Bank zmieniającego się świata
Klienci indywidualni

Rachunki i płatności

 
Umowa ramowa
 
Komunikat do Umowy ramowej obowiązuje do 12 października 2017 r.
 
Komunikat do Umowy ramowej obowiązuje od 13 października 2017 r.
 
Informacja dotycząca awizowania wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego dla Klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Zawiadomienie o planowanej wypłacie 
 
NRB (IBAN) standard numeru rachunku bankowego
 
Zasady dotyczące stosowania numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN przy realizacji poleceń przelewu zagranicznego
 
Zasady dotyczące terminów realizacji zleceń polecenia wypłaty za granicę, przelewów w PLN z kont walutowych oraz przelewów wewnętrznych realizowanych w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Time limits for executing transfers/payment orders
 
Specjalne stawki za przelewy zagraniczne do wybranych banków Grupy BNP Paribas z rachunków klientów indywidualnych przy zastosowaniu opcji kosztowej SHA w Systemie Bankowości Internetowej

 

Karty

 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O KARTĘ ABRA MASTERCARD
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w sklepach ABRA)
 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O KARTĘ EURO MASTERCARD
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w sklepach RTV EURO AGD)
 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O KARTĘ KREDYTOWĄ MASTERCARD STANDARD
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w Punktach Obsługi Klienta i Punktach Banku)
 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O KARTĘ OBI MASTERCARD
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w sklepach OBI)
 
Regulamin kart kredytowych dla klientów detalicznych
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w Punktach Obsługi Klienta w sklepach Partnerów oraz Punktach Banku)
 
Regulamin sprzedaży premiowej Karta dla Ciebie - oddział banku
 
Umowa o kartę kredytową Gold

(dotyczy wszystkich umów zawartych od 12 września 2016 oraz Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)

 
Umowa o kartę kredytową Standard

(dotyczy wszystkich umów zawartych od 12 września 2016 oraz Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów detalicznych

(dotyczy wszystkich umów zawartych od 12 września 2016 oraz Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)

 
Umowa o kartę kredytową

(Obowiązuje dla umów zawartych przed 12 września w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów detalicznych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

(Obowiązuje dla umów zawartych przed 12 września w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

Kredyty

 
Regulamin zawierania umów kredytu ratalnego poprzez sklep internetowy (obowiązuje od 30.06.2017 r.)
Regulaminy akcji marketingowych

Regulaminy akcji marketingowych - obowiązujące od stycznia 2018 r.

 
Regulamin promocji „Mobilna Premia2” – promocja dostępna w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej 2x więcej z kartą Carrefour MasterCard
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej Karta Carrefour MasterCard dla Ciebie
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Punkty za gotówkę”
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „3x więcej w sklepach internetowych”
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „3x więcej w sklepach odzieżowych i obuwniczych”
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „500 punktów w sklepach RTV”
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Z kartą warto - oddział banku”
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Z kartą warto – punkt banku”
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Z kartą warto - karty partnerskie”

 

Regulaminy akcji marketingowych - obowiązujące od grudnia 2017 r.

 
Regulamin Sprzedaży Premiowej "Lawina nagród"
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej Punkty za gotówkę - grudzień
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczna promocja

 

Regulaminy akcji marketingowych - obowiązujące od listopada 2017 r.

 
Regulamin Sprzedaży Premiowej Punkty za gotówkę - bankomat
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej 10x więcej z kartą EURO Mastercard
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej 2x więcej w sklepach internetowych
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej 2x więcej w sklepach RTV AGD
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Deszcz nagród”
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Zgarnij e-Kartę prezentową empik.com”

 

Regulaminy akcji marketingowych – obowiązujące od października 2017 r.
 

 
Regulamin promocji „Mobilna Premia” – promocja dostępna w okresie od 26 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

 

Regulaminy akcji marketingowych - obowiązujące od maja 2017 r.
 

 
Regulamin promocji Konto z Money Back - promocja dostępna w okresie od 22 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
Bankowość prywatna

Rachunki

 
Regulamin rachunków dla niekonsumentów obsługiwanych w ramach bankowości prywatnej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A
 
Regulations on bank accounts for non-consumers within Private Banking at Bank BGZ BNP Paribas S.A [EN]

 

Kredyty

 
Regulamin produktów kredytowych dla klientów Bankowości Prywatnej (dla klientów indywidualnych)
 
Regulations regarding Credit Products for Private Banking Customers (for individual customers) [EN]
Mikrofirmy, małe i średnie firmy

Rachunki i płatności

 
Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
 
Maksymalna wysokość jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek oraz wypłaty gotówki z rachunku bez awizacji w PLN oraz walutach obcych
 
Zawiadomienie o planowanej wypłacie 
 
NRB (IBAN) standard numeru rachunku bankowego
 
Zasady dotyczące stosowania numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN przy realizacji poleceń przelewu zagranicznego
 
Zasady dotyczące terminów realizacji zleceń polecenia wypłaty za granicę, przelewów w PLN z kont walutowych oraz przelewów wewnętrznych realizowanych w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Regulamin prowadzenia rozliczeń w formie polecenia zapłaty w BNP Paribas Banku Polska SA na rzecz odbiorców

 

Transakcje rynków finansowych

 
Regulamin Elektronicznej Platformy Walutowej

obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r.

 
Regulations of the Electronic FX Trading Platform

obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r.

 
Regulamin zawierania transakcji walutowych i pochodnych

obowiązuje od 2 maja 2016 r.

 
Regulamin zawierania transakcji walutowych w Systemie BiznesPl@net

obowiązuje od 2 maja 2016 r. do 7 sierpnia 2016 r.

 

Karty

 
Regulamin wydawania i używania kart debetowych i obciążeniowych dla podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

obowiązuje od 05.06.2017 r.

 
Regulamin wydawania i używania kart debetowych i obciążeniowych dla podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

obowiązuje do 04.06.2017 r.

 
Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla przedsiębiorców w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

obowiązuje od 05.06.2017 r.

 
Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla przedsiębiorców w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

obowiązuje do 04.06.2017 r.

 
Regulamin wydawania i używania kart przedpłaconych dla Klientów Korporacyjnych i Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 

Kredyty

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 1 marca 2017 r.

 
Komunikat dla Klientów dotyczący zmian w powyższym Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r., z zastrzeżeniem postanowienia §9.13, które wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

obowiązuje od 16 maja 2016

 
Komunikat do Klientów związany z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie czynności kredytowych (16 maja 2016r)
 
Komunikat do Klientów związany z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie czynności kredytowych
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

obowiązuje od 14 marca 2016 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz od 02 maja 2016 r. dla klientów biznesowych

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikro przedsiębiorstw w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla Firm Mikro

obowiązuje do 31 maja 2017 r.

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla Firm Mikro

obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

obowiązuje do 31 maja 2017 r.

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw

obowiązuje do 31 maja 2017 r.

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw

obowiązuje od 1 maja 2017 r. dla nowo udzielonych kredytów

Korporacje

Rachunki i płatności

 
Regulamin rachunków i świadczenia innych usług dla Klientów Bankowości Korporacyjnej

obowiązuje od 31 marca 2017

 
Regulations regarding Accounts and Other Services for Corporate Banking Customers
 
Maksymalna wysokość jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek oraz wypłaty gotówki z rachunku bez awizacji w PLN oraz walutach obcych
 
Zawiadomienie o planowanej wypłacie 

 

Kredyty

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla klientów bankowości korporacyjnej

obowiązuje od 31 marca 2017 roku

 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers

effective from 31 March 2017

 
Komunikat dla Klientów dotyczący zmian w Regulaminie obowiązującym od dnia 31 marca 2017 roku
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla klientów bankowości korporacyjnej

obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem, że nowe brzmienie §7 ust. 1 wchodzi w życie od 1 lutego 2017 r. do dnia 30 marca 2017

 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers

effective from 1 January 2017, provided that the new wording of § 7 para. 1 shall come into force on 1 February 2017 till 30 March 2017

 
Komunikat dla Klientów dotyczący zmian w Regulaminie obowiązującym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 marca 2017 roku

 

Transakcje rynków finansowych

 
Regulamin Elektronicznej Platformy Walutowej

obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r.

 
Regulations of the Electronic FX Trading Platform

obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r.

 
Regulamin zawierania transakcji walutowych i pochodnych

obowiązuje od 2 maja 2016 r.

 

Karty

 
Regulamin wydawania i używania kart debetowych i obciążeniowych dla podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla przedsiębiorców w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Regulamin wydawania i używania kart przedpłaconych dla Klientów Korporacyjnych i Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń