Oferta

Kontakt

Dla Państwa wygody centra BGŻ BNP Paribas Private Banking znajdują się w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Wybrane przez nas lokacje zapewniają bezproblemowy dojazd, a wnętrza zaprojektowane są w celu zapewnienia Państwu wygody i poufności spotkań z doradcami.

 

Centra Private Banking

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BGŻ BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
17.66%
5Średnie
UniAkcje Biopharma
15.77%
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
13.99%
6Wysokie
UniAkcje Selektywny Globalny
7.21%
4Średnie
Investor Rosja
5.95%
6Wysokie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
118.212019-02-14
-4.31%
13.43%
12.38%
6Wysokie
Aviva Investors Depozytowy
106.052019-02-14
2.06%
10.82%
-
3Średnie
Aviva Investors Depozyt Plus
181.322019-02-14
0.93%
3.46%
6.08%
2Niskie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
132.662019-02-14
0.81%
9.65%
13.94%
2Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
74.552019-02-14
-14.77%
-6.54%
-28.41%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
113.302019-02-14
-3.08%
9.50%
9.53%
5Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
130.532019-02-14
-20.81%
-9.66%
-27.38%
5Średnie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
135.972019-02-14
-13.77%
4.18%
-5.92%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
145.762019-02-14
-15.61%
-0.80%
-16.55%
5Średnie
Aviva Investors Obligacji
237.282019-02-14
2.66%
4.82%
12.38%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
152.432019-02-14
2.75%
8.55%
22.90%
3Średnie
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
166.862019-02-14
-5.32%
-0.34%
-0.90%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
96.302019-02-14
-11.16%
-9.84%
-26.02%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
450.162019-02-14
-11.02%
19.62%
-2.74%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
268.652019-02-14
-4.26%
3.80%
0.55%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
121.832019-02-14
-6.01%
9.26%
-1.81%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
103.972019-02-14
0.25%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
114.342019-02-14
-9.55%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
115.742019-02-14
-4.65%
-
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
103.532019-02-14
-1.55%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
106.412019-02-14
1.71%
-
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
108.602019-02-14
4.51%
-
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
110.042019-02-14
-0.24%
-
-
4Średnie
BGŻ Konserwatywny
108.632019-02-14
-0.22%
4.69%
-
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
119.212019-02-14
2.05%
28.60%
-
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
94.572019-02-14
-15.28%
-2.99%
-
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
105.782019-02-14
-5.63%
6.07%
-
4Średnie
BNP Paribas Akcji
144.552019-02-14
-9.10%
24.35%
6.40%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
130.522019-02-14
2.54%
5.57%
16.03%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
145.302019-02-14
-2.29%
8.35%
7.23%
4Średnie
GAMMA
258.112019-02-14
1.07%
9.08%
16.38%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
86.492019-02-14
-6.57%
17.13%
0.87%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
92.542019-02-14
-6.94%
23.44%
0.58%
5Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
141.112019-02-14
2.95%
9.26%
23.62%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
243.372019-02-14
1.80%
6.97%
20.59%
3Średnie
GAMMA Pieniężny
192.652019-02-14
0.84%
7.75%
13.57%
2Niskie
GAMMA Stabilny
259.022019-02-14
-0.29%
11.73%
10.99%
4Średnie
Investor Akcji
264.512019-02-14
-13.64%
43.04%
26.78%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
83.502019-02-14
-5.59%
20.21%
-
6Wysokie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
434.492019-02-14
-4.31%
40.04%
10.50%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
117.042019-02-14
-8.50%
48.04%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
177.902019-02-14
13.99%
60.86%
31.88%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
98.192019-02-14
1.59%
21.10%
-
2Niskie
Investor BRIC
83.392019-02-14
0.42%
58.90%
41.46%
6Wysokie
Investor Gold Otwarty
138.522019-02-14
-6.17%
-3.36%
-4.57%
6Wysokie
Investor Gotówkowy
135.602019-02-14
0.92%
4.88%
7.98%
2Niskie
Investor Indie i Chiny
232.452019-02-14
-0.02%
36.37%
42.05%
6Wysokie
Investor Niemcy
196.552019-02-14
-13.10%
24.43%
9.22%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
124.472019-02-14
3.91%
88.91%
71.38%
5Średnie
Investor Obligacji
338.842019-02-14
3.40%
9.40%
18.14%
3Średnie
Investor Obligacji Korporacyjnych
102.722019-02-14
0.64%
4.45%
-
3Średnie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
97.822019-02-14
-0.87%
0.43%
-
3Średnie
Investor Płynna Lokata
254.302019-02-14
1.93%
8.32%
12.71%
1Niskie
Investor Rosja
144.892019-02-14
5.95%
52.90%
5.94%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
81.942019-02-14
17.66%
17.95%
41.91%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
257.602019-02-14
-11.18%
22.81%
-5.06%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
51.612019-02-14
-5.35%
22.82%
-1.79%
5Średnie
Investor Turcja
120.852019-02-14
-25.81%
-22.73%
-21.50%
6Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
34.932019-02-14
1.51%
31.91%
32.46%
4Średnie
Investor Zrównoważony
580.232019-02-14
-0.06%
50.53%
46.72%
4Średnie
Ipopema Akcji B
118.802019-02-14
-6.79%
18.57%
-5.89%
5Średnie
Ipopema Gotówkowy B
115.212019-02-14
1.66%
6.49%
10.99%
1Niskie
Ipopema Makro Alokacji B
113.642019-02-14
-2.05%
4.91%
-1.69%
4Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
147.622019-02-14
-16.42%
20.98%
9.93%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
132.422019-02-14
2.90%
7.50%
14.02%
3Średnie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
145.422019-02-14
-4.60%
13.28%
-5.03%
5Średnie
Ipopema Short Equity B
73.192019-02-14
0.00%
-37.77%
-20.70%
6Wysokie
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
138.052019-02-14
1.46%
58.24%
45.10%
6Wysokie
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
119.902019-02-14
2.37%
26.34%
17.71%
4Średnie
NN Akcji
307.652019-02-14
-11.50%
21.53%
7.70%
5Średnie
NN Akcji Środkowoeuropejskich
151.432019-02-14
-14.83%
7.01%
7.57%
6Wysokie
NN Gotówkowy
268.442019-02-14
0.91%
3.49%
7.36%
2Niskie
NN (L) Ameryki Łacińskiej
63.532019-02-14
-12.24%
42.57%
-12.49%
6Wysokie
NN (L) Depozytowy
117.232019-02-14
0.92%
3.46%
7.12%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
155.122019-02-14
-2.06%
15.65%
21.11%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
159.302019-02-14
-1.79%
20.48%
7.77%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
177.652019-02-14
1.05%
26.41%
13.17%
3Średnie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
224.372019-02-14
4.34%
32.02%
38.89%
5Średnie
NN (L) Japonia
187.962019-02-14
-7.39%
30.77%
28.93%
6Wysokie
NN (L) Lokacyjny Aktywny
102.532019-02-14
-3.11%
-0.34%
2.52%
3Średnie
NN (L) Nowej Azji
128.832019-02-14
-3.76%
36.40%
23.21%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
87.682019-02-14
-11.91%
8.41%
-11.53%
5Średnie
NN Lokacyjny Plus
129.802019-02-14
1.15%
8.09%
13.59%
2Niskie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
117.592019-02-14
1.33%
49.55%
31.74%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
202.692019-02-14
-1.08%
38.99%
27.49%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
119.602019-02-14
0.85%
9.22%
-
4Średnie
NN Obligacji
313.162019-02-14
4.01%
10.02%
19.19%
3Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
193.232019-02-14
-13.89%
17.59%
11.91%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
268.322019-02-14
-2.71%
10.45%
8.07%
4Średnie
NN Zrównoważony
316.262019-02-14
-5.89%
14.03%
10.78%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
50.002019-02-14
-10.76%
23.24%
-19.56%
5Średnie
Noble Fund Akcji
117.812019-02-14
-20.27%
11.01%
-13.76%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
90.352019-02-14
-18.87%
8.40%
-8.36%
5Średnie
Noble Fund Global Return
107.812019-02-14
-17.82%
-1.48%
-10.29%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
135.452019-02-14
-14.30%
-0.97%
-11.40%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
112.162019-02-14
3.13%
4.64%
-
3Średnie
Noble Fund Pieniężny
145.002019-02-14
1.60%
6.85%
10.95%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
138.682019-02-14
-10.33%
0.30%
0.17%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
139.802019-02-14
-17.38%
2.85%
-3.19%
5Średnie
QUERCUS Agresywny
145.732019-02-14
-23.87%
-4.41%
-18.66%
5Średnie
QUERCUS Europa
71.472019-02-14
-32.50%
-21.13%
-17.16%
7Wysokie
QUERCUS Gold
50.142019-02-14
-7.11%
-6.89%
-16.50%
6Wysokie
QUERCUS lev
75.752019-02-14
-12.87%
59.54%
-24.40%
7Wysokie
QUERCUS Ochrony Kapitału
149.942019-02-14
2.16%
7.16%
13.12%
1Niskie
QUERCUS Rosja
74.422019-02-14
-16.66%
48.63%
-13.05%
6Wysokie
QUERCUS Selektywny
127.402019-02-14
-19.44%
-9.79%
-10.85%
3Średnie
QUERCUS short
64.502019-02-14
-0.23%
-36.46%
-20.19%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
102.942019-02-14
-11.84%
-7.81%
-0.28%
3Średnie
Rockbridge Akcji
272.762019-02-14
-12.81%
7.15%
-13.22%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
181.392019-02-14
-11.48%
17.16%
27.74%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
47.222019-02-14
-16.38%
1.03%
-10.30%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
58.102019-02-14
-6.64%
11.52%
9.79%
5Średnie
Rockbridge Lokata Plus
110.032019-02-14
1.76%
6.53%
-
1Niskie
Rockbridge Obligacji
291.892019-02-14
1.04%
3.76%
9.87%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3492.552019-02-14
1.12%
4.27%
14.52%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.632019-02-14
1.18%
7.42%
13.76%
3Średnie
Rockbridge Rynków Surowcowych
89.262019-02-14
-12.73%
8.22%
-36.38%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
143.612019-02-14
-10.75%
-0.52%
-0.86%
4Średnie
Rockbridge Skarbowy
35.942019-02-14
0.56%
3.93%
7.12%
2Niskie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
16.282019-02-14
-6.65%
0.37%
-3.95%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
1.992019-02-14
-9.13%
0.51%
-11.16%
4Średnie
Skarbiec Akcja
306.562019-02-14
-12.07%
36.26%
-0.33%
6Wysokie
Skarbiec Depozytowy DPW
36.092019-02-14
2.41%
7.03%
14.28%
2Niskie
Skarbiec Global Bond Opportunities
108.282019-02-14
-0.82%
7.22%
6.93%
3Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
198.732019-02-14
-3.29%
68.74%
49.94%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
119.352019-02-14
-4.76%
33.70%
16.37%
5Średnie
Skarbiec III Filar
165.002019-02-14
-5.74%
17.24%
12.05%
4Średnie
Skarbiec Kasa Pieniężny
352.712019-02-14
1.54%
6.09%
9.90%
1Niskie
Skarbiec Lokacyjny
136.782019-02-14
-0.80%
11.48%
10.82%
3Średnie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
89.532019-02-14
-9.57%
42.02%
18.32%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
136.222019-02-14
-1.33%
10.00%
15.39%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
169.832019-02-14
-9.54%
26.67%
27.70%
4Średnie
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
322.232019-02-14
2.73%
8.87%
18.26%
3Średnie
Skarbiec Obligacji Globalnych
108.492019-02-14
1.70%
7.85%
-
1Niskie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
116.292019-02-14
-0.97%
38.49%
27.01%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
44.662019-02-14
-16.73%
-7.59%
-50.55%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
8.092019-02-14
-2.76%
24.85%
1.76%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
113.922019-02-14
3.04%
93.38%
74.91%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
177.442019-02-14
-2.94%
77.44%
49.95%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
158.542019-02-14
-7.27%
30.38%
5.08%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
182.132019-02-14
-3.02%
18.10%
9.11%
4Średnie
Skarbiec Waga Zrównoważony
304.172019-02-14
-6.68%
20.67%
5.78%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
116.022019-02-15
15.77%
31.75%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
112.552019-02-15
-1.56%
31.07%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
125.312019-02-15
-5.68%
19.60%
17.93%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
92.302019-02-15
-16.81%
9.11%
-7.54%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
121.012019-02-15
-11.52%
23.95%
42.95%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
114.382019-02-15
7.21%
23.83%
-
4Średnie
UniAkcje: Turcja
49.082019-02-15
-26.60%
-18.61%
-19.83%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
103.192019-02-15
-12.33%
24.19%
8.61%
5Średnie
UniAktywny Pieniężny
110.082019-02-15
2.10%
9.99%
-
1Niskie
UniKorona Akcje
210.742019-02-15
-11.86%
21.95%
4.00%
5Średnie
UniKorona Obligacje
355.392019-02-15
2.68%
5.86%
14.27%
3Średnie
UniKorona Pieniężny
221.692019-02-15
1.95%
9.57%
15.08%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
326.262019-02-15
-4.01%
17.17%
6.37%
4Średnie
UniLokata
123.342019-02-15
2.19%
6.69%
12.24%
1Niskie
UniObligacje Aktywny
157.902019-02-15
1.43%
7.95%
17.95%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
189.632019-02-15
-1.38%
-6.35%
11.77%
4Średnie
UniStabilny Wzrost
180.232019-02-15
-1.12%
14.27%
10.38%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
UniWIBID Plus
1788.002019-02-15
2.37%
6.94%
13.19%
3Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń