Bank zmieniającego się świata

Województwo:
mazowieckie

Tytuł prawny:
niezabudowana nieruchomość gruntowa

Nr KW:
WA1L/00029681/9

Nr ewidencyjny działki:
27/3 obręb 20

Powierzchnia działki:
32 914 m2

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki niezabudowanej o powierzchni 32 914 m2. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. Od strony północnej przylega do ulicy Baśniowej od strony zachodniej do ul. Korzennej. Nieruchomość w części północnej porośnięta pojedynczymi drzewami.

Działki nie są uzbrojone. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia energetyczna, w nieco dalszej wodociąg, kanalizacja oraz gazociąg. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 9,5 km na południowy – zachód od miasta Serock, 13,5 km na północny – wschód od Legionowa i 37 km na północ od Warszawy.
W odległości ok. 100 linia brzegowa rzeki Narew.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona na mapie symbolem MN/U 52 – teren zabudowy mieszkaniowej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych oraz symbolem ZL 25 – tereny lasów i zalesień.

PDF do druku

Materiały informacyjne

Zdjęcia

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej
Działka 27/3
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA1L/00029681/9
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – działka gruntowa nr: 27/3 o powierzchni 33.993 m2 , sposób korzystania: R- grunty orne, obręb ewidencyjny: 20, miejscowość: Skubianka, gmina: Serock, powiat: Legionowski
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – brak wpisu
Dział II (własność) – właściciel gruntu: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, przyjętym Uchwalą Nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 5167 z dnia 21.05.2015r) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C, powiat legionowski, woj. Mazowieckie, n/w działka w obrębie Skubianka, Gm. Serock położona jest na terenach przeznaczonych pod: częściowo - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U52,

  • częściowo - tereny lasów i zalesień, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL25,
  • częściowo - tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD11,
  • częściowo - tereny dróg wewnętrznych, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW4.

Z działki nr 27/3 plan ustala poszerzenie drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317 (ul. Baśniowa), na rysunku planu symbolem KDD11. Docelowa szerokość drogi w liniach rozgraniczających w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu KDD11 na 10,0 m.
Z działki nr 27/3 plan ustala wydzielenie narożnego ścięcia linii rozgraniczających dla drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20 (ul. Korzenna), na rysunku planu symbolem KDW4 nie mniejsze niż 5,0 m na 5,0 m.
W/w działki położone są w granicach:

  • Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
  • obszaru potencjalnego zagrożenia osuwania się mas ziemnych (dotyczy częściowo działki nr 27/3),
  • częściowo strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej wraz z numerem stanowiska archeologicznego AZP 51 -66/8 (dotyczy dz. nr 27/3).

Urząd Miejski w Serocku nie podjął uchwały zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1777) dotyczącą terenów objętych obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym. Urząd Miejski nie określił czasu w którym zajmie się w/w ustawą. W związku z tym nie ustalono prawa pierwokupu.

Kontakt

tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bgzbnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń