Bank zmieniającego się świata
Oferta

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank), od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, tj. 27 maja 2011 r., deklaruje stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

Bank jako spółka giełdowa, podlega obowiązkowi zamieszczania w raporcie rocznym oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosownie do przepisów § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Ponadto, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz zgodnie z zasadami określonymi w stosownych uchwałach Zarządu GPW, Bank zobowiązany jest do przekazywania Giełdzie, za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Przy czym, bieżącemu raportowaniu w formule „stosuj lub wyjaśnij” podlegają zasady szczegółowe DPSN.

Od 1 stycznia 2016 roku Bank podlega zbiorowi „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” wprowadzonemu przez GPW na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.
Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępna jest pod linkiem:
http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf

Informacja o stosowaniu przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez Bank BGZ BNP Paribas S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 w 2016 roku - stan na 22 lutego 2017 roku.

Informacja na temat stanu stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - stan na 26 stycznia 2016 roku.

Informacja o stosowanej przez Bank polityce różnorodności

Polityka różnorodności


Szczegółowa informacja na temat postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia jest podana w Raportach ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2014 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku w dniu 19 czerwca 2015 roku w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2015 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 czerwca 2016 roku, Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2016 roku.

Raporty ładu korporacyjnego (EBI)

raport ładu korporacyjnego nr 1/2015 – kandydaci do Rady Nadzorczej

raport ładu korporacyjnego nr 1/2016 - Raport dotyczący zakresu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń