br /> Zgodnie z treścią: (i) wypisu z rejestru budynków oraz (ii) wpisu w dziale I-O (oznaczenie nieruchomości) Księgi Wieczystej, adres Budynków jest oznaczony jako ul. Dworcowa 54, podczas gdy w rejestrze gruntów adres Budynków jest wskazywany jako ul. Dworcowa 52-54.

Przeznaczenie w aktach planistycznych
Nieruchomość jest objęta uzgodnieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Inowrocławia, przyjętego uchwałą Nr VI/74/2007 przez Radę Miejską Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r., zgodnie z którym, działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 1 U – teren zabudowy usługowej – usługi z zakresu administracji, finansów, zdrowia, oświaty, kultu religijnego handlu.

Status konserwatorski
Budynek przy ul. Dworcowej 52-54 w Inowrocławiu, ujęty jest w kujawsko-pomorskiej ewidencji zabytków oraz znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Opis budynku

Budynek 1 to obiekt o funkcji biurowo-usługowej o powierzchni użytkowej 538,39 mkw., 3-kondygnacyjny (podpiwniczony), wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropy odcinkowe kleina na belkach stropowych, płyta wzmocniona żelbetem, dach płatwiowo – kleszczowy, pokryty papą, schody żelbetowe. Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna. Stolarka okienna PCV i częściowo aluminiowa, drzwi wewnętrzne częściowo z PCV i płycinowe. Na posadzkach znajduje się wykładzina dywanowe, płytki gresowe lub betonowe. Obiekt wyposażony jest w instalacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna, gazowa. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 2 to obiekt o funkcji biurowej o powierzchni użytkowej 547,48 mkw., 2-kondygnacyjny (podpiwniczony), wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropy nad przyziemiem żelbetowe, dach z blachy trapezowej. Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna. Stolarka okienna PCV i częściowo aluminiowa, drzwi wewnętrzne częściowo z PCV i płycinowe. Na posadzkach znajduje się wykładzina dywanowe, płytki gresowe lub betonowe. Obiekt wyposażony jest w instalacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 3 to obiekt o funkcji biurowej o powierzchni użytkowej 458,1 mkw., 3-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, fundamenty: ławy i stopy żelbetowe, stropy żelbetowe, słupy żelbetowe, stropy żelbetowo monolityczne, konstrukcja dachu drewniana, kryty papą, schody żelbetowo-płytowe, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe monolityczne, oparte nad parterem i piętrem na podciągach żelbetowych i ścianach zewnętrznych podłużnych.

Budynek 4 to obiekt o funkcji biurowej o powierzchni użytkowej 245,81 mkw., 2-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, fundamenty: ławy i stopy żelbetowe, stropy żelbetowe, słupy żelbetowe, stropy żelbetowo monolityczne, konstrukcja dachu drewniana, kryty papą, schody żelbetowo-płytowe, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe monolityczne, oparte nad parterem i piętrem na podciągach żelbetowych i ścianach zewnętrznych podłużnych.

Budynek 5 to obiekt o funkcji garażowej o powierzchni użytkowej 66,6 mkw., 1-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, fundamenty: ławy żelbetowe, dach kryty papą.

Z mapy ewidencyjnej wynika, że granica budynków, przekracza granicę działki 180/1 oraz działek pod zespołem garaży od strony północno-wschodniej.

Stan prawny nie został uregulowany. Bank nie pokrywa kosztów związanych ze wznowieniem granic. Na działce znajduje się parking samochodowy. Na terenie parkingu parkowane są pojazdy nie należące do Banku. Bank, nie ponosi kosztów związanych z ich usunięciem.

Bank nie wykonuje świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Kontakt
Piotr Litwin
tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bgzbnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń