Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank), od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, tj. 27 maja 2011 r., deklaruje stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

Bank jako spółka giełdowa, podlega obowiązkowi zamieszczania w raporcie rocznym oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosownie do przepisów § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Ponadto, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz zgodnie z zasadami określonymi w stosownych uchwałach Zarządu GPW, Bank zobowiązany jest do przekazywania Giełdzie, za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Przy czym, bieżącemu raportowaniu w formule „stosuj lub wyjaśnij” podlegają zasady szczegółowe DPSN.

Od 1 stycznia 2016 roku Bank podlega zbiorowi „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” wprowadzonemu przez GPW na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.
Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępna jest pod linkiem:
http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf

Informacja o stosowaniu przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez Bank BGZ BNP Paribas S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 w 2016 roku - stan na 22 lutego 2017 roku.

Informacja na temat stanu stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - stan na 26 stycznia 2016 roku.

Informacja o stosowanej przez Bank polityce różnorodności

Polityka różnorodności


Szczegółowa informacja na temat postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia jest podana w Raportach ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2014 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku w dniu 19 czerwca 2015 roku w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2015 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 czerwca 2016 roku, Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2016 roku.

Raporty ładu korporacyjnego (EBI)

raport ładu korporacyjnego nr 1/2015 – kandydaci do Rady Nadzorczej

raport ładu korporacyjnego nr 1/2016 - Raport dotyczący zakresu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń