Oferta

Kontakt

Dla Państwa wygody centra BGŻ BNP Paribas Private Banking znajdują się w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Wybrane przez nas lokacje zapewniają bezproblemowy dojazd, a wnętrza zaprojektowane są w celu zapewnienia Państwu wygody i poufności spotkań z doradcami.

 

Centra Private Banking


Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grupa BNP Paribas jest niekwestionowanym liderem w segmencie private banking, a łącząc siły z Raiffeisen Bank Polska, umacniamy pozycję wśród największych banków w Polsce. W obszarze bankowości prywatnej wchodzimy do ścisłej czołówki, łącząc bogate doświadczenie Grupy BNP Paribas w wealth management oraz dotychczasowe sukcesy bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Polsce.

Od tej pory będziemy świadczyć dla Państwa usługi pod nową marką BNP Paribas Wealth Management.

Obecna zmiana ma wyłącznie charakter prawny i nie wymaga od Państwa podejmowania jakichkolwiek działań.

 

czytaj więcej

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dla Klientów BGŻ BNP Paribas Private Banking, związane z przejęciem przez Bank działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

 • Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wymaga od dotychczasowych Klientów Banku BGŻ BNP Paribas podejmowania jakichkolwiek działań.
 • Bank BGŻ BNP Paribas pozostaje stroną zawartych umów.
 • Numery rachunków bankowych i rachunków maklerskich pozostają bez zmian.
 • Karty płatnicze pozostają aktywne, a do autoryzacji transakcji służą niezmiennie te same kody PIN.
 • Bez zmian pozostają: strona internetowa www.bgzbnpparibas.pl, system bankowości internetowej Pl@net i aplikacja mobilna GOmobile oraz sposób logowania.
 • Nie zmieniają się numery kontaktowe: infolinia 801 399 555, 500 970 340, (czynna pon.-pt. w godz. 8.00-20.00; opłata za połączenie wg cennika operatora).
 • Obsługa Klientów nadal będzie prowadzona przez Doradcę Private Banking oraz w Centrach Bankowości Prywatnej i w Oddziałach z logo Banku BGŻ BNP Paribas.
 • Produkty posiadane przez Klientów, w ramach działalności przejętej z Raiffeisen Bank Polska S.A. będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach w placówkach i kanałach zdalnych ( strona internetowa, system transakcyjny, aplikacja mobilna) z logo Raiffeisen Polbank.
 • Szczegółowe informacje dla Klientów posiadających produkty przejęte z Raiffeisen Bank Polska S.A., dostępne są na stronie https://raiffeisenpolbank.com/integracja/index.html oraz na infolinii pod numerami telefonów 801 222 582, 22 585 25 82 (koszt połączenia wg taryfy operatora).
 • O zmianach wynikających z przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie ujednolicenia oferty i systemów będziemy informować na bieżąco.
 • Zmiana marki BGŻ BNP Paribas Private Banking na BNP Paribas Wealth Management nie wymaga od Klientów podejmowania żadnych kroków.

Pytania i odpowiedzi

 • Dlaczego Bank zdecydował się na przejęcie działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska?

  Grupa BNP Paribas to nr 1 w strefie euro i wiodący Bank w Europie, posiadający duże ambicje na wszystkich rynkach, na których jest obecny. BNP Paribas chce wzmocnić swoją pozycję w Polsce we wszystkich segmentach i jako jedna z nielicznych grup finansowych systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie na rynku polskim.

  Raiffeisen Bank Polska S.A. z perspektywy Banku BGŻ BNP Paribas, to niezwykle atrakcyjny partner z uwagi na komplementarną bazę Klientów i lokalizację oddziałów, a także ze względu na silną pozycję w wybranych obszarach działalności, takich jak: MŚP, bankowość korporacyjna, faktoring oraz bankowość prywatna.

 • Kiedy nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A.?

  31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Na czym polegała transakcja przejęcia przez Bank BGŻ BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A.?

  Transakcja polegała na podziale Raiffeisen Bank Polska na dwie części, z których jedna została przejęta przez Bank BGŻ BNP Paribas. Przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas dotyczy zdecydowanej większości umów z klientami Raiffeisen Bank Polska S.A., które obejmują usługi i produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych i firmowych, m.in.: konta osobiste, rachunki firmowe, karty płatnicze, kredyty, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Więcej informacji dla Klientów przejętych z Raiffeisen Bank Polska S.A. znajduje się na stronie https://raiffeisenpolbank.com/integracja/index.html).

  Z transakcji został wyłączony portfel walutowych kredytów hipotecznych oraz wybrane kredyty korporacyjne, które zgodnie z planem podziału zostały przeniesione do polskiego oddziału Raiffeisen Bank International, który będzie działać w Polsce na zasadzie unijnego paszportu europejskiego. 

 • Czy po przejęciu przez Bank BGŻ BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A coś się zmienia dla dotychczasowych Klientów indywidualnych i biznesowych Banku BGŻ BNP Paribas?

   

  Dla Klientów nic się nie zmienia. Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wymaga od dotychczasowych Klientów Banku BGŻ BNP Paribas podejmowania jakichkolwiek działań. Dotyczy to wszystkich dotychczasowych Klientów Banku zarówno Klientów indywidualnych, Klientów Bankowości Premium oraz Klientów Private Banking/Wealth Management, jak i klientów biznesowych (mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz firm korporacyjnych, a także Klientów z segmentu Agro).

  Bank BGŻ BNP Paribas nadal pozostaje stroną zawartych z Klientami umów, numery rachunków bankowych, system bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania nie ulegają zmianie. Aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, a obsługa Klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku oznaczonych logo BGŻ BNP Paribas. Kanały kontaktu służące do obsługi Klientów (w tym numery telefonów, adres strony internetowej ), a także oferta produktowa pozostaje bez zmian. Jeżeli w przyszłości będą wprowadzane jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tymz wyprzedzeniem, w odpowiednim terminie poinformowani.

 • Co oznacza dla Klientów z segmentu Private Banking zmiana marki BGŻ BNP Paribas Private Banking na BNP Paribas Wealth Management?

  Zmiana ta nie wymaga od klientów podejmowania żadnych działań. Jest wyrazem ciągłego budowania jak najlepszej propozycji dla Klientów, czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia grupy BNP Paribas, która jest niekwestionowanym liderem w segmencie private banking. Łącząc siły z Raiffeisen Bank Polska umacniamy pozycję wśród największych banków w Polsce. W obszarze bankowości prywatnej wchodzimy do ścisłej czołówki, łącząc bogate doświadczenie Grupy BNP Paribas w segmencie wealth management oraz dotychczasowe sukcesy bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Polsce.

 • Czy po przejęciu przez Bank BGŻ BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A coś się zmienia dla dotychczasowych Klientów Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP Paribas?

  Dla Klientów nic się nie zmienia. Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wymaga od dotychczasowych Klientów Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP Paribas podejmowania jakichkolwiek działań.

  Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas nadal pozostaje stroną zawartych z Klientami umów, numery rachunków, systemy transakcyjne oraz sposób logowania nie ulegają zmianie. Obsługa Klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku oznaczonych logo BGŻ BNP Paribas. Kanały kontaktu służące do obsługi Klientów ( w tym numery telefonów, numery infolinii, adres strony internetowej ) a także oferta produktowa pozostaje bez zmian. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

 • Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o przejęciu przez Bank BGZ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.?

  Dotychczasowi Klienci BGŻ BNP Paribas Private Banking mogą dzwonić pod numer infolinii 801 399 555, 500 970 340, (czynna pon.-pt. w godz. 8.00-20.00; opłata za połączenie wg cennika operatora). Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie www.raiffeisen.pl

   

  Klienci przejęci przez Bank BGŻ BNP Paribas z Raiffeisen Bank Polska S.A znajdą szczegółowe informacje, na temat procesu przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska, w specjalnie przygotowanej sekcji na stronie internetowej https://raiffeisenpolbank.com/integracja/index.html oraz na infolinii pod numerami telefonów 503 221 503, 22 133 24 10.

 • Jak wygląda obsługa, jeśli przed dniem 31 października Klient posiadał zarówno produkty Banku BGŻ BNP Paribas, jak i produkty Raiffeisen Bank Polska S.A. w ramach działalności podstawowej?

  Obsługa produktów posiadanych przed dniem 31 października w Banku BGŻ BNP Paribas będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach w placówkach, za pośrednictwem infolinii Banku i w systemie bankowości internetowej Banku BGŻ BNP Paribas. Produkty posiadane przez Klientów w ramach działalności przejętej z Raiffeisen Polbank – w dotychczasowych placówkach i kanałach zdalnych z logo Raiffeisen Polbank. O wszelkich dalszych zmianach, wynikających z przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., w zakresie ujednolicenia oferty i systemów Bank BGŻ BNP Paribas będzie informował Klientów na bieżąco.

   

 

Kalendarium przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A przez Bank BGŻ BNP Paribas

 

31 października przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A. (fuzja prawna)
14 września zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
24 sierpnia podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwały w sprawie podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o 49.880.600 zł do kwoty 147.418.918 zł w wyniku emisji akcji serii L o wartości nominalnej 1 zł
17 lipca brak sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec planowanego przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
10 lipca drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 maja ogłoszenie przez Bank BGŻ BNP Paribas nowej strategii „Fast Forward” na lata 2018-2021 obejmującej akwizycję podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
28 kwietnia uzgodnienie i podpisanie planu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale.
10 kwietnia Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. zawarły umowę nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń